Classensgade Antikvariat

Sociologi
 

Pris i kroner/DKK
 

"Den gamle By"s Billedbog. Mind,self, and society from the standpoint of a social behaviorist. Forlag: Phoenix / University of Chicago Press Udgivet: 1969. Antal sider: 401 Indbinding: Paperback. Navn på smudstitelblad. [551258]

100
 

Abbott, Pamela & Claire Wallace Introduktion till sociologi. Feministiska perspektiv Udgivet: 1998 Studentlitteratur 1998. 376 s. Heftet [51262]

200
 

Andersen, Heine Rationalitet, velfærd og retfærdighed Forlag: Nyt Nordisk Forlag Udgivet: 1988 Antal sider: 187 Indbinding: Heftet med orig. omslag Beskrivelse af de tre nøglebegreber i samfundstænkningen: rationalitet, velfærd og retfærdighed behandlet i nyere økonomiske og sociologiske teorier med belysning af de problemstillinger, som er centrale i nutidens samfundsfaglige spørgsmål [559088]

125
 

Andersen, Ib Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. Forlag: Samfundslitteratur Udgivet: 2005 Antal sider: 281 Indbinding: Forlagsbind Navn på smudstitelblad [555772]

90
 

Andersen, Ib Den skinbarlige virkelighed - om valg af samfundsvidenskabelige metoder Forlag: Samfundslitteratur Udgivet: 1997. Antal sider: 337 Indbinding: Forlagsbind. [528409]

100
 

Andersen, Ib Den skinbarlige virkelighed Forlag: Samfundslitteratur Udgivet: 2019 Antal sider: 347 Indbinding: Blødt bind Spor efter mærkat på bagside [559955]

200
 

Andersen, Johannes Hverdagens centrifuge. Det daglige liv og den moderne livsform Udgivet: 1997 Forlaget Hovedland. 1997. Hæftet. 170 s. [13394]

80
 

Andersen, Johannes De barnagtige - rundt i den moderne uoverskuelighed Forlag: Hovedland Udgivet: 2009 Antal sider: 207 Indbinding: Heftet med orig. omslag Spor efter prismærkat på bagside. En debatbog om, hvorledes jeg- og markedsorienteringen medfører en barnagtiggørelse af vores samfund med konsekvenser for fællesskab og demokrati [559177]

70
 

Bauman, Zygmunt Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige. Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2002 Antal sider: 157 Indbinding: Heftet med orig. omslag [554807]

110
 

Bauman, Zygmunt Consuming life Forlag: Polity Press Udgivet: 2007 Antal sider: 160 Indbinding: Softcover. [555607]

100
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Beck, Ulrich Ordenes tavshed - om terror og krig Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2002 Antal sider: 65 Originaltitel: Das Schweigen der Wörter - oversat af Anne Katrine Bech - Forfatteren fremlægger sine refleksioner over terrorangrebet i New York d. 11. september 2001 og sætter disse overvejelser i relation til sin teori om risikosamfundet [526577]

75
 

Berger, Peter L. Invitation to Sociology - A Humanistic Perspective. Forlag: Anchor Books Antal sider: 219 Indbinding: Softcover. Navn på smudstitelblad [555858]

50
 

Bottomore, T.B. Elite og samfund Udgivet: 1967 Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1967. 138 s. Lidt nusset [51164]

85
 

Bourdieu, Pierre (Callewaert, Staf red.) Pierre Bourdieu - centrale tekster inden for sociologi og kulturteori Forlag: Akademisk Forlag Udgivet: 1997. Antal sider: 176 Indbinding: Heftet med orig. omslag Pierre Bourdieus tekster oversat fra engelsk og fransk - Indhold: Staf Callewaert: Det mandlige herredømme i middelhavskulturen ifølge Pierre Bourdieu / af Staf Callewaert og Karin Anna Petersen. Martin Munk: På vej ud af dikotomierne ; Indledning til ""Sociologiens epistemologi eller sociologiens sociologi?"". Pierre Bourdieu: Socialt rum og symbolsk magt ; De tre former for teoretisk viden. Karin Anna Petersen: En teori om praksis og en teori om viden. Morten Nørholm: Det dobbelte brud. ""I mellemtiden har jeg lært alle den sociologiske forståelses sygdomme at kende"" : interview af Pierre Bourdieu / ved Bente Krais. Sociologiens epistemologi eller sociologiens sociologi? : udskrift af Donald Broadys disputatsforsvar den 23.04.1991 i Stockholm med Staf Callewaert som opponent. Spor efter mærkat på omslag. [535779]

130
 

Castles, Stephen & Miller, Mark J. The age of migration. Forlag: Palgrave Macmillan Udgivet: 2003 Antal sider: xiii, 338 Indbinding: Softcover Kort - The migratory process and the formation of ethnic minorities; international migration before 1945; migration to highly developed countries since 1945; the state of international migration - the quest for control; the next waves - the globalization of international migration; new migrations in the Asia Pacific region; migrants and minorities in the labour force; the migratory process -a comparison of Australia and Germany; new ethnic minorities and society; migrants and politics. Conclusion - migration in the post Cold War era of globalization.Few underlinings. [534102]

100
 

Colombo, Furio Hvad skal jeg lave når jeg bliver stor? Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1988 Antal sider: 223 Indbinding: Heftet med orig. omslag Et kritisk signalement af det moderne samfunds livsstil, specielt blandt 1980'ernes unge i den vestlige verden, og om massemediernes og datamaternes rolle i udformningen af morgendagens samfund [561812]

75
 

Dahl, Henrik Den usynlige verden Forlag: Gyldendal Udgivet: 2008. Antal sider: 321 Indbinding: Heftet med orig. omslag Forlagsstempel på titelblad .Overstreget navn på smudstitelblad.Foto: Jacob Waage - ill. i farver - Forfatteren beskriver konsekvenserne af, at vi er opdraget til at foragte den nye, praktiske verden: byer, infrastruktur m.v. som vi opbyggede i 1900-tallet samtidig med at vi lærte at agte de store symbolske og finkulturelle værdier: bykerner fra middelalderen, slotte, kirker og institutioner m.v., og han introducerer begrebet kognitiv geografi hvori indgår både kunst, politik, økonomi og teknologi. Med dedikation. [539422]

70
 

Dahler-Larsen, Peter & Hanne Kathrine Krogstrup (red) Tendenser i evaluering. Forlag: Syddansk Universitetsforlag Udgivet: 2003. Antal sider: 270 Indbinding: Heftet med orig. omslag Om den danske evalueringspraksis og dens stadig større udbredelse i den offentlige sektor både som styringsredskab og som anledning til læreprocesser og eftertanke set i forhold til internationale strømninger. [552833]

125
 

Dalberg-Larsen, Jørgen Lovene og livet. En retssociologisk grundbog. Forlag: Nota Udgivet: 2014 Antal sider: 334 Indbinding: Forlagsbind [561275]

275
 

Durkheim, Émile Den sociologiske metodes regler. Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2000. Antal sider: 185 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: Les règles de la méthode sociologique - oversat af Esbern Krause-Jensen.Navn på smudstitelblad [534082]

120
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Durkheim, Émile Selvmordet. En sociologisk undersøgelse. Forlag: Fremad Udgivet: 1978. Antal sider: 214 Indbinding: Heftet med orig. omslag Norsk. [551115]

250
 

Elling, Bo Modernitetens miljøpolitik. Forlag: [Bo Elling] Udgivet: 2003. Antal sider: 383 Indbinding: Heftet med orig. omslag En teori om en moderne miljøpolitik, hvor borgerdeltagelse er en hjørnesten. Miljøproblematikker indebærer i stigende grad etiske og æstetiske forhold, omkring hvilke det moderne samfund ikke har udviklet ekspertkulturer. Disputats. [536240]

200
 

Frid-Nielsen, Niels På is. Glimt af en generation Forlag: Tiderne skifter Udgivet: 1987 Antal sider: 115 Indbinding: Heftet med orig. omslag En samling interviews, reportager og møder med en generation fra 80'erne [561813]

50
 

Giddens, Anthony En løbsk verden. Hvordan globaliseringen forandrer vores tilværelse Forlag: Hans Reitzels Forlag Udgivet: 2000 Antal sider: 92 Indbinding: Heftet med orig. omslag [26241]

60
 

Gregersen, Bo Om Goffman - 11 artikler Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1975. Antal sider: 236 Indbinding: Heftet med orig. omslag Artikler om den amerikanske sociolog Erving Goffman. Navn på smudstitelblad [536023]

85
 

Greve, Anni Sociologien om velfærd - gensyn med Émile Durkheim Forlag: Roskilde Universitetsforlag Udgivet: 1998. Antal sider: 326 Indbinding: Heftet med orig. omslag Med udgangspunkt i den del af Émile Durkheims forfatterskab der beskæftiger sig med moral og politik i moderne samfund, diskuteres i 14 artikler hvor meget man kan bruge teorierne omtrent 100 år efter deres tilblivelse. Navn på smudstitelblad. [531056]

190
 

Gullestrup, Hans Kultur, kulturanalyse og kulturetik. Forlag: Akademisk Forlag Udgivet: 1995. Antal sider: 292 Indbinding: Heftet med orig. omslag Tegninger af Tonny Andersen - illustreret - Gennem fremlægning af en kulturteori, en kulturpraksis og en kulturetik gives et grundlag for et interkulturelt samvirke [539443]

150
 

Habermann, Ulla En postmoderne helgen? - om motiver til frivillighed Forlag: Socialhögskolan, Lunds Universitet Udgivet: 2001 Antal sider: 382 Indbinding: Heftet med orig. omslag Lund dissertations in social work. Disputats [556081]

150
 

Habermas, Jürgen Borgerlig offentlighet - dens framvekst og forfall. Henimot en teori om det borgerlige samfunn. Forlag: Fremad Udgivet: 1971 Antal sider: XLIX, 269 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på titelblad . Enkelte indstregninger. [558235]

65
 

Harrebye, Silas F. Social change and creative activism in the 21st century. The Mirror Effect. Forlag: Palgrave Macmillan Udgivet: 2016. Antal sider: xiii, 251 Indbinding: Hardback. [552691]

300
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Heldbjerg, Grethe Grøftegravning i metodisk perspektiv - et videnskabsteoretisk og metodologisk overblik. Forlag: Samfundslitteratur Udgivet: 1997. Antal sider: 116 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Navn på smudstitelblad. [551196]

100
 

Hergel, Olav Danskere. Reportager fra et land i skred Lindhardt og Ringhof. 2003. Hæftet. Forlagsstempel. 198 s. [24429]

125
 

Hughes, John A., Peter J. Martin & W.W. Sharrock Understanding Classical Sociology: Marx, Weber, Durkheim Forlag: SAGE Publications Udgivet: 1995. Antal sider: 230 Indbinding: Softcover Indstreget [538504]

85
 

Jacobsen, Benny og Ove Outzen På opdagelse i samfundet. Grundbog i samfundsfag Udgivet: 2000 Columbus. 2000. 2. udgave. Kartonbind. Lille 4°. Illustreret. 188 s. [13731]

100
 

Jakobsen, Poul Erik & Møller, Leif Rundt om tidsånden. Fra overlevelse til overflod Forlag: Pej gruppen Udgivet: 2005 Antal sider: 160 Indbinding: Heftet med orig. omslag [527315]

175
 

Jelsøe, Erling & Enevoldsen, Thyge Tværvidenskab i teori og praksis. Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2012. Antal sider: 279 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret - Indhold: Del 1: Tværfaglighedens teori og historie (Thyge Enevoldsen: Tværfaglighed - rødder oog typer. Jens Højgaard Jensen: På tværs af videnskaberne). Del 2: Eksempler på tværvidenskab (Bent Greve: Tværfaglighed i velfærdsforskning. Omstilling af komplekse teknologisystemer / Jesper Holm, Bent Søndergaard og Ole Erik Hansen. På tværs af fødevaresystemerne - om tværvidenskabelige studier af klima, sundhed, økologi og fødevarer / Erling Jelsøe og Bente Kjærgård. Den nødvendige tværvidenskab i byplanlægning / Malene Freudendal-Pedersen og Jesper Pagh. Sundhedsfremme, magt og velfærd / Kirsten Bransholm Pedersen og Sine Lehn-Christiansen. Bo Poulsen: Marin miljøhistorie - samfundsrelevant tværvidenskab. Humanistiske teknologi- og designstudier / Michael Haldrup & Connie Svabo. Risikovurdering af kemikalier - et tværfagligt felt / Kristian Syberg, Jette Rank og Gary Banta. Karen Sjørup: Kønsforskning som tværvidenskabelig praksis). Del 3: Opsummering (Perspektiver på tværvidenskab / Erling Jelsøe og Thyge Enevoldsen) [541347]

180
 

Järvinen, Margaretha , Demant, Jakob & Østergaard, Jeanette Stoffer og natteliv, Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2010. Antal sider: 243 Indbinding: Heftet med orig. omslag ¶Med udgangspunkt i forskningsprojektet ""Youth, drugs and alcohol"" gives et billede af stofsituationen i Danmark, både blandt unge generelt og blandt unge voksne, som er en del af natklubmiljøet [550706]

160
 

Kreiner, Svend & Nielsen, Tine SPSS - introduktion til databehandling & statistisk analyse Forlag: Jurist- og Økonomforbundet Udgivet: 1999 Antal sider: xv, 407 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret. Navn på smudstitelblad. [534100]

125
 

Larsen, Lars Thorup & Bagge Laustsen, Carsten Hvad er sociologi Forlag: Akademisk Forlag Udgivet: 2010. Antal sider: 218 Indbinding: Heftet med orig. omslag Hvad er - En grundlæggende indføring til sociologien om samfundet - Indhold: Hvad er sociologi ; Den klassiske sociologi ; Magt og stratificering ; System og differentiering ; Det refleksive selv ; Stat og marked ; Udfordringer til sociologien. Forlagsstempel på friblad Forlagsstempel på friblad [541362]

125
 

Lasch, Christopher Kvinderne og det fælles liv - kærlighed, ægteskab og feminisme Forlag: Hovedland Udgivet: 1997. Antal sider: 186 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: Women and the common life - redigeret af Elizabeth Lasch-Quinn - Indhold: Sæd og skik - og moral (Kærlighedens komedie og la querelle des femmes - aristokratisk satire over ægteskabet ; Den erotiske tiltræknings mysterier ; Undertrykkelsen af den hemmelige ægteskabsinstitution i England - ægteskabsloven af 1753 ; Det borgerlige familieliv, oprøret mod patriarkatet og angrebet på moden) ; Fra patriarkatet til neopaternalisme (Den kønslige arbejdsdeling, den medborgerlige kulturs forfald og forstædernes fremvækst ; Gilligans Ø ; Om kønnenes historie ; Misforståede kendsgerninger om familier ; Livet i den terapeutiske stat) [537845]

70
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Lassen, Hans Samvittighed på dagsordenen - tanker og tal ved starten på det 21. århundrede Forlag: Aschehoug Udgivet: 2000 Antal sider: 199 Illustreret - Debatbog hvor forfatteren beskriver den samvittighedsbølge, som her ved århundredskiftet udgør en af de centrale udviklingstendenser i erhvervs- og samfundslivet og som afspejles i begreber som det økologiske marked, den politiske forbruger, etiske investeringer, bæredygtige virksomheder og miljøregnskaber [525476]

100
 

Launsø, Laila & Rieper, Olaf Forskning om og med mennesker - forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskningen Forlag: Nyt Nordisk Forlag Udgivet: 1997. Antal sider: 195 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret - Gennemgang af metoder i samfundsforskningen, der behandler både kvalitative og kvantitative metoder og som inddrager elementer fra kundskabssociologien og videnskabsteorien [539309]

75
 

Mogensen, Britta & Nielsen, Sissel Lea Solidaritet eller klientgørelse? - en undersøgelse af Dannerhusets ideologi og struktur. Forlag: Sociologi Udgivet: 2000. Antal sider: 214 Indbinding: Heftet med orig. omslag Indhold: Et historisk tilbageblik ; Dannerhusets struktur og frivillige grupper ; Dannerhusets rådgivningsgrupper ; Krisecentret (Dannerboligerne) ; Krisecentrets børn ; Fra rødstrømpebevægelse til feminisme ; Forskellige krisecentermodeller : forskellige opfattelser ; Politisk kamp og social nødvendighed ; Samarbejde i ind- og udland ; Voldelige mænd ; Dannerhuset - solidaritet eller klientgørelse? Forlagsstempel på smudstitelblad. [534762]

100
 

Nørmark, Dennis Kulturforståelse for stenalderhjerner - hvordan vi samarbejder med dem, der ikke er som os selv Forlag: Gyldendal Business Udgivet: 2011 Antal sider: 318 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret - Indhold: Kulturel bevidsthed (Kultur og sammenstød ; Kulturel intelligens ; Kulturel forståelse ; Hvem er vi selv?) ; Mapping - hvor er vi forskellige? (Kan man sammenligne lande? ; Nogle er mere lige end andre - ; Dem, vi kender, og dem vi ikke kender så godt ; For min skyld eller gruppens? ; Hvor meget forandring er tilladt? ; Gorilla eller hønemor? ; Må man vise sine følelser? ; Er tid en begrænset ressource?) ; Brobygning - samarbejde over forskelle (Brug den kulturelle viden rigtigt ; Hvordan man vælger sine kulturelle kampe ; Hvad enhver dansker bør vide om kulturmøder ; Kommunikation og forhandling ; Informanterne - intet slår lokal viden ; Hvad har jeg lært, og hvordan kommer jeg videre?) [543181]

140
 

Olsen, Lars Den nye ulighed Forlag: Gyldendal Udgivet: 2007. Antal sider: 179 Indbinding: Heftet med orig. omslag Kortlægning af de ulige livschancer i fem-sjettedels-samfundet, hvor det store flertal aldrig har haft det så godt, mens et betydeligt mindretal er ved at blive hægtet af - Indhold: Fem-sjettedels-samfundet ; Det skæve uddannelsessystem ; Ulighedens dynamik ; Opgør med den nye ulighed. Forlagsstempel på friblad. [525304]

90
 

Parkinson, C. Northcote Parkinsons lov eller Stræben efter Fremgang Forlag: Hans Christian Bjerg Udgivet: 2014 Antal sider: 118 Indbinding: Forlagsbind Illustreret sort/hvid. Introduktion ved Hans Christian Bjerg. [557983]

100
 

Plovsing, Jan Socialpolitik i velfærdsstaten Udgivet: 1994 Handelshøjskolens Forlag. 1994. 3. oplag. Hæftet. Omslag betrukket med plast. Navn på titelblad. 228 s. [22111]

100
 

Rasmussen, Erik S. & Per Østergaard Samfundsvidenskabelige metoder. En introduktion. Forlag: Syddansk Universitetsforlag Udgivet: 2009. Antal sider: 139 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [551192]

910
 

Runciman, W. G. Kritik af Max Webers socialvidenskabelige filosofi Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1974 Antal sider: 147 Originaltitel: A critique of Max Weber's philosophy of social science - oversat af Jens B. Winsløw og Adda Winsløw - Samfundskritiske studier [524201]

90
 

Schmidt, Erik Ib Behøver vi at nå det hele? Udgivet: 1992 Bogklubben Samtid 1992. 187 s. Heftet med orig. omslag. [54609]

75
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Schou, Carsten & Pedersen, Carsten & Ejrnæs, Morten Samfundet i pædagogisk arbejde. Et sociologisk perspektiv. Forlag: Akademisk Forlag Udgivet: 2008. Antal sider: 390 Indbinding: Forlagsbind. Om samfundets rolle i og betydning for moderne pædagogisk arbejde. Med afsæt i pædagogisk praksis i form af konkrete cases inddrages sociologiske og samfundsvidenskabelige teorier. Endelig introduceres begrebet sociologisk fantasi, der kan kvalificere det pædagogiske arbejde - Indhold: Carsten Pedersen: Dilemmaer og brudlinjer - at begribe samfundet i praksis ; Tradition og fornyelse ; Vilje og vilkår ; Individ, institution og samfund. Carsten Schou: Familieliv og institutionsliv. Marianne Skytte: Kategorisering og kulturopfattelse ; Fattigdom og velfærd. Üzeyir Tireli: Det globale og det lokale. Janne Hedegaard Hansen: Individ og fællesskab - om inklusion og eksklusion. Morten Ejrnæs: Normalitet og sociale afvigelser ; Teorier om sociale afvigelser og sociale problemer. Carsten Frank Olesen: Magt og anerkendelse. Enkelte indstregninger. [541402]

100
 

Schultz Jørgensen, Per & Dencik, Lars Børn og familie i det postmoderne samfund Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1999. Antal sider: 539 Indbinding: Forlagsbind Indhold: Samfundsforandring og opvækstvilkår (Lars Dencik: Fremtidens børn : om postmodernisering og socialisering. Jens Qvortrup: Barndom og samfund) ; Familielivets forandring (Mogens Nygaard Christoffersen: Familiens udvikling : den danske model. Per Schultz Jørgensen: Familieliv i børnefamilien. Baldur Kristjánsson: Hverdagslivet og tidens problematik : nogle erfaringer fra en nordisk undersøgelse af børns opvækstvilkår) ; Forældreskabet under forvandling (Anne-Dorthe Hestbæk: Forældreskab i det moderne samfund. Gunilla Halldén: Forældreperspektiv og barneperspektiv på familieliv og den gode barndom. Margareta Bäck-Wiklund: Moderne moderskab. Dion Sommer: Faderskab i den radikaliserede modernitet : en undersøgelse af fader-spædbarn-relationen) ; Postmoderne børneliv (Lars Dencek: Små børns familieliv som det formes i samspillet med den udenomsfamiliære børneomsorg : et komparativt nordisk perspektiv. Ivar Frønes: Kammeraterne og moderniteten. Harriet Strandell: Hvad foregår der i samværet mellem børn? : børnehaven som eksempel) ; Familieopløsning og nye familieformer (Kari Moxnes: Børn og skilsmisse : en forandringsproces med konsekvenser. An-Magritt Jensen: Børn i den skandinaviske samboerfamilie. Rikke Schwartz: Stedforælderfamilien. Mai Heide Ottosen: Familieopfattelse blandt børn i sammenbragte familier) ; Udsatte familier (Per Schultz Jørgensen: Barnet i risikofamilien. Marianne Skytte: Etniske minoritetsbørn og deres familier. Else Christensen: Børn i familier med alkoholmisbrug. Therese Halskov: Trængte eneforsørgerfamilier) ; Den skandinaviske familie i europæisk perspektiv (Göran Lassbo: Den postmoderne eneforælderfamilie i Norden, Europa. Ulla Björnberg: Familiens pligter og ansvar : skandinaviske familier i Europa) Indstreget [540631]

110
 

Schutz, Alfred Hverdagslivets sociologi Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1975 Antal sider: 193 Indbinding: Heftet med orig. omslag.Lidt slid på omslag. Navn på smudstitelblad [560591]

100
 

Sennett, Richard The corrosion of character. The personal consequences of work in the New Capitalism. Forlag: Norton Udgivet: 1998. Antal sider: 176 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag. En skildring af forskellige gruppers arbejdsvilkår i det moderne, kapitalistiske samfund, baseret på interviews. [549080]

75
 

Sennett, Richard The culture of the new capitalism. Forlag: Yale University Press Udgivet: 2006. Antal sider: 214 Indbinding: Softcover. Den eksisterende kapitalisme, også kendt under navne som videns- og informationssamfund, er karakteriseret ved foranderlighed, usikkerhed og flygtighed. Forfatteren giver en kritik af den ny kapitalisme og dens skadelige virkninger, som bl.a. gør folk mindre frie. [551491]

85
 

Svabø, Anna, Ådal Bergland & Jorunn Hæreid Sosiologi og sosialantropologi Forlag: Universitetsforlaget Udgivet: 1993. Antal sider: 325 Indbinding: Heftet med plastomslag [545289]

200
 

Taylor, Steve Sociology - issues and debates. Forlag: Palgrave Macmillan Udgivet: 2000. Antal sider: xiv, 398 Indbinding: Softcover [534101]

125
 

Thyssen, Ole Penge, magt og kærlighed - teorien om symbolsk generaliserede medier hos Parsons, Luhmann og Habermas Forlag: Rosinante Udgivet: 1991. Antal sider: 198 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Indstreget med blyant Indhold: Symbolsk, generaliseret, medie ; De hårde medier : penge og magt ; De bløde medier : indflydelse og forpligtelse ; Symbolsk generaliserede medier som kommunikationsmedier : Luhmanns bidrag ; Habermas' brug af medieteorien ; Grænseflader mellem medier. Smudstitelblad mangler. [535781]

100
 

Toffler, Alvin Magtskifte. Viden, velstand og vold på tærsklen til det 21. århundrede Udgivet: 1991 Holkenfeldt. 1991. Helfablea med smudsomslag. Smudsomslag med skjold. 524 s. [16170]

125
 

Toksvig, Marie Louise Magt. Udgivet: 2008 Verve Books 2008. 173 s. Heftet med orig. omslag. [54037]

145
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Weber, Kirsten, Salling Olesen, Henning & Nielsen, Birger Steen (red) Modet til fremtiden - inspirationen fra Oskar Negt Forlag: Roskilde Universitetsforlag Udgivet: 1997. Antal sider: 328 Indbinding: Heftet med orig. omslag ¶ Indhold: Oskar Negt: Levnedsbeskrivelse ; Fordrivelse, adskillelse, drømme. Modet til fremtiden / ved redaktørerne. - Samfundskritik og erfaring (Palle Rasmussen: Arbejde, kultur og frigørelse. Henrik Kaare Nielsen: Demokrati og offentlighed. John Mortensen: En kritisk teori om offentlighed og medier. Kurt Aagaard Nielsen: Ekspertkultur og orienteringsusikkerhed. Hanne Meyer-Johansen: Arbejde og økologi. Henning Salling Olesen: Arbejdskraftens politiske økonomi) ; Uddannelseskritik og læreprocesser (Poul Hansen: Arbejderuddannelse : Negt og fagbevægelsen. Jan Kampmann: Barndom og børnekultur : selvregulering og erfaringsprocesser. Kirsten Weber: Køn, klasse og subjektivitet. Birger Steen Nielsen: Det eksemplariske princip. Oskar Negt: Hastighed som politik)Forlagsstempel på friblad. [550264]

200
 

ØSTERBERG, DAG Tolkande sociologi. Forlag: Bokförlaget Korpen Udgivet: 1989. Antal sider: 320 Indbinding: Forlagsbind [545204]

80
 

Østergaard, Rikke Tak Forlag: Linje H Udgivet: 2018 Antal sider: 235 Indbinding: Heftet med orig. omslag Om taknemmelighed som et bevidst valg og dets betydning for den enkeltes liv [559514]

75
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail