Classensgade Antikvariat

Landbrugshistorie
 

Pris i kroner/DKK
 

Den personlige frihed. Udgivet i anledning 200-året for Stavnsbåndets ophævelse. Forlag: Det kongelige Danske Landhusholdningsselskab Udgivet: 1988 Antal sider: 178 Indbinding: Heftet med orig. omslag [555207]

90
 

På herrens mark. Stavnsbundet eller fri. Forlag: Nationalmuseet Udgivet: 1988 Antal sider: 127 Indbinding: Heftet med orig. omslag Om stavnsbåndets løsning samt andre landboreformer i 1700-tallet. Bl.a. om udskiftningsplaner, dyrkningsmåder, klædedragter, skolen, kunst, musik, husmænd [559221]

70
 

Andersen, Anders & Andersen, Lars Optegnelser fra Holevadgården - 1767-1863. Forlag: Landbohistorisk Selskab Udgivet: 1982. Antal sider: 246 Indbinding: Heftet med orig. omslag [531685]

120
 

Andersen, Britta ,Dorte Christensen & Carsten Porskrog Rasmussen (red) Herregårdenes Indian Summer fra Grundloven 1849 til Lensafløsningsloven 1919 Forlag: Skippershoved - Dansk Center for Herregårdsforskning Udgivet: 2006 Antal sider: 125 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret sort/hvid og farver. Stort format. [556997]

100
 

Andersen, Dan H. - m.fl. (Red) Landbrug. Lokalhistorie. Langt fra Danmark - Festskrift til Erik Helmer Pedersen i anledning af hans 70 års fødselsdag lørdag en 6. juli 2002 Udgivet: 2002 Antal sider: 260 Indbinding: Heftet med orig. omslag Festskrift til Erik Helmer Pedersen [557098]

85
 

Andersen, Ellen En jysk herregård Udgivet: 1983 Nationalmuseet. 1983. Kartonbind. Illustreret. 140 s. [11733]

100
 

Begtrup, Gr Beskrivelse over agerdyrkningens tilstand i Danmark BD. 1-7 Forlag: Rosenkilde og Bagger Udgivet: 1977 Indbinding: Helshirting Alle 7 bd i det fotografiske optryk efter udgaven 1803-1812. [559058]

700
 

Begtrup, Gr Beskrivelse over agerdyrkningens tilstand i Danmark. Sjelland og Møen I - II Forlag: Rosenkilde og Bagger Udgivet: 1978 Indbinding: Helshirting I det fotografiske optryk efter udgaven 1803-1812..Friblad mangler. [559767]

200
 

Bjørn, Claus Bonde, herremand, konge - bonden i 1700-tallets Danmark. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1981. Antal sider: 194 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på smudstitelblad [531684]

80
 

Bjørn, Claus Frygten fra 1848 - bonde- og husmandsuroen på Sjælland i foråret 1848 Forlag: Landbohistorisk Selskab Udgivet: 1985. Antal sider: 155 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret [542864]

85
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Bjørn, Claus & Grau Møller, Per & Porsmose, Erland Marginaljorder i fortid, nutid og fremtid - beretning fra det 13. bebyggelseshistoriske symposium ved Odense Universitet afholdt d. 27-29 november 1991 Forlag: Odense Universitetsforlag Udgivet: 1992. Antal sider: 192 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret - Odense University studies in history and social sciences - Indhold: Poul Erik Stryg: Marginaljorder i nutidens landbrug : økonomisk baggrund og fremtidsperspektiver. Henrik Thrane: Randbemærkninger om emnet marginaljord i oldtidens landbrug. Catharina Mascher: Västsveriges skogsbygder - en ""marginalbygd"" med storskalig förhistorisk odling. Bent Åby: Marginaljorder og landbrugsstrategi i 6000 år. Per Nørnberg: Jordbund og marginaljord. Nils Hybel: Marginaljordstesens storhed og fald - om begrebet marginaljord i engelsk senmiddelalder. Erland Porsmose: Marginaljorder og grænser for vækst. Karl-Erik Frandsen: Marginaljorder i 1600-tallet. S.P. Jensen: Udviklingen i landbrugsjordens produktivitet gennem nyere tid. Per Grau Møller: Marginaljorder i 17.-19. århundrede - nogle fynske eksempler. Margit Mogensen: Marginaljordens symbolværdi og ideudtryk omkring århundredskiftet. Anders Timberlid: Marginalisering i norske februksbygder efter 1850. [544830]

90
 

Bjørn, Claus og Benedicte Fonnesbech-Wulff (red.) Mark og menneske. Studier i Danmarks historie 1500-1800 Udgivet: 2000 Forlaget Skippershoved. 2000. Kartonbind. Stort format. Illustreret. 310 s [25933]

100
 

Blum, Jerome The End of the Old Order in Rural Europe. Forlag: Princeton University Press Udgivet: 1978. Antal sider: 505 Indbinding: Helshirting. [531709]

400
 

Boyhus, Else-Marie Landboreformernes bondegård - gård nr. 11 i Nr. Ørslev : 1807 i Lolland-Falsters Stifsmuseum 1974. Forlag: Lolland-Falsters Stiftsmuseum Udgivet: 1974. Antal sider: 96 [531693]

100
 

Brøndsted, Claus (red) Dansk landsbyliv skildret af kendte danske forfattere. Forlag: Forum Udgivet: 1981. Antal sider: 183 Indbinding: Heftet med orig. omslag Indhold: Palle Lauring: Af "Rejse i Danmark". Ludvig Holberg: Jeg lærer meget af Omgang med Bønder (Epistel XXIX). Steen Steensen Blicher: Bindestuen. Sigurd Elkjær: Ej uduelig. Henrik Pontoppidan: Hans og Trine (Fra "Hytterne"). Johannes V. Jensen: Wombwell (Fra "Himmerlandshistorier"). Jeppe Aakjær: Vildkoen. Frederik Poulsen: Præst og sogn (Fra "Jyske dage og mennesker"). Marie Bregendahl: Christense (Fra "Tre gamle kvinder"). Jørgen Nielsen: Sort stempel (Fra "Figurer i et landskab"). Hans Kirk: Tabitha (Fra "Skyggespil"). Martin A. Hansen: Dobbeltportræt i karvskåren ramme (Fra "Tanker i en skorsten") [531706]

75
 

Burmeister, Tereza Heks, hore, ærbar kone - kvindeliv på landet i 1800-tallet. Forlag: Chr Erichsens Forlag Udgivet: 1987. Antal sider: 162 Indbinding: Forlagsbind Tegninger: Lotte Buur. [538953]

120
 

Christensen, Jens Rural Denmark 1750-1980. Forlag: The Central Co-operative Committee of Denmark Udgivet: 1983. Antal sider: 187 Indbinding: Forlagsbind Translated from Danish by Else Buchwald Christensen - illustreret [544835]

50
 

Christensen, Ole H. Storlandbrug under omformning - uddrag af danske godsforvalterbreve 1784-1792 Forlag: Landbohistorisk Selskab Udgivet: 1982. Antal sider: 335 Indbinding: Forlagsbind Under tilsyn af Erik Helmer Pedersen - illustreret. Som ny. [544836]

70
 

Christiansen, Ole et al (red) Retligt set - synsvinkler på arealanvendelseslovgivningen. Forlag: Miljø-og Energiministeriet Udgivet: 1995. Antal sider: 366 Indbinding: Helshirting med smudsomslag. Illustreret sort/hvid. [555291]

125
 

Christiansen, Palle Ove Lykkemagerne. Gods og greve, forvalter og fæster i 1700-tallets verden Forlag: Gyldendal Udgivet: 2002. Antal sider: 262 Indbinding: Heftet med orig. omslag Med dedikation. [14766]

125
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Degn, Ole (ved) Landhusholdningsselskabets arkiv 1769-1807. Bind 1-2. Forlag: Erhvervsarkivet Udgivet: 1971. Indbinding: Heftet med orig. omslag Registratur og journalregistre [548141]

150
 

Drewes Bollesen, Helena Økologi for fremtiden. Det, du ved, du burde vide om natur og fødevarer Forlag: Hovedland Udgivet: 2003 Antal sider: 167 Indbinding: Forlagsbind [560155]

100
 

Etwil, Preben: Teknologi og innovation i det landbrugsindustrielle kompleks 1900-1940. Udgivet: 1993 Akademisk Forlag. 1993. Kartonbd.m.smudsomslag. 176 s. [6740]

150
 

Fode, Henrik J.A.K. - Jord, Arbejde, Kapital - en bevægelse i og med tiden. Forlag: Landsforeningen J.A.K. Udgivet: 2008. Antal sider: 178 Indbinding: Forlagsbind [550189]

125
 

Fredericia, J. A. Aktstykker til oplysning om stavnsbaandets historie. Forlag: Selskabet for udgivelse af kilder til Dansk Historie Udgivet: 1973 Antal sider: 332 Indbinding: Forlagsbind Reprografisk genudgivelse [556989]

75
 

Fritzbøger, Bo Danske skove 1500-1800. En landskabshistorisk undersøgelse. Forlag: Landbohistorisk Selskab Udgivet: 1992 Antal sider: v, 345 Indbinding: Heftet med orig. omslag Med hovedvægten på det sydvestlige Sjælland, Falster og det gamle Koldinghus amt beskrives skovens forskellige roller i samspillet mellem agerbrug, husdyrbrug og skovbrug i perioden fra 1500-tallet frem til Landboreformerne. Lille dedikation. [557555]

135
 

Fussing, Hans H. Herremand og fæstebonde. Studier i dansk landbrugshistorie omkring 1600 Udgivet: 1973 Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie. 1973. Disputats.Fotografisk optryk. Kartonbind. 518 s. [16825]

90
 

Gejl, Ib Korn, købmænd og kornkompagni. Forlag: Universitetsforlaget i Aarhus Udgivet: 1971 Antal sider: 470 Indbinding: Forlagsbind [558259]

100
 

Gissel, Svend (red.) Landbohistoriske studier tilegnede Fridlev Skrubbeltrang på halvfjerdsårsdagen den 5. august 1970 Forlag: Landbohistorisk Selskab, København Udgivet: 1970. Antal sider: 290 Indbinding: Forlagsbind Navn på friblad. [541187]

90
 

Haase Svendsen, Gunnar Lind Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet - viden, cases, teorier Forlag: Syddansk Universitetsforlag Udgivet: 2013 Antal sider: 236 Indbinding: Heftet med orig. omslag Ill. (nogle i farver) - Indhold: Politik, økonomi & sociale forhold (Niels Otto Haldrup: Udkantseuropa. Peter Sandholt Jensen: Den økonomiske udvikling i danske ydreområder 1986-2010. Erhvervsstrukturen og udviklingen i udkantsområderne, 2000-2008 / af Sanne Schroll og Villy Søgaard. Carsten Kronborg Bak: Socialt udsatte børns fattigdom og afsavn i Udkantsdanmark). Erhvervsudvikling (Det er en tænketank, ikke en pengetank : om LEADER og forskningens øjne herpå / af Annette Aagaard Thuesen, Maria-Louise Lindgaard Galamba og Kasper Aalling Teilmann. Hanne Wittorff Tanvig: Nyt brug af land - nye landbrugere. Niels Christian Nielsen: Landboturisme - hvad er det? Tove Brink: Netværkssamarbejdende SMV'ere : hvordan påvirker de livet på landet? Johs. Nørregaard Frandsen: Bevarende erhvervsudvikling i landdistrikterne?). Fysisk planlægning (Et billede på landdistrikterne? : et essay om repræsentation / af Chris Kjeldsen og Bo Allesøe Christensen. Lokalt forankrede og samarbejdsdrevne landskabsstrategier : både mål og middel for lokal landdistriktsudvikling / af Jørgen Primdahl, Lone Kristensen og Kamilla Hansen Møller. Fremtidens boligbyggeri i landzonen / af Jan Kloster Staunstrup og Jørgen Møller. Sognekort, radikal kartografi og borgerinddragelse version 2.0 / af Niels Chr. Nielsen og Thomas Theis Nielsen). Offentlig service (Gunnar Lind Haase Svendsen: Skolelukninger på landet : hvor, hvor mange og hvilke konsekvenser? Dorthe Salling Kromann: Bibliotekets betydning i landdistrikterne. Personbefordring i landdistrikterne : en udfordring, der kræver nytænkning / af Jørgen Møller og Niels Agerholm. Malene Brandt Winther: Partnerskaber : vækstfremmere eller skalkeskjul? Merethe Jørgensen: Folkekirkens fremtid i landsognene : afvikling eller udvikling?). Tilflyttere og bosætning (Jens Fyhn Lykke Sørensen: Potentiale for migration fra by til land : ønsker byboere at bo på landet? Helle Nørgaard: Tilflyttere til ydreområder : flyttemotiver, sociale relationer og hjemfølelse. Louise Glerup Aner: Den grænseløse by : når københavnere flytter på landet. Annette Aagaard Thuesen: Luft omkring dig : om tilflytningen og institutionel kapacitet i fem danske landsogne) [542268]

65
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Hansen, Poul m.fl Den danske Bondestand. Træk af bondens Historie Udgivet: 1941 Gyldendal. 1941. Hæftet. Illustreret. 124 s. [14214]

65
 

Hansen, V. Falbe Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns universitets fest i anledning af hundredeaarsdagen for stavnsbaandets løsning den 20de Juni 1888. Forlag: J.H. Schultz Udgivet: 1888. Antal sider: 162 Indbinding: Komponeret bind (Ryg falmet) Indeholder V. Falbe Hansen:Stavnsbaands-Løsningen og Landboreformerne set fra Nationaløkonomiens Standpunkt. 1ste Del - Tiden fra 1733 til 1807. [544849]

125
 

Helmer Pedersen, Erik Hedesagen under forvandling. Det danske Hedeselskabs historie 1914 - 1966. Forlag: Det danske Hedeselskab Udgivet: 1971 Antal sider: 615 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Udgået fra SAXO-instituttets bibliotek. [557107]

90
 

Hertz, Michael Et ministerium finder sin form. Forlag: Gad Udgivet: 1996. Antal sider: 359 Indbinding: Helshirting med smudsomslag. [545994]

120
 

Hjorth, Søren & Jul Jacobsen, Jens Skat for landmænd Forlag: Videnscentret for Landbrug Udgivet: 2008 Antal sider: 388 Indbinding: Heftet med orig. omslag Indhold: Skattepligtig indkomst ; Beregning af skatter ; Arbejdsmarkedsbidrag ; Ægtefæller ; Betaling af skatter ; Afskrivninger ; Etablerings- og iværksætterkonto ; Renter ; Fordringer, gæld og finansielle kontrakter ; Besætninger ; Beholdninger ; Betalingsrettigheder, mælkekvoter og andre kvoter ; Biler ; Vindmøller ; Køb og salg af landbrug ; Ejendomsavance ; Succession ved generationsskifte ; Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen ; Omdannelse af virksomhed ; Selskaber ; Aktionærer ; Interessentskaber, kommanditselskaber og samejer ; Andelshavere ; Deltidslandbrug ; Beskatning af fast ejendom ; Akkord og konkurs ; Pensioner ; Bo- og gaveafgift ; Dødsboer ; Skattepligt og virksomhed i udlandet ; Myndigheder, frister og klagemuligheder m.v. ; Sanktioner ; Moms og afgifter , Vurdering af landbrugsejendomme ; Andre forhold ; Skattestrategi [542368]

150
 

Holbeck, Heidi Buur Naturen i landbruget. Forlag: Landbrugsforlaget Udgivet: 2008 Antal sider: 80 Indbinding: Heftet med orig. omslag ill. i farver - Beskrivelse af samt forslag til pleje af den natur, der findes i landsbrugslandet mellem de dyrkede arealer. Disse naturtyper er levesteder for en lang række dyr og planter [542365]

75
 

Holmgaard, Jens Alt på sin rette plads - afhandlinger om konjunkturer, statsfinanser og reformer i Danmark i 1700-tallet Forlag: Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland Udgivet: 1990 Antal sider: 330 Indbinding: Forlagsbind Indhold: De nordsjællandske landboreformer og statsfinanserne ; En dansk handelsekspedition til Nordamerika i 1783 : et bidrag til Handels- og Kanalkompagniets historie ; En jysk godsslagtning : Bagge Lihmes salg af Stårupgårds bøndergods til selveje 1794-1804 ; Bortforpagtningen af baroniet Lindenborgs tiender ca. 1720 til 1752 ; Baggrunden for kornprisstigningen i Danmark i 1740 ; Landboreformerne - drivkræfter og motiver ; Brændevinspolitikken i Danmark 1757-1776 ; En flugt fra stavnsbåndet i 1761 ; Går den, så går den ... : løskøbelse fra et ikke eksisterende jysk vornedskab i 1729 ; Eksercitsen bag kirken efter gudstjenesten : var landmilitstjenesten i stavnsbåndstiden en ringe byrde? ; Er stavnsbåndet først indført 1733? : en undersøgelse af forordningen af 5. marts 1731 og dens tilblivelse ; Alt på sin plads : eller stavnsbåndsløsningen og den store omstilling i dansk landbrug. Med lille dedikation. [556986]

90
 

Holmgaard, Jens Uden at landet besværes. Studier overr Frederik 4.s landmilits med særligt henblik på spørgsmålet om stavnsbånd og bønderkarlenes vilkår i øvrigt. Forlag: Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland Udgivet: 1999 Antal sider: 489 Indbinding: Forlagsbind Disputats. [558081]

150
 

Hovdhaugen, Einar (Bilettekst og kulturhistoriske kommentarar ved) Gard och Grend. Gamle Fotografi frå bygdesamfunnet i tida 1870 - 1940. Forlag: Bondebladet og Landbruksforlaget Udgivet: 1980 Antal sider: 157 Indbinding: Forlagsbind [531703]

150
 

Hvidtfeldt, Johan (red.) Den danske bondegård Udgivet: 1965 Odense. 1965. Hæftet. Illustreret. 128 s. Turistårbogen 1965. [14213]

50
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Højring, Katrine m.fl Landbrugslandet - skabelse og iagttagelse Udgivet: 2005 Syddansk Universitetsforlag. 2005. Kartonbind. Illustreret. 226 s. Som ny. [29143]

150
 

Højrup, Ole Herregårdsliv. Beretninger fra århundredskiftet. Bind 7. Herskabet Udgivet: 1982 Nationalmuseet. 1982. Kartonbind. Illustreret. 232 s. [26638]

175
 

Isaksson, Olov Bystämma och bystadga. Organisationsformer i övre Norrlands kustbyar. Forlag: Skytteanska Samfundet, Umeå Udgivet: 1967. Antal sider: 417 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på smudstitelblad. [531695]

200
 

Jensen, Annette Alle tiders bonde - poesi, prosa og billedkunst om bondeliv igennem tiderne Forlag: Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Uddannelse Udgivet: 1999. Antal sider: 192 Indbinding: Heftet med orig. omslag Ill. (nogle i farver) [542362]

135
 

Jensen, Hans Chr.D.Reventlows liv og gerning. Forlag: Det Kgl.Danske Landhusholdningsselskab Udgivet: 1938. Antal sider: 224 Indbinding: Heftet med orig. omslag [531702]

110
 

Just, Flemming Landbruget, staten og eksporten 1930-1950 Forlag: Sydjysk Universitetsforlag Udgivet: 1992. Antal sider: 583 Indbinding: Heftet med orig. omslag Afdækning af det tætte samspil mellem landbrugets organisationer, centraladministrationen og Folketinget og en belysning af, hvordan og hvorfor landbrugets organisationer kunne opnå en så stor magtposition i både økonomiske og politiske spørgsmål gennem de landbrugsministerielle eksportudvalg [544858]

200
 

Kier, Anders Jensen & Mogensen, Margit & Bruun, Niels W. Førslevdegnens optegnelser - optegnelsesbog for degnen Anders Jensen Kier 1667-1693. Forlag: Landbohistorisk Selskab Udgivet: 1998. Antal sider: 208 Indbinding: Forlagsbind Ill. (nogle i farver) [531679]

120
 

Krake Kathrine Landliv Nu - mennesker i landbruget. Mennesker i landbruget. Forlag: Documentary.dk Udgivet: 2006 Antal sider: 162 Indbinding: Heftet med orig. omslag Nutidskrønike om livet på landet bygget op omkring en serie reportagefortællinger i ord og fotos, hvor ni familier på syv gårde og to naboejendomme fortæller om deres verden. Indlagt DVD. Forlagsstempel på friblad [557143]

150
 

Krogh, Tyge Staten og de besiddelsesløse på landet 1500-1800 Forlag: Odense Universitetsforlag Udgivet: 1987 Antal sider: 182 Indbinding: Heftet med orig. omslag Forlagsstempel på friblad [556987]

150
 

Larsen, O.H. Landbrugets historie og statistik. Forlag: August Bangs Boghandel Udgivet: 1921. Antal sider: 312 Indbinding: Helshirting. Indtreget med blyant. Navn på smudstitelblad . [544854]

90
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Lynnerup, Mikael Bevar bønderne Udgivet: 1982 Politisk Revy. 1982. Hæftet. 4°-tværformat. S/h-fotos. 108 s. [14227]

65
 

Løgstrup, Birgit Bundet til jorden - stavnsbåndet i praksis 1733-1788. Forlag: Landbohistorisk Selskab Udgivet: 1988. Antal sider: 270 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret [531699]

125
 

Novrup, Johs. (red) Landsbyen og det danske samfund 1-2 (1. Gunnar Olsen og Axel Steenberg: Landskab og bebyggelse. 2. Gunnar Olsen og Jørgen Jessen: Landbrug og industri) Forlag: Det Danske Forlag Udgivet: 1945-48. Antal sider: 140+187 Navn på smudstitelblad. [531680]

140
 

Olsen, Gunnar Hovedgård og bondegård. Studier over stordriftens udvikling i Danmark i tiden 1525-1774. Forlag: Rosenkilde og Baggers forlag Udgivet: 1957. Antal sider: 400 Indbinding: Heftet med orig. omslag Disputats med dedikation. [544827]

100
 

Pedersen, Aksel, Poul Enemark, E.J.Ipsen & Vagn Bro Sortbroget kvæg - baggrund og udvikling i Danmark Forlag: Avlsforeningen for Sortbroget Malkekvæg i Danmark Udgivet: 1983 Antal sider: 333 Indbinding: Helshirting. Illustreret sort/hvid. [559897]

100
 

Pedersen, Erik Helmer Landbrugsraadet som erhvervspolitisk toporgan 1919-33 - studier i de danske landbrugsorganisationers historie Forlag: Landbohistorisk Selskab Udgivet: 1979. Antal sider: 667 Indbinding: Heftet med orig. omslag Landbohistoriske skrifter. Disputats. [544848]

200
 

Pedersen, Henrik De danske Landbrug - fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V's Matrikel 1688 Forlag: Landbohistorisk Selskab Udgivet: 1975 Antal sider: 62, 488. Indbinding: Helshirting Som ny. [544832]

140
 

Rasmussen, Holger Landsbyliv. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1963. Antal sider: 120 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret med tegninger. Navn på smudstitelblad [542133]

70
 

Rasmussen, Paul (udgivet ved) Århus domkapitels jordebøger I-III. Jordebøgerne 1600-1663 og 1536-1600. i 2 bind. Forlag: Landbohistorisk Selskab Udgivet: 1972-75. Antal sider: 200+116+108 Indbinding: Helshirting. [531677]

175
 

Rasmussen, Paul (udgivet ved) Domkapitels Jordebøger II + III. Kapitlets jordegods 1536-1600. - De Middelalderlige Jordebøger. I et bind. Forlag: Landbohistorisk Selskab Udgivet: 1975. Antal sider: 116+108 Indbinding: Helshirting. [531678]

100
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Reventlow, Christian Ditlev & Kjærgaard, Thorkild Konjunkturer og afgifter - C.D. Reventlows betænkning af 11. februar 1788 om hoveriet Forlag: Landbohistorisk Selskab Udgivet: 1980. Antal sider: 287 Indbinding: Helshirting. Illustreret - Udgivet i forbindelse med Landbohistorisk Selskabs 25 års jubilæum 1977. [531710]

150
 

Schmidt, August F. Leksikon over Landsbyens Gilder. Festskikke og Fester på Landet. Forlag: Rosenkilde og Bagger Udgivet: 1950. Antal sider: 165 Indbinding: Heftet med orig. omslag [531689]

70
 

Schmidt, August F. Hyrdedrenge og Hyrdeliv. Forlag: J.H.Schultz Forlag Udgivet: 1926. Antal sider: 164 Indbinding: Heftet med orig. omslag [531694]

100
 

Schmidt, August F. Hegn og markfred. Forlag: Eget Forlag, Brabrand Udgivet: 1953. Antal sider: 250 Indbinding: Heftet med orig. omslag Med dedikation. [531711]

170
 

Schmidt, Erik Landbruget i krise Forlag: Monde Udgivet: 1935. Antal sider: 152 Indbinding: Hæftet Navn på friblad. [523046]

120
 

Skarregaard, Peder Kampen mod sandet Forlag: Museet for Thy og Vester Hanherred Udgivet: 2008 Antal sider: 46 Indbinding: Heftet med orig. omslag [557106]

75
 

Skrubbeltrang, Fridlev Det indvundne Danmark. Udgivet: 1966 Gyldendal, København/ Det Danske Hedeselskab 1966. 498 s. + kort. Heftet [50527]

150
 

Skrubbeltrang, Fridlev Husmand og Inderste. Studier over sjællandske Landboforhold i Perioden 1660-1800 Forlag: Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie Udgivet: 1977. Antal sider: 400 Indbinding: Forlagsbind [548110]

90
 

Steensberg, Axel Den danske Landsby. Fra Storfamilie til Andelssamfund Udgivet: 1940 Schultz Forlag. 1940. Hæftet. Omslag brunplettet. 108 s. [10918]

50
 

Steensberg, Axel Den danske bondegård Forlag: Forum Udgivet: 1974 Antal sider: 187 Indbinding: Heftet med orig. omslag [559882]

90
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Steensberg, Axel Den danske landsby gennem 6000 år Forlag: Forum Udgivet: 1973 Antal sider: 192 Indbinding: Heftet med orig. omslag [559883]

90
 

Søkilde.Rasmussen.N Landboreformerne og den danske Bondestands Frigjørelse før og efter 1788. Forlag: Schubothes Boghandel Udgivet: 1888. Antal sider: 222 Indbinding: Komponeret bind. Landboskrifter 1. Navn på friblad. [531688]

100
 

Sørensen, Jørgen Würtz Bondeoprør i Danmark 1438-1441 - en analyse af rejsningernes økonomiske, sociale og politiske baggrund Forlag: Landbohistorisk Selskab Udgivet: 1983. Antal sider: 159 Illustreret [531714]

75
 

Thomsen, Bente Bisgaard De forvandlede landet - husmandsbrug - en strategi for forandring Forlag: Hovedland Udgivet: 1997 Antal sider: 199 Indbinding: Heftet med orig. omslag Ill. (nogle i farver) - Udgivet i forbindelse med Han Herreds Familielandbrugs 100 års jubilæum 1996 - Indhold: Ingvard Jakobsen: Han Herred - landet mellem hav og fjord. Mads Erik Larsen: Husmænd i sagn og myter. Knud Sørensen: Den moderne husmands indtog i dansk litteratur. Jan Holm Ingemann: Arven fra Køge-resolutionen. Asger Baunsbak-Jensen: De oprørske husmænd. Svend Haugaard: Den lille mands parti. Bente Jensen: Husmandsliv/familieliv. Ane Bodil Søgaard: Husmændene og deres jord. Mogens Ove Madsen: En billedanekdote. Jørgen Vangsted: Landmand og forbruger. Anders Lejre: Bedre styr på udviklingen. Bente Bisgaard Thomsen: Livets stridsmænd. Steen Piper: En nøgle til fremtidens Danmark [556104]

65
 

Worsøe, Torben Langt ude - i tekst og billeder Forlag: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udgivet: 2003 Antal sider: 88 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret [542369]

100
 

Zenius, Marianne Landbokvinden i det 20. århundrede Forlag: Gad Udgivet: 1983. Antal sider: 245 Indbinding: Forlagsbind Illustreret [531704]

70
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail