Classensgade Antikvariat

Sociologi
 

Pris i kroner/DKK
 

"Den gamle By"s Billedbog. Mind,self, and society from the standpoint of a social behaviorist. Forlag: Phoenix / University of Chicago Press Udgivet: 1969. Antal sider: 401 Indbinding: Paperback. Navn på smudstitelblad. [551258]

100
 

Abbott, Pamela & Claire Wallace Introduktion till sociologi. Feministiska perspektiv Udgivet: 1998 Studentlitteratur 1998. 376 s. Heftet [51262]

200
 

Andersen, Heine Rationalitet, velfærd og retfærdighed Forlag: Nyt Nordisk Forlag Udgivet: 1988 Antal sider: 187 Indbinding: Heftet med orig. omslag Beskrivelse af de tre nøglebegreber i samfundstænkningen: rationalitet, velfærd og retfærdighed behandlet i nyere økonomiske og sociologiske teorier med belysning af de problemstillinger, som er centrale i nutidens samfundsfaglige spørgsmål [559088]

85
 

Andersen, Ib Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. Forlag: Samfundslitteratur Udgivet: 2005 Antal sider: 281 Indbinding: Forlagsbind Navn på smudstitelblad [555772]

90
 

Andersen, Ib Den skinbarlige virkelighed - om valg af samfundsvidenskabelige metoder Forlag: Samfundslitteratur Udgivet: 1997. Antal sider: 337 Indbinding: Forlagsbind. [528409]

100
 

Andersen, Ib Den skinbarlige virkelighed Forlag: Samfundslitteratur Udgivet: 2019 Antal sider: 347 Indbinding: Blødt bind Spor efter mærkat på bagside [559955]

200
 

Andersen, Johannes Hverdagens centrifuge. Det daglige liv og den moderne livsform Udgivet: 2000 Hovedland. 2000. Paperback. 158 s. [17930]

50
 

Andersen, Johannes Hverdagens centrifuge. Det daglige liv og den moderne livsform Udgivet: 1997 Forlaget Hovedland. 1997. Hæftet. 170 s. [13394]

80
 

Andersen, Johannes De barnagtige - rundt i den moderne uoverskuelighed Forlag: Hovedland Udgivet: 2009 Antal sider: 207 Indbinding: Heftet med orig. omslag Spor efter prismærkat på bagside. En debatbog om, hvorledes jeg- og markedsorienteringen medfører en barnagtiggørelse af vores samfund med konsekvenser for fællesskab og demokrati [559177]

70
 

Bauman, Zygmunt Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige. Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2002 Antal sider: 157 Indbinding: Heftet med orig. omslag [554807]

110
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Bauman, Zygmunt Consuming life Forlag: Polity Press Udgivet: 2007 Antal sider: 160 Indbinding: Softcover. [555607]

100
 

Beck, Ulrich Ordenes tavshed - om terror og krig Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2002 Antal sider: 65 Originaltitel: Das Schweigen der Wörter - oversat af Anne Katrine Bech - Forfatteren fremlægger sine refleksioner over terrorangrebet i New York d. 11. september 2001 og sætter disse overvejelser i relation til sin teori om risikosamfundet [526577]

75
 

Bottomore, T.B. Elite og samfund Udgivet: 1967 Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1967. 138 s. Lidt nusset [51164]

85
 

Bourdieu, Pierre & Loïc J.D. Wacquant Refleksiv sociologi - mål og midler Forlag: Hans Reitzels forlag Udgivet: 1996 Antal sider: 311 Indbinding: Heftet med orig. omslag [563506]

175
 

Bourdieu, Pierre (Callewaert, Staf red.) Pierre Bourdieu - centrale tekster inden for sociologi og kulturteori Forlag: Akademisk Forlag Udgivet: 1997. Antal sider: 176 Indbinding: Heftet med orig. omslag Pierre Bourdieus tekster oversat fra engelsk og fransk - Indhold: Staf Callewaert: Det mandlige herredømme i middelhavskulturen ifølge Pierre Bourdieu / af Staf Callewaert og Karin Anna Petersen. Martin Munk: På vej ud af dikotomierne ; Indledning til ""Sociologiens epistemologi eller sociologiens sociologi?"". Pierre Bourdieu: Socialt rum og symbolsk magt ; De tre former for teoretisk viden. Karin Anna Petersen: En teori om praksis og en teori om viden. Morten Nørholm: Det dobbelte brud. ""I mellemtiden har jeg lært alle den sociologiske forståelses sygdomme at kende"" : interview af Pierre Bourdieu / ved Bente Krais. Sociologiens epistemologi eller sociologiens sociologi? : udskrift af Donald Broadys disputatsforsvar den 23.04.1991 i Stockholm med Staf Callewaert som opponent. Spor efter mærkat på omslag. [535779]

130
 

Castles, Stephen & Miller, Mark J. The age of migration. Forlag: Palgrave Macmillan Udgivet: 2003 Antal sider: xiii, 338 Indbinding: Softcover Kort - The migratory process and the formation of ethnic minorities; international migration before 1945; migration to highly developed countries since 1945; the state of international migration - the quest for control; the next waves - the globalization of international migration; new migrations in the Asia Pacific region; migrants and minorities in the labour force; the migratory process -a comparison of Australia and Germany; new ethnic minorities and society; migrants and politics. Conclusion - migration in the post Cold War era of globalization.Few underlinings. [534102]

100
 

Colombo, Furio Hvad skal jeg lave når jeg bliver stor? Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1988 Antal sider: 223 Indbinding: Heftet med orig. omslag Et kritisk signalement af det moderne samfunds livsstil, specielt blandt 1980'ernes unge i den vestlige verden, og om massemediernes og datamaternes rolle i udformningen af morgendagens samfund [561812]

75
 

Dahler-Larsen, Peter & Hanne Kathrine Krogstrup (red) Tendenser i evaluering. Forlag: Syddansk Universitetsforlag Udgivet: 2003. Antal sider: 270 Indbinding: Heftet med orig. omslag Om den danske evalueringspraksis og dens stadig større udbredelse i den offentlige sektor både som styringsredskab og som anledning til læreprocesser og eftertanke set i forhold til internationale strømninger. [552833]

125
 

Dalberg-Larsen, Jørgen Lovene og livet. En retssociologisk grundbog. Forlag: Nota Udgivet: 2014 Antal sider: 334 Indbinding: Forlagsbind [561275]

275
 

Durkheim, Émile Den sociologiske metodes regler. Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2000. Antal sider: 185 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: Les règles de la méthode sociologique - oversat af Esbern Krause-Jensen.Navn på smudstitelblad [534082]

120
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Durkheim, Émile Selvmordet. En sociologisk undersøgelse. Forlag: Fremad Udgivet: 1978. Antal sider: 214 Indbinding: Heftet med orig. omslag Norsk. [551115]

250
 

Durkheim, Emile Suicide: A Study in Sociology Forlag: Routledge Classics Udgivet: 2002 Antal sider: 374 Indbinding: Paperback. Navn på smudstitelblad . Summary: There would be no need for sociology if everyone understood the social frameworks within which we operate. That we do have a connection to the larger picture is largely thanks to the pioneering thinker Émile Durkheim. He recognized that, if anything can explain how we as individuals relate to society, then it is suicide: Why does it happen? What goes wrong? Why is it more common in some places than others? In seeking answers to these questions, Durkheim wrote a work that has fascinated, challenged and informed its readers for over a hundred years. Far-sighted and trail-blazing in its [562789]

100
 

Elling, Bo Modernitetens miljøpolitik. Forlag: [Bo Elling] Udgivet: 2003. Antal sider: 383 Indbinding: Heftet med orig. omslag En teori om en moderne miljøpolitik, hvor borgerdeltagelse er en hjørnesten. Miljøproblematikker indebærer i stigende grad etiske og æstetiske forhold, omkring hvilke det moderne samfund ikke har udviklet ekspertkulturer. Disputats. [536240]

200
 

Eriksen, Thomas Hylland Appernes planet. Hvordan smartphonen ændrede verden. Forlag: Gad Udgivet: 2022 Antal sider: 279 Indbinding: Heftet med orig. omslag Forlagsstempel på fri- og titelblad .Et velskrevet og nuanceret syn på smartphonens tveæggede sværd og dens betydning for menneskeheden. Bogen kan læses af alle med interesse for informationsteknologi [562220]

150
 

Frid-Nielsen, Niels På is. Glimt af en generation Forlag: Tiderne skifter Udgivet: 1987 Antal sider: 115 Indbinding: Heftet med orig. omslag En samling interviews, reportager og møder med en generation fra 80'erne [561813]

50
 

Giddens, Anthony En løbsk verden. Hvordan globaliseringen forandrer vores tilværelse Forlag: Hans Reitzels Forlag Udgivet: 2000 Antal sider: 92 Indbinding: Heftet med orig. omslag [26241]

60
 

Gregersen, Bo Om Goffman - 11 artikler Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1975. Antal sider: 236 Indbinding: Heftet med orig. omslag Artikler om den amerikanske sociolog Erving Goffman. Navn på smudstitelblad [536023]

85
 

Greve, Anni Sociologien om velfærd - gensyn med Émile Durkheim Forlag: Roskilde Universitetsforlag Udgivet: 1998. Antal sider: 326 Indbinding: Heftet med orig. omslag Med udgangspunkt i den del af Émile Durkheims forfatterskab der beskæftiger sig med moral og politik i moderne samfund, diskuteres i 14 artikler hvor meget man kan bruge teorierne omtrent 100 år efter deres tilblivelse. Navn på smudstitelblad. [531056]

190
 

Gullestrup, Hans Kultur, kulturanalyse og kulturetik. Forlag: Akademisk Forlag Udgivet: 1995. Antal sider: 292 Indbinding: Heftet med orig. omslag Tegninger af Tonny Andersen - illustreret - Gennem fremlægning af en kulturteori, en kulturpraksis og en kulturetik gives et grundlag for et interkulturelt samvirke [539443]

150
 

Habermann, Ulla En postmoderne helgen? - om motiver til frivillighed Forlag: Socialhögskolan, Lunds Universitet Udgivet: 2001 Antal sider: 382 Indbinding: Heftet med orig. omslag Lund dissertations in social work. Disputats [556081]

150
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Habermas, Jürgen Borgerlig offentlighet - dens framvekst og forfall. Henimot en teori om det borgerlige samfunn. Forlag: Fremad Udgivet: 1971 Antal sider: XLIX, 269 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på titelblad . Enkelte indstregninger. [558235]

65
 

Habermas, Jürgen. - Outhwaite, William Habermas - en kritisk introduktion Forlag: Hans Reitzels Forlag. København Udgivet: 1997 Antal sider: 217 Indbinding: Heftet med orig. omslag Indstreget med blyant [21162]

75
 

Harrebye, Silas F. Social change and creative activism in the 21st century. The Mirror Effect. Forlag: Palgrave Macmillan Udgivet: 2016. Antal sider: xiii, 251 Indbinding: Hardback. [552691]

300
 

Heldbjerg, Grethe Grøftegravning i metodisk perspektiv - et videnskabsteoretisk og metodologisk overblik. Forlag: Samfundslitteratur Udgivet: 1997. Antal sider: 116 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Navn på smudstitelblad. [551196]

100
 

Hergel, Olav Danskere. Reportager fra et land i skred Lindhardt og Ringhof. 2003. Hæftet. Forlagsstempel. 198 s. [24429]

125
 

Hughes, John A., Peter J. Martin & W.W. Sharrock Understanding Classical Sociology: Marx, Weber, Durkheim Forlag: SAGE Publications Udgivet: 1995. Antal sider: 230 Indbinding: Softcover Indstreget [538504]

85
 

Jacobsen, Benny og Ove Outzen På opdagelse i samfundet. Grundbog i samfundsfag Udgivet: 2000 Columbus. 2000. 2. udgave. Kartonbind. Lille 4°. Illustreret. 188 s. [13731]

100
 

Jakobsen, Poul Erik & Møller, Leif Rundt om tidsånden. Fra overlevelse til overflod Forlag: Pej gruppen Udgivet: 2005 Antal sider: 160 Indbinding: Heftet med orig. omslag [527315]

175
 

Jelsøe, Erling & Enevoldsen, Thyge Tværvidenskab i teori og praksis. Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2012. Antal sider: 279 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret - Indhold: Del 1: Tværfaglighedens teori og historie (Thyge Enevoldsen: Tværfaglighed - rødder oog typer. Jens Højgaard Jensen: På tværs af videnskaberne). Del 2: Eksempler på tværvidenskab (Bent Greve: Tværfaglighed i velfærdsforskning. Omstilling af komplekse teknologisystemer / Jesper Holm, Bent Søndergaard og Ole Erik Hansen. På tværs af fødevaresystemerne - om tværvidenskabelige studier af klima, sundhed, økologi og fødevarer / Erling Jelsøe og Bente Kjærgård. Den nødvendige tværvidenskab i byplanlægning / Malene Freudendal-Pedersen og Jesper Pagh. Sundhedsfremme, magt og velfærd / Kirsten Bransholm Pedersen og Sine Lehn-Christiansen. Bo Poulsen: Marin miljøhistorie - samfundsrelevant tværvidenskab. Humanistiske teknologi- og designstudier / Michael Haldrup & Connie Svabo. Risikovurdering af kemikalier - et tværfagligt felt / Kristian Syberg, Jette Rank og Gary Banta. Karen Sjørup: Kønsforskning som tværvidenskabelig praksis). Del 3: Opsummering (Perspektiver på tværvidenskab / Erling Jelsøe og Thyge Enevoldsen) [541347]

180
 

Järvinen, Margaretha , Demant, Jakob & Østergaard, Jeanette Stoffer og natteliv, Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2010. Antal sider: 243 Indbinding: Heftet med orig. omslag ¶Med udgangspunkt i forskningsprojektet ""Youth, drugs and alcohol"" gives et billede af stofsituationen i Danmark, både blandt unge generelt og blandt unge voksne, som er en del af natklubmiljøet [550706]

160
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Kreiner, Svend & Nielsen, Tine SPSS - introduktion til databehandling & statistisk analyse Forlag: Jurist- og Økonomforbundet Udgivet: 1999 Antal sider: xv, 407 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret. Navn på smudstitelblad. [534100]

125
 

Larsen, Lars Thorup & Bagge Laustsen, Carsten Hvad er sociologi Forlag: Akademisk Forlag Udgivet: 2010. Antal sider: 218 Indbinding: Heftet med orig. omslag Hvad er - En grundlæggende indføring til sociologien om samfundet - Indhold: Hvad er sociologi ; Den klassiske sociologi ; Magt og stratificering ; System og differentiering ; Det refleksive selv ; Stat og marked ; Udfordringer til sociologien. Forlagsstempel på friblad Forlagsstempel på friblad [541362]

125
 

Lasch, Christopher Kvinderne og det fælles liv - kærlighed, ægteskab og feminisme Forlag: Hovedland Udgivet: 1997. Antal sider: 186 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: Women and the common life - redigeret af Elizabeth Lasch-Quinn - Indhold: Sæd og skik - og moral (Kærlighedens komedie og la querelle des femmes - aristokratisk satire over ægteskabet ; Den erotiske tiltræknings mysterier ; Undertrykkelsen af den hemmelige ægteskabsinstitution i England - ægteskabsloven af 1753 ; Det borgerlige familieliv, oprøret mod patriarkatet og angrebet på moden) ; Fra patriarkatet til neopaternalisme (Den kønslige arbejdsdeling, den medborgerlige kulturs forfald og forstædernes fremvækst ; Gilligans Ø ; Om kønnenes historie ; Misforståede kendsgerninger om familier ; Livet i den terapeutiske stat) [537845]

70
 

Lassen, Hans Samvittighed på dagsordenen - tanker og tal ved starten på det 21. århundrede Forlag: Aschehoug Udgivet: 2000 Antal sider: 199 Illustreret - Debatbog hvor forfatteren beskriver den samvittighedsbølge, som her ved århundredskiftet udgør en af de centrale udviklingstendenser i erhvervs- og samfundslivet og som afspejles i begreber som det økologiske marked, den politiske forbruger, etiske investeringer, bæredygtige virksomheder og miljøregnskaber [525476]

100
 

Launsø, Laila & Rieper, Olaf Forskning om og med mennesker - forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskningen Forlag: Nyt Nordisk Forlag Udgivet: 1997. Antal sider: 195 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret - Gennemgang af metoder i samfundsforskningen, der behandler både kvalitative og kvantitative metoder og som inddrager elementer fra kundskabssociologien og videnskabsteorien [539309]

75
 

Marshall, T.H. Medborgerskab og social klasse Forlag: Hans Reitzels Forlag Udgivet: 2003 Antal sider: 151 Indbinding: Paperback. [54652]

75
 

Mogensen, Britta & Nielsen, Sissel Lea Solidaritet eller klientgørelse? - en undersøgelse af Dannerhusets ideologi og struktur. Forlag: Sociologi Udgivet: 2000. Antal sider: 214 Indbinding: Heftet med orig. omslag Indhold: Et historisk tilbageblik ; Dannerhusets struktur og frivillige grupper ; Dannerhusets rådgivningsgrupper ; Krisecentret (Dannerboligerne) ; Krisecentrets børn ; Fra rødstrømpebevægelse til feminisme ; Forskellige krisecentermodeller : forskellige opfattelser ; Politisk kamp og social nødvendighed ; Samarbejde i ind- og udland ; Voldelige mænd ; Dannerhuset - solidaritet eller klientgørelse? Forlagsstempel på smudstitelblad. [534762]

100
 

Nørmark, Dennis Kulturforståelse for stenalderhjerner - hvordan vi samarbejder med dem, der ikke er som os selv Forlag: Gyldendal Business Udgivet: 2011 Antal sider: 318 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret - Indhold: Kulturel bevidsthed (Kultur og sammenstød ; Kulturel intelligens ; Kulturel forståelse ; Hvem er vi selv?) ; Mapping - hvor er vi forskellige? (Kan man sammenligne lande? ; Nogle er mere lige end andre - ; Dem, vi kender, og dem vi ikke kender så godt ; For min skyld eller gruppens? ; Hvor meget forandring er tilladt? ; Gorilla eller hønemor? ; Må man vise sine følelser? ; Er tid en begrænset ressource?) ; Brobygning - samarbejde over forskelle (Brug den kulturelle viden rigtigt ; Hvordan man vælger sine kulturelle kampe ; Hvad enhver dansker bør vide om kulturmøder ; Kommunikation og forhandling ; Informanterne - intet slår lokal viden ; Hvad har jeg lært, og hvordan kommer jeg videre?) [543181]

140
 

Olsen, Lars Den nye ulighed Forlag: Gyldendal Udgivet: 2007. Antal sider: 179 Indbinding: Heftet med orig. omslag Kortlægning af de ulige livschancer i fem-sjettedels-samfundet, hvor det store flertal aldrig har haft det så godt, mens et betydeligt mindretal er ved at blive hægtet af - Indhold: Fem-sjettedels-samfundet ; Det skæve uddannelsessystem ; Ulighedens dynamik ; Opgør med den nye ulighed. Forlagsstempel på friblad. [525304]

90
 

Parkinson, C. Northcote Parkinsons lov eller Stræben efter Fremgang Forlag: Hans Christian Bjerg Udgivet: 2014 Antal sider: 118 Indbinding: Forlagsbind Illustreret sort/hvid. Introduktion ved Hans Christian Bjerg. [557983]

100
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Plovsing, Jan Socialpolitik i velfærdsstaten Udgivet: 1994 Handelshøjskolens Forlag. 1994. 3. oplag. Hæftet. Omslag betrukket med plast. Navn på titelblad. 228 s. [22111]

100
 

Rasmussen, Erik S. & Per Østergaard Samfundsvidenskabelige metoder. En introduktion. Forlag: Syddansk Universitetsforlag Udgivet: 2009. Antal sider: 139 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [551192]

910
 

Runciman, W. G. Kritik af Max Webers socialvidenskabelige filosofi Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1974 Antal sider: 147 Originaltitel: A critique of Max Weber's philosophy of social science - oversat af Jens B. Winsløw og Adda Winsløw - Samfundskritiske studier [524201]

90
 

Schmidt, Erik Ib Behøver vi at nå det hele? Udgivet: 1992 Bogklubben Samtid 1992. 187 s. Heftet med orig. omslag. [54609]

75
 

Schou, Carsten & Pedersen, Carsten & Ejrnæs, Morten Samfundet i pædagogisk arbejde. Et sociologisk perspektiv. Forlag: Akademisk Forlag Udgivet: 2008. Antal sider: 390 Indbinding: Forlagsbind. Om samfundets rolle i og betydning for moderne pædagogisk arbejde. Med afsæt i pædagogisk praksis i form af konkrete cases inddrages sociologiske og samfundsvidenskabelige teorier. Endelig introduceres begrebet sociologisk fantasi, der kan kvalificere det pædagogiske arbejde - Indhold: Carsten Pedersen: Dilemmaer og brudlinjer - at begribe samfundet i praksis ; Tradition og fornyelse ; Vilje og vilkår ; Individ, institution og samfund. Carsten Schou: Familieliv og institutionsliv. Marianne Skytte: Kategorisering og kulturopfattelse ; Fattigdom og velfærd. Üzeyir Tireli: Det globale og det lokale. Janne Hedegaard Hansen: Individ og fællesskab - om inklusion og eksklusion. Morten Ejrnæs: Normalitet og sociale afvigelser ; Teorier om sociale afvigelser og sociale problemer. Carsten Frank Olesen: Magt og anerkendelse. Enkelte indstregninger. [541402]

100
 

Schultz Jørgensen, Per & Dencik, Lars Børn og familie i det postmoderne samfund Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1999. Antal sider: 539 Indbinding: Forlagsbind Indhold: Samfundsforandring og opvækstvilkår (Lars Dencik: Fremtidens børn : om postmodernisering og socialisering. Jens Qvortrup: Barndom og samfund) ; Familielivets forandring (Mogens Nygaard Christoffersen: Familiens udvikling : den danske model. Per Schultz Jørgensen: Familieliv i børnefamilien. Baldur Kristjánsson: Hverdagslivet og tidens problematik : nogle erfaringer fra en nordisk undersøgelse af børns opvækstvilkår) ; Forældreskabet under forvandling (Anne-Dorthe Hestbæk: Forældreskab i det moderne samfund. Gunilla Halldén: Forældreperspektiv og barneperspektiv på familieliv og den gode barndom. Margareta Bäck-Wiklund: Moderne moderskab. Dion Sommer: Faderskab i den radikaliserede modernitet : en undersøgelse af fader-spædbarn-relationen) ; Postmoderne børneliv (Lars Dencek: Små børns familieliv som det formes i samspillet med den udenomsfamiliære børneomsorg : et komparativt nordisk perspektiv. Ivar Frønes: Kammeraterne og moderniteten. Harriet Strandell: Hvad foregår der i samværet mellem børn? : børnehaven som eksempel) ; Familieopløsning og nye familieformer (Kari Moxnes: Børn og skilsmisse : en forandringsproces med konsekvenser. An-Magritt Jensen: Børn i den skandinaviske samboerfamilie. Rikke Schwartz: Stedforælderfamilien. Mai Heide Ottosen: Familieopfattelse blandt børn i sammenbragte familier) ; Udsatte familier (Per Schultz Jørgensen: Barnet i risikofamilien. Marianne Skytte: Etniske minoritetsbørn og deres familier. Else Christensen: Børn i familier med alkoholmisbrug. Therese Halskov: Trængte eneforsørgerfamilier) ; Den skandinaviske familie i europæisk perspektiv (Göran Lassbo: Den postmoderne eneforælderfamilie i Norden, Europa. Ulla Björnberg: Familiens pligter og ansvar : skandinaviske familier i Europa) Indstreget [540631]

110
 

Schutz, Alfred Hverdagslivets sociologi Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1975 Antal sider: 193 Indbinding: Heftet med orig. omslag.Lidt slid på omslag. Navn på smudstitelblad [560591]

100
 

Sennett, Richard The corrosion of character. The personal consequences of work in the New Capitalism. Forlag: Norton Udgivet: 1998. Antal sider: 176 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag. En skildring af forskellige gruppers arbejdsvilkår i det moderne, kapitalistiske samfund, baseret på interviews. [549080]

75
 

Sennett, Richard The culture of the new capitalism. Forlag: Yale University Press Udgivet: 2006. Antal sider: 214 Indbinding: Softcover. Den eksisterende kapitalisme, også kendt under navne som videns- og informationssamfund, er karakteriseret ved foranderlighed, usikkerhed og flygtighed. Forfatteren giver en kritik af den ny kapitalisme og dens skadelige virkninger, som bl.a. gør folk mindre frie. [551491]

85
 

Svabø, Anna, Ådal Bergland & Jorunn Hæreid Sosiologi og sosialantropologi Forlag: Universitetsforlaget Udgivet: 1993. Antal sider: 325 Indbinding: Heftet med plastomslag [545289]

200
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Taylor, Steve Sociology - issues and debates. Forlag: Palgrave Macmillan Udgivet: 2000. Antal sider: xiv, 398 Indbinding: Softcover [534101]

125
 

Thyssen, Ole Penge, magt og kærlighed - teorien om symbolsk generaliserede medier hos Parsons, Luhmann og Habermas Forlag: Rosinante Udgivet: 1991. Antal sider: 198 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Indstreget med blyant Indhold: Symbolsk, generaliseret, medie ; De hårde medier : penge og magt ; De bløde medier : indflydelse og forpligtelse ; Symbolsk generaliserede medier som kommunikationsmedier : Luhmanns bidrag ; Habermas' brug af medieteorien ; Grænseflader mellem medier. Smudstitelblad mangler. [535781]

100
 

Toffler, Alvin Magtskifte. Viden, velstand og vold på tærsklen til det 21. århundrede Udgivet: 1991 Holkenfeldt. 1991. Helfablea med smudsomslag. Smudsomslag med skjold. 524 s. [16170]

125
 

Toksvig, Marie Louise Magt. Udgivet: 2008 Verve Books 2008. 173 s. Heftet med orig. omslag. [54037]

145
 

Weber, Kirsten, Salling Olesen, Henning & Nielsen, Birger Steen (red) Modet til fremtiden - inspirationen fra Oskar Negt Forlag: Roskilde Universitetsforlag Udgivet: 1997. Antal sider: 328 Indbinding: Heftet med orig. omslag ¶ Indhold: Oskar Negt: Levnedsbeskrivelse ; Fordrivelse, adskillelse, drømme. Modet til fremtiden / ved redaktørerne. - Samfundskritik og erfaring (Palle Rasmussen: Arbejde, kultur og frigørelse. Henrik Kaare Nielsen: Demokrati og offentlighed. John Mortensen: En kritisk teori om offentlighed og medier. Kurt Aagaard Nielsen: Ekspertkultur og orienteringsusikkerhed. Hanne Meyer-Johansen: Arbejde og økologi. Henning Salling Olesen: Arbejdskraftens politiske økonomi) ; Uddannelseskritik og læreprocesser (Poul Hansen: Arbejderuddannelse : Negt og fagbevægelsen. Jan Kampmann: Barndom og børnekultur : selvregulering og erfaringsprocesser. Kirsten Weber: Køn, klasse og subjektivitet. Birger Steen Nielsen: Det eksemplariske princip. Oskar Negt: Hastighed som politik)Forlagsstempel på friblad. [550264]

200
 

Weber, Max Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der verstehende Soziologie. Forlag: J.C.B. Mohr Udgivet: 1972 Antal sider: xxxiii, 942 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Lille rift i omslag. Navn på smudstitelblad [562399]

150
 

ØSTERBERG, DAG Tolkande sociologi. Forlag: Bokförlaget Korpen Udgivet: 1989. Antal sider: 320 Indbinding: Forlagsbind [545204]

80
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail