Classensgade Antikvariat

Svensk historie
 

Pris i kroner/DKK
 

Du gamla Skåne. Minnesbilder från femtio år. Forlag: R.M. Skogs Förlag Udgivet: u. år. Antal sider: Upag. Indbinding: Heftet med orig. omslag Fotobog [531279]

85
 

Adolfsson, Maria Fäderneslandets kännedom - om svenska ortsbeskrivningsprojekt och ämbetsmäns folklivsskildringar under 1700- och 1800-talet Forlag: Stockholm universitet Udgivet: 2000. Antal sider: 292 Indbinding: Forlagsbind Illustreret. S. 149 - 220 indstreget med blyant. [543657]

150
 

Ahlström, Göran Studier i svensk ekonomisk politik och prisutveckling 1776-1802 Forlag: Studentlitteratur Udgivet: 1974 Antal sider: 159 Indbinding: Limheftet Disputats. Med dedikation. [561423]

125
 

Andersson, Gunnar og Jahnberg, Klas Strömstad. Scandinavian Atlas of Historic Towns. No. 9 Forlag: Odense University Press Udgivet: 1997 Odense. 1997. KartonmappeFolio. 52 s. + 20 plancher. På fjernlager [8989]

200
 

Authén, G., Aksel E. Christensen, E.Lönnsroth, V. Niitemaa & B. Thorsteinsson Det nordiske syn på forbindelsen mellem Hansestæderne og Norden Udgivet: 1957 Det Nordiske Historikermøde i Århus 7-9. August 1957. 195 s. Orig.bd. [51146]

110
 

Bager, Einar (Udgivet ved) Malmø stadsbog 1549-1559 Forlag: Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie Udgivet: 1972 Antal sider: XI, 506 Indbinding: Forlagsbind Rådstuerettens, bytingets og toldbodrettens protokol. [548107]

90
 

Bager, Einar (Udgivet ved) Malmø Skifter 1 - 2. Forlag: Selskabet for udg. af kilder til dansk historie Udgivet: 1977-78 Antal sider: 290+143 Indbinding: Forlagsbind Bd.1 Bofortegnelser 1546-1559. Bd. 2 Købmandsregnskaber 1537-1559. [548106]

185
 

Björk, Fredrik, Per Eliasson & Bo Poulsen (eds) Transcending Boundaries - Environmental Histories From The Öresund Region Forlag: Malmö Högskola Udgivet: 2009. Antal sider: 141 Indbinding: Heftet med orig. omslag [545012]

75
 

Blanche, August: Bilder ur Stockholmslivet. I urval och med förord och noter av Thomas Tottie. Udgivet: 1961 Rabén & Sjögren. Stockholm. 1961. Forlagsindb. u.smudsbd. s/h-ill. 272 s. [11083]

100
 

Carlsson, Sten Byråkrati och borgarstånd under frihetstiden. Forlag: Svenska Bokförlaget, Norstedts Udgivet: 1963 Antal sider: 169 Indbinding: Heftet med orig. omslag Studia historica Upsaliensia IX [561427]

100
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Dahlgren, S, T. Jansson & H. Norman ( En antologi utgiven av) Från stormakt till smånation. Sveriges plats i Europa från 1600-tal til 1900-tal Forlag: Tidens förlag Udgivet: 1995 Antal sider: 332 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Med hilsen fra de 3 udgivere til Ole Feldbæk på friblad. [559228]

150
 

Etting, Vivian Fra fællesskab til blodbad - Kalmarunionen 1397-1520 Forlag: Gyldendal Udgivet: 1998. Antal sider: 230 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Korttegning : Steen Frimodt - ill. (nogle i farver) - Indhold: Kalmarunionen - baggrund og forhistorie ; Birgittinerordenen ; Norden mellem sengotik og renæssance ; De svenske oprørsbevægelser ; Unionskronerne i Vadstena ; Slaget på Brunkebjerg 1471 ; Pilgrimsfærd og storpolitik ; Højadel og kongemagt ; Unionens sidste del og Blodbadet i Stockholm. [535813]

75
 

Etting, Vivian: Fra fællesskab til blodblad. Kalmarunionen 1397-1520. Udgivet: 1998 Gyldendals Bogklubber. 1998. Kartonbind. Illustreret. 232 s. [28167]

150
 

Feldt, Kjell-Olof Dramaet i detaljen Udgivet: 1992 Fremad 1992. 240 s. Heftet [50677]

75
 

Flensburg Wilh. Kort Berättelse om Det så kallade S:te Knuts Gilldet Besynnnerligen Det som nu i Malmö Florerar. Forlag: S:t Knuts Gille i Malmö Udgivet: 1998. Antal sider: 127 Indbinding: Forlagsbind Faksimiletryk af den i 1743(?) oprindeligt udgivne bog [561494]

100
 

Frandsen & Johansen ( Red) Da Østdanmark blev Sydsverige. Otte studier i dansk-sveneske relationer i 1600-tallet Forlag: Skippershoved Udgivet: 2003 Antal sider: 143 Indbinding: Forlagsbind [558967]

125
 

Gadd, Carl-Johan Järn och potatis. Jordbruk, teknik och social omvandling i Skaraborgs län 1750 - 1860. Forlag: Göteborgs Universitet Udgivet: 1983 Antal sider: 372 Indbinding: Heftet med orig. omslag Meddelen från ekonomisk - historisk institutionen vid Göteborgs Universitet [559224]

90
 

Guillou, Jan Heksenes forsvarere - en historisk reportage Forlag: Modtryk Udgivet: 2002. Antal sider: 327 Indbinding: Helpluviusin med smudsomslag Forlagsstempel på friblad . Illustreret - Med udgangspunkt i hekseprocesserne i 1600-tallets Sverige viser forfatteren massehysteriets mekanismer og følger sporene fra heksenes bål frem til vore dages sager om incest og pædofilisekter.Forlagsstempel på friblad. [522852]

75
 

Guillou, Jan Heksenes forsvarere - en historisk reportage Forlag: Modtryk Udgivet: 2009. Antal sider: 378 Indbinding: Paperback Originaltitel: Häxornas försvarare - illustreret - Med udgangspunkt i hekseprocesserne i 1600-tallets Sverige viser forfatteren massehysteriets mekanismer og følger sporene fra heksenes bål frem til vore dages sager om incest og pædofilisekter. [538374]

50
 

Haglund, Magnus & Stefan Schneider Den nakna staden : människor och platser i Göteborg. Forlag: Glänta Produktion Udgivet: 2004. Antal sider: 287 Indbinding: Heftet med orig. omslag Med dedikation. [537041]

110
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Hammerich, Paul Undtagelsen - en krønike om jøderne i Norden frem til 2. verdenskrig Forlag: Gyldendals Bogklubber Udgivet: 1993. Antal sider: 385 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Billedredaktion: Therese de Bretteville. [540183]

125
 

Hammerich, Paul Undtagelsen. En krønike om jøderne i Norden Udgivet: 1992 Gyldendal, København 1992. 386 s. Helshirting med smudsomslag. Illustr. [51014]

150
 

Hansen, Einar - Kjell Å. Modéer Patriot i gränsland. Einar Hansen - entreprenör och mecenat Forlag: Atlantis, Stockholm Udgivet: 2002 Antal sider: 431 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Illustreret med fotos i sort/hvid. [558949]

90
 

Hauge, Yngvar: Carl Johan. Kronprinsen. (Historisk roman). Udgivet: 1953 Hirschsprungs Forlag. 1953. 1.oplag. Halvlæder. 276 s. [5350]

100
 

Hirdman, Yvonne Med kluven tunga. Forlag: Atlas Stockholm Udgivet: 2001. Antal sider: 460 Indbinding: Paperback. LO och genusordningen [554850]

75
 

Hornborg, Eirik Sveriges Historia. Forlag: Albert Bonniers Förlag Stockholm Udgivet: 1940. Antal sider: 454 Indbinding: Hellærred [531216]

200
 

Högberg , Staffan Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet. Stapelvaror i svensk export og import. Forlag: Bonniers Udgivet: 1969. Antal sider: 284 Indbinding: Heftet med orig. omslag [561426]

100
 

Janson, Erik (red) Levanda Textil. Udgivet: 1988 Svenska Turistföreningens Årsbok 1988. 218 s. Orig.bd. Illustr. [54054]

90
 

Jensen, Frede P. Danmarks konflikt med Sverige 1563-1570 Forlag: Den Danske Historiske Forening Udgivet: 1982 Antal sider: 372 Indbinding: Forlagsbind [560530]

175
 

Kaelas, Lili, Söderpalm, Kristina (red.) För hundra år sedan Skildringar från Göteborgs 1880-tal. Forlag: Göteborgs historiska museum Udgivet: 1990 Antal sider: 299 Indbinding: Forlagsbind [561330]

100
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Karl XIV Johan. - Söderhjelm, Alma: Carl Johan. Ett karaktärsporträtt. Udgivet: 1939 Stockholm. 1939. Privat halvlæderbind m. orig. forside (brugsspor). Ill. i s/h samt brev i faksimil. 440 s. [8316]

125
 

Kreuger - Shaplen, Robert Kreuger. Storhed og fald Udgivet: 1962 Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1962. 238 s. Heftet med orig. omslag. Illustr. [53153]

70
 

Kroman, Erik (Udgivet ved) Malmø rådstueprotokol (Stadsbok) 1503-1548. Forlag: Gad Udgivet: 1965. Antal sider: 373 Indbinding: Forlagsbind. Ældre danske rådstueprotokoller og bytingbøger, [548108]

100
 

Lindeberg, Gösta. Krigsfinansiering och krigshushållning i Karl XII:s Sverige Forlag: Hugo Gebers Förlag, Stockholm Udgivet: 1946 Antal sider: 57 Indbinding: Heftet med orig. omslag Med dedikation. [546390]

50
 

Linton, Michael Sveriges historie Forlag: Aarhus Universitetsforlag Udgivet: 1994 Antal sider: 250 Indbinding: Heftet med orig. omslag Sveriges historie fra 1523 til 1992 [548058]

125
 

Ljungberg, Leif & Einar Bager (Udgivet ved) Malmø Tingbøger 1577-83 og 1588-90. Forlag: Selskabet for udgivelse af kilder til danmarks historie Udgivet: 1968. Antal sider: 440 Indbinding: Forlagsbind. [548109]

90
 

Lybeck, Otto (Amiral) Öresund i Nordens historia. En marinpolitisk studie. Udgivet: 1943 Allhems Förlag Malmö 1943. 348 s. Halvlæder. Illustr. [53323]

250
 

Metcalf, Michael F. Russia, England and Swedish party politics 1762-1766 Forlag: Almqvist & Wiksell international Udgivet: 1977 Antal sider: viii, 278 Indbinding: Softcover. [558957]

75
 

Morén, F.W. Kring 1812 års politik. Studier i svensk och dansk utrikespolitik från Pommerns ockupering 1812 till vapenvilan i Poischwitz 1813. Forlag: A.B. Seelig & C:o Stockholm Udgivet: 1927. Antal sider: 342 Indbinding: Helpluviusin. Akademisk Avhandling [561910]

150
 

Nielsson, Sten Åke (red) Slotten och landskapet. Skånska kulturmiljöer Forlag: Prisma Udgivet: 2002. Antal sider: 272 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Med lille hilsen fra forfatteren. [558056]

100
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Nordström, Gert Z. & Björck, Karl-Olov & Eneroth, Björn Stockholms blodbad - ett drama från 1520 i bild och text. Forlag: Cikada Udgivet: 1981 Antal sider: 119 s. Indbinding: Forlagsbind [523379]

125
 

Nováky, György Handelskompanier och kompanihandel.Svenska Afrikakompaniet 1649 - 1663. En studie i feudal handel. Forlag: Almqvist och Wiksell Udgivet: 1990 Antal sider: 285 Indbinding: Heftet med orig. omslag Vedlagt breve fra forfatteren til Ole Feldbæk [559216]

500
 

Roussell, Aage. (red.) Danske Slotte og Herregårde. Bd. 19 Slotte og Herregårde Øst for Øresund Forlag: Hassings Udgivet: 1968 Antal sider: 400 Indbinding: Helfablea med øvre guldsnit Illustreret sort/hvid og farver. Ved Sven T. Kjellberg og Ingrid Martelius. [559128]

125
 

Smith, Paul Palmes morder - er mordgåden løst? Forlag: Hovedland Udgivet: 2012 Antal sider: 267 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret - Forfatteren forsøger at afdække, med hjælp fra kilder ved politiet, hvem der var politiets hovedmistænkte efter 1995 i mordet på den svenske statsminister Olof Palme (1927-1986), og hvilke motiver den formodede morder har haft [561257]

100
 

Strunge, Mogens Om Vasa-Kongerne og Carl X Gustav. Da Øresund blev Grænse. Forlag: Ejnar Munksgaard, København Udgivet: 1941. Antal sider: 335 Indbinding: Halvpluviusin. Med dedikation og indklæbet foto. [558245]

150
 

Svärdström, Svante Dalmålningar i urval. Forlag: Albert Bonniers Stockholm Udgivet: 1957. Antal sider: 52 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Illustreret sort/hvid og farver. [537607]

100
 

Svärdström, Svante Dalmålningar och deras förlagor. En studie i folklig bildgestaltning 1770-1870 Udgivet: 1949. Antal sider: 176 + plancher Indbinding: Heftet med smudsomslag Nordiska museets handlingar 33. [537608]

120
 

Sørensen, Lars Hovbakke Slagsbrødre eller broderfolk - Nordens historie gennem 1300 år Forlag: Aschehoug Udgivet: 2004. Antal sider: 224 Indbinding: Forlagsbind illustreret. [530298]

110
 

Sørensen, Søren: Øerne i Østerøen - før og nu - Udgivet: 1992 Vindrose 1992. 227 s. Orig.bd. med smudsomssag. Illustr. [53318]

150
 

Tandrup, Leo Mod triumf eller tragedie I-II. En politisk-diplomatisk studie over forløbet af den dansk-svenske magtkamp fra Kalmarkrigen til Kejserkrigen med særligt heblik på formuleringen af den svenske og især den danske politik i tiden fra 1617 og især fra 16 Forlag: Universitetsforlaget i Aarhus Udgivet: 1979 Antal sider: 510+574 Indbinding: Kartonbind Disputats. Navn på smudstitelblad [560528]

150
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Thyselius, Erik Karl XV och hans tid Forlag: Wilh. Siléns Bokförlaget A. B. Udgivet: 1910. Antal sider: 886 Indbinding: Komponeret forlagsbind Med cirka 300 illustrationer. Navn på smudstitelblad. [531280]

200
 

Troels-Lund Dagligt liv i norden i det sekstende aarhundrede. Bd. 1 - 7 Forlag: Gyldendal Udgivet: 1968 - 1969 Antal sider: ca. 4000 Indbinding: Helfablea Illustreret udgave ved Erik Kjersgaard. På fjernlager. [529208]

500
 

Tägil, Sven & Brockdorff, Victor Grænseland - en historisk rejse i skånsk-danske grænseområder Forlag: Poul Kristensen Udgivet: 1997 Antal sider: 154 Indbinding: Helshirting med smudsomslag. Originaltitel: Gränsland - oversat af Alice Brockdorff - illustreret - En historiker og en kunstner ser på hvad der skete i Skåne efter Roskildefreden 1658, og hvad der er tilbage af dansk kultur efter 300 år [544121]

90
 

Wallin Curt Jens Holgersen Ulfstand til Glimminge.Lensman - Sjökrigare - Borgbyggare Forlag: Bokförlaget Österleniana,, Ullstorp Udgivet: 1979 Antal sider: 289 Indbinding: Heftet med orig. omslag [561344]

150
 

Åberg, Alf Snapphanarna. Forlag: LTs Förlag, Stockholm Udgivet: 1951 Antal sider: 178 Indbinding: Heftet med smudsomslag [561193]

85
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail