Classensgade Antikvariat

Grundtvig, Søren Kierkegaard
 

Pris i kroner/DKK
 

Grundtvig, N.F.S. -Wigh-Poulsen, Henrik Grundtvig - Kierkegaard - en samtale på høje tid Forlag: Vartov Udgivet: 2002. Antal sider: 224 Indhold: Niels Henrik Gregersen: Når der bliver mere ud af mindre : Grundtvigs menneskesyn. Ebbe Kløvedal Reich: "Modsigelsen - en grundtvigsk diagnose". Pia Søltoft: For Gud er Alt muligt. Kim Arne Pedersen: "Sjæle og kroppe i tusindtal -" : om sammenhængen mellem menneskesyn og kirkesyn hos Grundtvig, undersøgt med baggrund i Kierkegaards forfatterskab. Kresten Drejergaard: Grundtvigs vej fra studerekammeret til gudstjenesten. Morten Kvist: Grundtvigs kirkesyn : om "den kirkelige anskuelse" og sakramental kristendom - afslutningen på en historie eller begyndelsen på en ny? Britta Schall Holberg: Det forpligtede liv - om at være en del af en historisk tradition. Peter Tudvad: Kierkegaard mod konstitutionen - "Medicin mod en Frihedsruus". Svend Auken: Det politiske hos Kierkegaard og Grundtvig. Marianne Jelved: Den enkelte og fællesskabet. Henrik Wigh-Poulsen: Melankoli og profeti : om Grundtvig, Lundbye og guldalderkunsten. Joakim Garff: "Hvad har dog ikke denne Pen formaaet -" : om det æstetiske hos Kierkegaard. Sven Erik Werner: Tålt ophold - om den autonome musik, Grundtvig og Kierkegaard i et nutidsperspektiv. [529776]

150
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail