Classensgade Antikvariat

Samfundforhold
 

Pris i kroner/DKK
 

Anker Brink Lund, Janne Normann & Anders Klostergaard Petersen Kære samfund. En debatbog i anledning af Jørn Henrik Petersens 60 års fødselsdag Forlag: Syddansk Universitetsforlag Udgivet: 2004 Antal sider: 283 Indbinding: Forlagsbind University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, vol. 290. Forlagsstempel på friblad [563569]

150
 

Berg, Rikke & Ulrik KJær Lokalt politisk lederskab Forlag: Syddansk Universitetsforlag Udgivet: 2007 Antal sider: 234 Indbinding: Heftet med orig. omslag Casestudier af fire danske borgmestre og de kommuner hvor de bedriver lederskab: Helsingør, Middelfart, Randers og Egvad. Ledelsesopgaver som politikformulering, dagsordenskontrol, programimplementering, allianceskabelse, repræsentation og kommunikation beskrives [562124]

125
 

Bolther, Stine, Hans Petter Hougen & Bent Isager-Nielsen De syv dødssynder. Retsmedicineren og efterforskeren om hvorfor ondskab findes i os alle Forlag: Lindhardt & Ringhof Udgivet: 2018 Antal sider: 299 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Forlagsstempel på friblad [561718]

125
 

Buhr, Claus & Bjarke Ørsted Gården - politigården i København. Forlag: Gyldendal Udgivet: 2008 Antal sider: 192 Indbinding: Halvshirting. Ill. i farver - Om dagligdagen i de forskellige afdelinger på Politigården i København, bl.a. om beredsskabssektionen, radiotjenesten, drabssektionen og dommervagten som alle har til huse i denne arkitektoniske perle [561129]

120
 

Clausen, Claus & Rasmus Øhlenschlægerr Madsen (red) Tirsdag 11. september 2001. Eftertanker. Forlag: Tiderne Skifter Udgivet: 2002 Antal sider: 175 Indbinding: Heftet med orig. omslag Forlagsstempel på friblad . Artikler skrevet af forfattere, journalister, politiske kommentatorer og intellektuelle fra mange lande under det umiddelbare indtryk af terrorhandlingen mod USA den 11. september 2001. Bogens indlæg prøver at forstå, fortolke og forklare terrorangrebets forudsætninger og mulige konsekvenser [561815]

75
 

Dahl, Ove Drabschefen - nye sager Forlag: Ekstra Bladet Udgivet: 2012 Antal sider: 336 Indbinding: Stor paperback [559535]

65
 

Eberhardt, Anja , Anders Bo Hansen & Karl Vogt-Nielsen Økologik for burhøns - om natur , mennesker og politik. Forlag: Klim Udgivet: 1997 Antal sider: 134 Indbinding: Heftet med orig. omslag Indlæg i miljødebatten på baggrund af venstrefløjens miljøpolitiske overvejelser [563889]

50
 

Etwil, Preben Det foranderlige samfund Forlag: Frydenlund Udgivet: 2005 Antal sider: 187 Indbinding: Heftet med orig. omslag Forlagsstempel på friblad . Med baggrund i økonomiske, sociologiske og politologiske teoretikere gives indsigt i samfundets kompleksitet for dermed at udruste læseren til stillingtagen i den aktuelle værdi- og kulturkamp [559213]

125
 

Faldborg, Hanne Hvar nogen set NORA? Forlag: Septem International Udgivet: 1999 Antal sider: 240 Indbinding: Heftet med orig. omslag På baggrund af faktuelle fortællinger, statistikker og interviews med læger, psykologer, politikere, sociologer og kvindeforskere, søger forfatteren at finde svar på hvad der er blevet af kønskamp og ligestillingsdebat i 1990'ernes Danmark [560697]

100
 

Gaardmand, Arne Plan og politik - om fysisk planlægning og dens muligheder for at være med til afklaringen af nye samfundsmål Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1980 Antal sider: 167 Indbinding: Heftet med orig. omslag En studiebog [564041]

65
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Geckler, Rolf & Jørgen Grønnegård Christensen På ministerens vegne - på vej mod en ny embedsmandsstat? Forlag: Gyldendal Udgivet: 1987 Antal sider: 231 Indbinding: Heftet med orig. omslag Med efterskrift af Erik Ib Schmidt - Ti journalisters debatindlæg, som søger at belyse og analysere den indflydelse, som ministeriernes embedsmænd har på dansk politik. Omslag ved Roald Als [559199]

100
 

Hansen, Allan René (Fange nr. 44) og Kirsten Jacobsen Håndbog for kriminelle. Så ved du hvad der venter Forlag: Centrum Udgivet: 1995 Antal sider: 199 Indbinding: Heftet med orig. omslag [564008]

125
 

Holm, Katrine Winkel Rend mig i kødgryderne - om kvinderne og det fælles liv Forlag: Gyldendal Udgivet: 2010. Antal sider: 171 Indbinding: Heftet med orig. omslag Forfatterens opgør med feminismen og dens budskab om, at ligestillede og frigjorte kvinder skal prioritere karrieren. Konsekvenserne er, at familien som kulturbærende institution devalueres, og børnene bliver taberne. [531449]

100
 

Hougen, Hans Petter & Sidsel Rogde Med døden på arbejde. To retsmedicinere fortæller om krig, katastrofer, terror og tortur Forlag: Lindhardt og Ringhof Udgivet: 2021 Antal sider: 374 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Et interessant indblik i retsmedicinernes arbejde rundt om i verden ved store katastrofer, krig, terror og tortur. Vil interessere alle som finder arbejdet med dette spændende [563824]

110
 

Ibsen, Bjarne - Thomas P. Boje - Thomas Fridberg (red.) Det frivillige Danmark. Forlag: Syddansk Universitetsforlag Udgivet: 2008 Antal sider: 215 Indbinding: Heftet med orig. omslag Forlagsstempel på friblad . En antologi om den frivillige sektors rolle for for velfærden og demokratiet i Danmark. Indhold: Civilsamfundet - Den frivillige sektors aktualitet / Thomas P. Boje, Torben Fridberg og Bjarne Ibsen. Hvad forklarer forskellige typer af frivilligt engagement? / Lars Skov Henriksen og David Rosdahl. Torben Fridberg: Frivilligt arbejde og de unge. Gunvor Christensen: Frivilligt arbejde, etniske minoriteter og integration. Kommunale forskelle på den frivillige sektor / Malene Thøgersen og Bjarne Ibsen. Den frivillige sektors velfærdspotentiale / Bjarne Ibsen, Thomas P. Boje og Morten Frederiksen. Karl Henrik Sivesind: Nonprofit organisasjoner på velferdsfeltet i Norden. Thomas P. Boje: Den danske frivillige nonprofit sektor i komparativt perspektiv. Med litteratur og forfatterliste bagest. [559201]

175
 

Johnson, Warren På vej mod nøjsomhedens samfund Forlag: Borgen Udgivet: 1982 Antal sider: 209 Indbinding: Heftet med orig. omslag Forlagsstempel på friblad [563825]

50
 

Knudsen, Eigil V. Meldt til politiet. Flere danske kriminalsager Forlag: Forlaget Documentas Udgivet: 2007 Antal sider: 183 Indbinding: Paperback. [559194]

50
 

Knudsen, Tim Dansk statsbygning Forlag: Jurist- og Økonomforbundet Udgivet: 1995 Antal sider: 423 Indbinding: Heftet med orig. omslag Indstreget med blyant [563358]

125
 

Kruize, Peter ,David W. M Sorensen og David Dreyer Lassen - Vold mod offentligt ansatte. Forlag: Syddansk Universitetsforlag Udgivet: 2008 Antal sider: 168 Indbinding: Heftet med orig. omslag Undersøgelse af udviklingen i straffelovsovertrædelser for vold mod offentligt ansatte (§119) fra 1990-2006. Forlagsstempel på friblad [559202]

70
 

Larsen, Jens Erik Den engagerede medarbejder. Byggestenen i det demokratiske samfund Forlag: Gyldendal Udgivet: 2000 Antal sider: 128 Indbinding: Heftet med orig. omslag Forlagsstempel på friblad [5258]

115
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Lauritzen, nKristina & Tine Ros Rodløs. Samtaler med unge kriminelle Forlag: Documentas Udgivet: 2004 Antal sider: 208 Indbinding: Heftet med orig. omslag 12 kriminelle unge mellem 15 og 18 år fortæller deres historie, det er historier om kriminalitet, rodløshed, rastløshed og fravær af værdier [560710]

70
 

Malmqvist, Ole Ansvar.Håndbog for bestyrelsesmedlemmer og andre foreningsaktive. Forlag: AOF Udgivet: 2002 Antal sider: 144 Indbinding: Heftet med orig. omslag [560688]

100
 

Nielsen & Poulsen (Red) Værdikampe. Økonomi og samfund 2009 Forlag: Frydenlund Udgivet: 2009 Antal sider: 260 Indbinding: Heftet med orig. omslag [560428]

100
 

Plum, Niels Munk Hvad er det egentlig vi vil? Forlag: Tiderne Skifter Udgivet: 1975 Antal sider: 276 Indbinding: Heftet med orig. omslag En bog, som dels analyserer det kapitalistiske klassesamfunds vækstfilosofi og dennes konsekvenser for økologien, dels diskuterer arbejderklassens manglende erkendelse af den sociale ulighed. Bogen opstiller en række forslag til, hvordan det kommende socialistiske samfund kan se ud og anviser veje til revolutionen. Med s/h illustrationer og index. Omslagsfoto af Gregers Nielsen. [563967]

75
 

Plum, Niels Munk Ekstraparlamentarisme? Forlag: Christian Ejlers' Forlag Udgivet: 1971 Antal sider: 279 Indbinding: Heftet med orig. omslag En oversigt over det nye venstres meninger og holdninger til samfundsproblemerne. Tilskrift på smudstitelblad. [563968]

150
 

Quraishy, Bashy Dansk identitet - set med brune øjne Forlag: Tiderne Skifter Udgivet: 2003 Antal sider: 206 Indbinding: Heftet med orig. omslag 15 interview med et bredt udsnit af de etniske minoriteter i Danmark, som giver en indsigt i minoriteternes virkelighed og deres følelser og tanker om Danmark, danskere og danskhed [560707]

70
 

Rovsing, Leif & J.J. Ipsen Tilfældet Kløvermarken ctr. D.B.U. & Svamp i huset. Et smædeskrift. Forlag: H.H. Thieles Bogtrykkeri. & Woels Forlag Udgivet: 1929 Antal sider: 24 + 47 Indbinding: Halvshirting. 2 forskellige småskrifter indbundet sammen [559017]

300
 

Schouw Nielsen, Bjørn Den lille grå Forlag: Eget forlag Udgivet: 1970 Antal sider: 90 Indbinding: Lille paperback. Ejernavn klippet fra titelblad. [560574]

100
 

Thomsen, Jørgen Lange (red.) Mord i virkeligheden -24 retsmedicinske sager Forlag: Fadl's forlag Udgivet: 2013 Antal sider: 257 Indbinding: Forlagsbind -hvordan finder retsmedicineren frem til hvad der egentlig skete-et univers der er fyldt med gåder -spænding og mystik [561222]

150
 

Trolle, J. (ved) Dansk Lovsamling Aaargang 1955 Forlag: G.E.C. Gads forlag Antal sider: 330 Indbinding: Halvlæder Navn på smudstitelblad [560130]

150
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Trolle, J. (ved) Dansk Lovsamling Aaargang 1957 Forlag: G.E.C. Gads forlag Antal sider: 515 Indbinding: Halvlæder Navn på smudstitelblad [560132]

150
 

Trolle, J. (ved) Dansk Lovsamling Aaargang 1954 Forlag: G.E.C. Gads forlag Antal sider: 551 Indbinding: Halvlæder. Navn på smudstitelblad [560129]

150
 

Trolle, J. (ved) Dansk Lovsamling Aaargang 1956 Forlag: G.E.C. Gads forlag Antal sider: 343 Indbinding: Halvlæder Navn på smudstitelblad [560131]

150
 

Wilhjelm, Preben "Folkestyret" i praksis - 2. Illustrationer af Folketingets kontrol med forvaltningen. Forlag: Røde Hane Udgivet: 1978 Antal sider: 31 Indbinding: Klammeheftet [564032]

50
 

Ågerup, Martin Dommedag er aflyst. Velstand og fremgang i det 21. århundrede Forlag: Gyldendal Udgivet: 1998 Antal sider: 166 Indbinding: Heftet med orig. omslag Forlagsstempel på friblad .Forfatteren argumenterer for, at fortsat vækst og teknologisk udvikling vil betyde en bedre fremtid for hovedparten af menneskeheden [563840]

70
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail