Classensgade Antikvariat

Sociologi
 

Pris i kroner/DKK
 

"Den gamle By"s Billedbog. Mind,self, and society from the standpoint of a social behaviorist. Forlag: Phoenix / University of Chicago Press Udgivet: 1969. Antal sider: 401 Indbinding: Paperback. Navn på smudstitelblad. [551258]

100
 

Abbott, Pamela & Claire Wallace Introduktion till sociologi. Feministiska perspektiv Udgivet: 1998 Studentlitteratur 1998. 376 s. Heftet [51262]

200
 

Andersen, Ib Den skinbarlige virkelighed - om valg af samfundsvidenskabelige metoder Forlag: Samfundslitteratur Udgivet: 1997. Antal sider: 337 Indbinding: Forlagsbind. [528409]

100
 

Andersen, Johannes Hverdagens centrifuge. Det daglige liv og den moderne livsform Udgivet: 1997 Forlaget Hovedland. 1997. Hæftet. 170 s. [13394]

80
 

Bauman, Zygmunt Forspildte liv - moderniteten og dens udstødte. Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2005 Antal sider: 172 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: Wasted lives - på dansk ved Tom Havemann. [553624]

175
 

Bauman, Zygmunt Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige. Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2002 Antal sider: 157 Indbinding: Heftet med orig. omslag [554807]

110
 

Beck, Ulrich Ordenes tavshed - om terror og krig Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2002 Antal sider: 65 Originaltitel: Das Schweigen der Wörter - oversat af Anne Katrine Bech - Forfatteren fremlægger sine refleksioner over terrorangrebet i New York d. 11. september 2001 og sætter disse overvejelser i relation til sin teori om risikosamfundet [526577]

75
 

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas Den samfundsskabte virkelighed - en videnssociologisk afhandling Forlag: Lindhardt og Ringhof Udgivet: 2003, Antal sider: 250 Indbinding: Paperback Originaltitel: The social construction of reality - på dansk ved Anne Diemer og Erik Lyng - Indhold: Grundlaget for viden i hverdagen ; Samfundet som objektiv virkelighed ; Samfundet som subjektiv virkelighed. [527928]

75
 

Bottomore, T.B. Elite og samfund Udgivet: 1967 Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1967. 138 s. Lidt nusset [51164]

85
 

Bourdieu, Pierre Om TV - og journalistikkens magt. Forlag: Tiderne Skifter Udgivet: 1998. Antal sider: 123 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Originaltitel: Sur la télévision - oversat af Karen Nicolajsen - ¶ Om farerne ved den tiltagende kommercialisering af TV-mediet og ved at journalistikken i stigende omfang styres af den kommercielle logik, jagten på læsere og høje seertal. Forlagsstempel på friblad. [540901]

125
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Bourdieu, Pierre Manet. A Symbolic Revolution. Forlag: Polity Press Udgivet: 2017. Antal sider: xiii, 586 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag. [554225]

200
 

Castles, Stephen & Miller, Mark J. The age of migration. Forlag: Palgrave Macmillan Udgivet: 2003 Antal sider: xiii, 338 Indbinding: Softcover Kort - The migratory process and the formation of ethnic minorities; international migration before 1945; migration to highly developed countries since 1945; the state of international migration - the quest for control; the next waves - the globalization of international migration; new migrations in the Asia Pacific region; migrants and minorities in the labour force; the migratory process -a comparison of Australia and Germany; new ethnic minorities and society; migrants and politics. Conclusion - migration in the post Cold War era of globalization.Few underlinings. [534102]

100
 

Dahler-Larsen, Peter At fremstille kvalitative data. Forlag: Syddansk Universitetsforlag Udgivet: 2002. Antal sider: 115 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Om at arbejde systematisk med produktion og præsentation af data i kvalitative undersøgelser. En metode til at illustrere undersøgelsesresultater i grafisk form introduceres, og regler og fremgangsmåder for kvalitativ forskning behandles i et videnskabsteoretisk perspektiv. Navn på smudstitelblad. [551190]

70
 

Dahler-Larsen, Peter & Hanne Kathrine Krogstrup (red) Tendenser i evaluering. Forlag: Syddansk Universitetsforlag Udgivet: 2003. Antal sider: 270 Indbinding: Heftet med orig. omslag Om den danske evalueringspraksis og dens stadig større udbredelse i den offentlige sektor både som styringsredskab og som anledning til læreprocesser og eftertanke set i forhold til internationale strømninger. [552833]

125
 

Elling, Bo Modernitetens miljøpolitik. Forlag: [Bo Elling] Udgivet: 2003. Antal sider: 383 Indbinding: Heftet med orig. omslag En teori om en moderne miljøpolitik, hvor borgerdeltagelse er en hjørnesten. Miljøproblematikker indebærer i stigende grad etiske og æstetiske forhold, omkring hvilke det moderne samfund ikke har udviklet ekspertkulturer. Disputats. [536240]

200
 

Esmark, Anders, Bagge Laustsen, Carsten & Niels Åkerstrøm Andersen (red) Socialkonstruktivistiske analysestrategier. Forlag: Roskilde Universitetsforlag Udgivet: 2005. Antal sider: 257 Indbinding: Heftet med orig. omslag Enkelte indstregninger med blyant. [554367]

125
 

Giddens, Anthony The Third Way and its Critics. Udgivet: 2000 Polity Press 2000.189 p. Softcover. [53225]

100
 

Giddens, Anthony The Third Way - The Renewal of Social Democracy. Forlag: Polity Press Udgivet: 1998. Antal sider: x, 166 Indbinding: Softcover. [527318]

100
 

Giddens, Anthony Runaway world - how globalisation is reshaping our lives Forlag: Profile Udgivet: 2002 Antal sider: xxxiii, 104 p. Indbinding: Paperback. [542832]

50
 

Goffman, Erving Stigma. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1975. Antal sider: 207 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på inderside af omslag. [551138]

150
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Greve, Anni Sociologien om velfærd - gensyn med Émile Durkheim Forlag: Roskilde Universitetsforlag Udgivet: 1998. Antal sider: 326 Indbinding: Heftet med orig. omslag Med udgangspunkt i den del af Émile Durkheims forfatterskab der beskæftiger sig med moral og politik i moderne samfund, diskuteres i 14 artikler hvor meget man kan bruge teorierne omtrent 100 år efter deres tilblivelse. Navn på smudstitelblad. [531056]

190
 

Gullestrup, Hans Kultur, kulturanalyse og kulturetik. Forlag: Akademisk Forlag Udgivet: 1995. Antal sider: 292 Indbinding: Heftet med orig. omslag Tegninger af Tonny Andersen - illustreret - Gennem fremlægning af en kulturteori, en kulturpraksis og en kulturetik gives et grundlag for et interkulturelt samvirke [539443]

150
 

Harrebye, Silas F. Social change and creative activism in the 21st century. The Mirror Effect. Forlag: Palgrave Macmillan Udgivet: 2016. Antal sider: xiii, 251 Indbinding: Hardback. [552691]

300
 

Hauen, Emilia van Ladycool. Dit køn er en styrke - brug det! Forlag: Politiken Udgivet: 2014 Antal sider: 246 Indbinding: Heftet med orig. omslag Det feminines status i samfundet undersøges på baggrund af research, egne erfaringer og oplevelser. Tesen er, at det feminine på alle måder har lavstatus i forhold til det maskuline, og det er den tese sociologen, Emilia van Hauen, tager et opgør med. Forlagsstempel på friblad. [554157]

90
 

Heldbjerg, Grethe Grøftegravning i metodisk perspektiv - et videnskabsteoretisk og metodologisk overblik. Forlag: Samfundslitteratur Udgivet: 1997. Antal sider: 116 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Navn på smudstitelblad. [551196]

100
 

Hergel, Olav Danskere. Reportager fra et land i skred Lindhardt og Ringhof. 2003. Hæftet. Forlagsstempel. 198 s. [24429]

125
 

Hughes, John A., Peter J. Martin & W.W. Sharrock Understanding Classical Sociology: Marx, Weber, Durkheim Forlag: SAGE Publications Udgivet: 1995. Antal sider: 230 Indbinding: Softcover Indstreget [538504]

85
 

Jacobsen, Benny og Ove Outzen På opdagelse i samfundet. Grundbog i samfundsfag Udgivet: 2000 Columbus. 2000. 2. udgave. Kartonbind. Lille 4°. Illustreret. 188 s. [13731]

100
 

Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2002. Antal sider: 471 Indbinding: Heftet med orig. omslag Forlagsstempel på friblad.2 Kapitler med indstregninger. [549641]

100
 

Jakobsen, Poul Erik & Møller, Leif Rundt om tidsånden. Fra overlevelse til overflod Forlag: Pej gruppen Udgivet: 2005 Antal sider: 160 Indbinding: Heftet med orig. omslag [527315]

175
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Jelsøe, Erling & Enevoldsen, Thyge Tværvidenskab i teori og praksis. Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2012. Antal sider: 279 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret - Indhold: Del 1: Tværfaglighedens teori og historie (Thyge Enevoldsen: Tværfaglighed - rødder oog typer. Jens Højgaard Jensen: På tværs af videnskaberne). Del 2: Eksempler på tværvidenskab (Bent Greve: Tværfaglighed i velfærdsforskning. Omstilling af komplekse teknologisystemer / Jesper Holm, Bent Søndergaard og Ole Erik Hansen. På tværs af fødevaresystemerne - om tværvidenskabelige studier af klima, sundhed, økologi og fødevarer / Erling Jelsøe og Bente Kjærgård. Den nødvendige tværvidenskab i byplanlægning / Malene Freudendal-Pedersen og Jesper Pagh. Sundhedsfremme, magt og velfærd / Kirsten Bransholm Pedersen og Sine Lehn-Christiansen. Bo Poulsen: Marin miljøhistorie - samfundsrelevant tværvidenskab. Humanistiske teknologi- og designstudier / Michael Haldrup & Connie Svabo. Risikovurdering af kemikalier - et tværfagligt felt / Kristian Syberg, Jette Rank og Gary Banta. Karen Sjørup: Kønsforskning som tværvidenskabelig praksis). Del 3: Opsummering (Perspektiver på tværvidenskab / Erling Jelsøe og Thyge Enevoldsen) [541347]

180
 

Järvinen, Margaretha , Demant, Jakob & Østergaard, Jeanette Stoffer og natteliv, Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2010. Antal sider: 243 Indbinding: Heftet med orig. omslag ¶Med udgangspunkt i forskningsprojektet ""Youth, drugs and alcohol"" gives et billede af stofsituationen i Danmark, både blandt unge generelt og blandt unge voksne, som er en del af natklubmiljøet [550706]

160
 

Kreiner, Svend & Nielsen, Tine SPSS - introduktion til databehandling & statistisk analyse Forlag: Jurist- og Økonomforbundet Udgivet: 1999 Antal sider: xv, 407 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret. Navn på smudstitelblad. [534100]

125
 

Larsen, Lars Thorup & Bagge Laustsen, Carsten Hvad er sociologi Forlag: Akademisk Forlag Udgivet: 2010. Antal sider: 218 Indbinding: Heftet med orig. omslag Hvad er - En grundlæggende indføring til sociologien om samfundet - Indhold: Hvad er sociologi ; Den klassiske sociologi ; Magt og stratificering ; System og differentiering ; Det refleksive selv ; Stat og marked ; Udfordringer til sociologien. Forlagsstempel på friblad Forlagsstempel på friblad [541362]

125
 

Lassen, Hans Samvittighed på dagsordenen - tanker og tal ved starten på det 21. århundrede Forlag: Aschehoug Udgivet: 2000 Antal sider: 199 Illustreret - Debatbog hvor forfatteren beskriver den samvittighedsbølge, som her ved århundredskiftet udgør en af de centrale udviklingstendenser i erhvervs- og samfundslivet og som afspejles i begreber som det økologiske marked, den politiske forbruger, etiske investeringer, bæredygtige virksomheder og miljøregnskaber [525476]

100
 

Launsø, Laila & Rieper, Olaf Forskning om og med mennesker - forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskningen Forlag: Nyt Nordisk Forlag Udgivet: 1997. Antal sider: 195 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret - Gennemgang af metoder i samfundsforskningen, der behandler både kvalitative og kvantitative metoder og som inddrager elementer fra kundskabssociologien og videnskabsteorien [539309]

75
 

Luhmann, Niklas & Jacobsen, Jens Christian(red) Autopoiesis 2 - udvalgte tekster. Forlag: Politisk revy Udgivet: 1995 Antal sider: 243 Navn på smudstitelblad. [524445]

200
 

Mogensen, Britta & Nielsen, Sissel Lea Solidaritet eller klientgørelse? - en undersøgelse af Dannerhusets ideologi og struktur. Forlag: Sociologi Udgivet: 2000. Antal sider: 214 Indbinding: Heftet med orig. omslag Indhold: Et historisk tilbageblik ; Dannerhusets struktur og frivillige grupper ; Dannerhusets rådgivningsgrupper ; Krisecentret (Dannerboligerne) ; Krisecentrets børn ; Fra rødstrømpebevægelse til feminisme ; Forskellige krisecentermodeller : forskellige opfattelser ; Politisk kamp og social nødvendighed ; Samarbejde i ind- og udland ; Voldelige mænd ; Dannerhuset - solidaritet eller klientgørelse? Forlagsstempel på smudstitelblad. [534762]

100
 

Nielsen, Henrik Kaare Demokrati i bevægelse - sammenlignende studier i politisk kultur og nye sociale bevægelser i Vesttyskland og Danmark. Forlag: Aarhus Universitetsforlag Udgivet: 1991. Antal sider: 357 Indbinding: Heftet med orig. omslag Med udgangspnkt i teoretiske overvejelser over begrebet "politisk kultur"" og dettes udsagnskraft i forhold til nationalt specifikke historiske forløb, foretager forfatteren en kontrastiv analyse af samspillet mellem nye sociale bevægelser og etableret politisk system i Vesttyskland og Danmark i perioden 1965-1985. Disputats. [534918]

150
 

Nørmark, Dennis Kulturforståelse for stenalderhjerner - hvordan vi samarbejder med dem, der ikke er som os selv Forlag: Gyldendal Business Udgivet: 2011 Antal sider: 318 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret - Indhold: Kulturel bevidsthed (Kultur og sammenstød ; Kulturel intelligens ; Kulturel forståelse ; Hvem er vi selv?) ; Mapping - hvor er vi forskellige? (Kan man sammenligne lande? ; Nogle er mere lige end andre - ; Dem, vi kender, og dem vi ikke kender så godt ; For min skyld eller gruppens? ; Hvor meget forandring er tilladt? ; Gorilla eller hønemor? ; Må man vise sine følelser? ; Er tid en begrænset ressource?) ; Brobygning - samarbejde over forskelle (Brug den kulturelle viden rigtigt ; Hvordan man vælger sine kulturelle kampe ; Hvad enhver dansker bør vide om kulturmøder ; Kommunikation og forhandling ; Informanterne - intet slår lokal viden ; Hvad har jeg lært, og hvordan kommer jeg videre?) [543181]

140
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Olsen, Lars Den nye ulighed Forlag: Gyldendal Udgivet: 2007. Antal sider: 179 Indbinding: Heftet med orig. omslag Kortlægning af de ulige livschancer i fem-sjettedels-samfundet, hvor det store flertal aldrig har haft det så godt, mens et betydeligt mindretal er ved at blive hægtet af - Indhold: Fem-sjettedels-samfundet ; Det skæve uddannelsessystem ; Ulighedens dynamik ; Opgør med den nye ulighed. Forlagsstempel på friblad. [525304]

90
 

Parkinson, C. Northcote Parkinsons lov for Stræbere. Forlag: Fremad Udgivet: 1963. Antal sider: 182 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Illustreret i sort/hvid. [523041]

90
 

Plovsing, Jan Socialpolitik i velfærdsstaten Udgivet: 1994 Handelshøjskolens Forlag. 1994. 3. oplag. Hæftet. Omslag betrukket med plast. Navn på titelblad. 228 s. [22111]

100
 

Rasmussen, Erik S. & Per Østergaard Samfundsvidenskabelige metoder. En introduktion. Forlag: Syddansk Universitetsforlag Udgivet: 2009. Antal sider: 139 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [551192]

910
 

Runciman, W. G. Kritik af Max Webers socialvidenskabelige filosofi Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1974 Antal sider: 147 Originaltitel: A critique of Max Weber's philosophy of social science - oversat af Jens B. Winsløw og Adda Winsløw - Samfundskritiske studier [524201]

90
 

Schmidt, Erik Ib Behøver vi at nå det hele? Udgivet: 1992 Bogklubben Samtid 1992. 187 s. Heftet med orig. omslag. [54609]

75
 

Schou, Carsten & Pedersen, Carsten & Ejrnæs, Morten Samfundet i pædagogisk arbejde. Et sociologisk perspektiv. Forlag: Akademisk Forlag Udgivet: 2008. Antal sider: 390 Indbinding: Forlagsbind. Om samfundets rolle i og betydning for moderne pædagogisk arbejde. Med afsæt i pædagogisk praksis i form af konkrete cases inddrages sociologiske og samfundsvidenskabelige teorier. Endelig introduceres begrebet sociologisk fantasi, der kan kvalificere det pædagogiske arbejde - Indhold: Carsten Pedersen: Dilemmaer og brudlinjer - at begribe samfundet i praksis ; Tradition og fornyelse ; Vilje og vilkår ; Individ, institution og samfund. Carsten Schou: Familieliv og institutionsliv. Marianne Skytte: Kategorisering og kulturopfattelse ; Fattigdom og velfærd. Üzeyir Tireli: Det globale og det lokale. Janne Hedegaard Hansen: Individ og fællesskab - om inklusion og eksklusion. Morten Ejrnæs: Normalitet og sociale afvigelser ; Teorier om sociale afvigelser og sociale problemer. Carsten Frank Olesen: Magt og anerkendelse. Enkelte indstregninger. [541402]

100
 

Schultz Jørgensen, Per & Dencik, Lars Børn og familie i det postmoderne samfund Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1999. Antal sider: 539 Indbinding: Forlagsbind Indhold: Samfundsforandring og opvækstvilkår (Lars Dencik: Fremtidens børn : om postmodernisering og socialisering. Jens Qvortrup: Barndom og samfund) ; Familielivets forandring (Mogens Nygaard Christoffersen: Familiens udvikling : den danske model. Per Schultz Jørgensen: Familieliv i børnefamilien. Baldur Kristjánsson: Hverdagslivet og tidens problematik : nogle erfaringer fra en nordisk undersøgelse af børns opvækstvilkår) ; Forældreskabet under forvandling (Anne-Dorthe Hestbæk: Forældreskab i det moderne samfund. Gunilla Halldén: Forældreperspektiv og barneperspektiv på familieliv og den gode barndom. Margareta Bäck-Wiklund: Moderne moderskab. Dion Sommer: Faderskab i den radikaliserede modernitet : en undersøgelse af fader-spædbarn-relationen) ; Postmoderne børneliv (Lars Dencek: Små børns familieliv som det formes i samspillet med den udenomsfamiliære børneomsorg : et komparativt nordisk perspektiv. Ivar Frønes: Kammeraterne og moderniteten. Harriet Strandell: Hvad foregår der i samværet mellem børn? : børnehaven som eksempel) ; Familieopløsning og nye familieformer (Kari Moxnes: Børn og skilsmisse : en forandringsproces med konsekvenser. An-Magritt Jensen: Børn i den skandinaviske samboerfamilie. Rikke Schwartz: Stedforælderfamilien. Mai Heide Ottosen: Familieopfattelse blandt børn i sammenbragte familier) ; Udsatte familier (Per Schultz Jørgensen: Barnet i risikofamilien. Marianne Skytte: Etniske minoritetsbørn og deres familier. Else Christensen: Børn i familier med alkoholmisbrug. Therese Halskov: Trængte eneforsørgerfamilier) ; Den skandinaviske familie i europæisk perspektiv (Göran Lassbo: Den postmoderne eneforælderfamilie i Norden, Europa. Ulla Björnberg: Familiens pligter og ansvar : skandinaviske familier i Europa) Indstreget [540631]

110
 

Sennett, Richard The corrosion of character. The personal consequences of work in the New Capitalism. Forlag: Norton Udgivet: 1998. Antal sider: 176 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag. En skildring af forskellige gruppers arbejdsvilkår i det moderne, kapitalistiske samfund, baseret på interviews. [549080]

75
 

Sennett, Richard The culture of the new capitalism. Forlag: Yale University Press Udgivet: 2006. Antal sider: 214 Indbinding: Softcover. Den eksisterende kapitalisme, også kendt under navne som videns- og informationssamfund, er karakteriseret ved foranderlighed, usikkerhed og flygtighed. Forfatteren giver en kritik af den ny kapitalisme og dens skadelige virkninger, som bl.a. gør folk mindre frie. [551491]

85
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Sennett, Richard The corrosion of character. The personal consequences of work in the New Capitalism. Forlag: Norton Udgivet: 1998. Antal sider: 176 Indbinding: Paperback. En skildring af forskellige gruppers arbejdsvilkår i det moderne, kapitalistiske samfund, baseret på interviews. [552501]

50
 

Svabø, Anna, Ådal Bergland & Jorunn Hæreid Sosiologi og sosialantropologi Forlag: Universitetsforlaget Udgivet: 1993. Antal sider: 325 Indbinding: Heftet med plastomslag [545289]

200
 

Taylor, Steve Sociology - issues and debates. Forlag: Palgrave Macmillan Udgivet: 2000. Antal sider: xiv, 398 Indbinding: Softcover [534101]

125
 

Toffler, Alvin Magtskifte. Viden, velstand og vold på tærsklen til det 21. århundrede Udgivet: 1991 Holkenfeldt. 1991. Helfablea med smudsomslag. Smudsomslag med skjold. 524 s. [16170]

125
 

Toksvig, Marie Louise Magt. Udgivet: 2008 Verve Books 2008. 173 s. Heftet med orig. omslag. [54037]

145
 

Weber, Kirsten, Salling Olesen, Henning & Nielsen, Birger Steen (red) Modet til fremtiden - inspirationen fra Oskar Negt, Forlag: Roskilde Universitetsforlag Udgivet: 1997. Antal sider: 328 Indbinding: Heftet med orig. omslag. ¶ Indhold: Oskar Negt: Levnedsbeskrivelse ; Fordrivelse, adskillelse, drømme. Modet til fremtiden / ved redaktørerne. - Samfundskritik og erfaring (Palle Rasmussen: Arbejde, kultur og frigørelse. Henrik Kaare Nielsen: Demokrati og offentlighed. John Mortensen: En kritisk teori om offentlighed og medier. Kurt Aagaard Nielsen: Ekspertkultur og orienteringsusikkerhed. Hanne Meyer-Johansen: Arbejde og økologi. Henning Salling Olesen: Arbejdskraftens politiske økonomi) ; Uddannelseskritik og læreprocesser (Poul Hansen: Arbejderuddannelse : Negt og fagbevægelsen. Jan Kampmann: Barndom og børnekultur : selvregulering og erfaringsprocesser. Kirsten Weber: Køn, klasse og subjektivitet. Birger Steen Nielsen: Det eksemplariske princip. Oskar Negt: Hastighed som politik)Forlagsstempel på friblad. [550264]

150
 

Willis, Paul E. Learning to labour,. How working class kids get working class jobs. Forlag: Gower Udgivet: 2014. Antal sider: x, 204 Indbinding: Softcover. [550216]

100
 

ØSTERBERG, DAG Tolkande sociologi. Forlag: Bokförlaget Korpen Udgivet: 1989. Antal sider: 320 Indbinding: Forlagsbind [545204]

80
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail