Classensgade Antikvariat

Filosofi
 

Pris i kroner/DKK
 

Politiske ideologier - fra Platon til Mao Forlag: Politiken Udgivet: 1979. Antal sider: 346 Indbinding: Forlagsbind Illustreret - Indhold: Platons og Aristoles' statslære ; Katolsk politisk teori ; Enevælde af Guds nåde ; Menneskerettighederne og demokratiet ; Liberalismen ; Marxisme, leninisme, maoisme ; Anarkismen og syndikalismen ; Nazisme og fascisme ; Revolutionære ideologier ; En kritik af den totalitære statstanke [533976]

125
 

Ethics (Student's library) Forlag: Progress Publishers Moscow Udgivet: 1989. Antal sider: 350 Indbinding: Paperback. [558593]

85
 

Abbate, Janet Inventing the Internet Forlag: MIT Press Udgivet: 1999 Antal sider: viii, 264 Indbinding: Softcover [546426]

100
 

Ahlander, Dag Sebastian Vise ord for glade gubber. 109 opløftende tanker til den fortsatte færd. Forlag: People's Press Udgivet: 2016 Antal sider: 245 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag. Den pensionerede tidligere ambassadør for Sverige giver flere gode råd til et liv som pensionist. Rådene har omdrejningspunkt i at fokusere på det positive i tilværelsen og se nye muligheder højt oppe i alderen. [553423]

110
 

Ahlberg, Alf Filosofiens historie 1 - Den græske filosofi fra Thales til Sokrates Forlag: Gyldendals Uglebøger Udgivet: 1963 Antal sider: 111 [525536]

85
 

Ahlberg, Alf Middelalderens og renæssancens filosofi Forlag: Gyldendals Uglebøger Udgivet: 1963 144 sider. Heftet. Filosofiens Historie, bd. 3 [525538]

85
 

Ahlberg, Alf: Filosofiens historie bd. 4 Udgivet: 1963 Gyldendals Uglebog. 1963. 150 s. Hft. Den nye Naturvidenskabs og de metafysiske Systemers Tid. [1111]

40
 

Alberoni, Francesco Værdier. Forlag: Lindhardt og Ringhof Udgivet: 1997. Antal sider: 168 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: Valori - på dansk ved Jytte Lollesgaard - 23 reflektioner over tilværelsen, hvor de sidste årtiers begivenheder sættes i perspektiv i en helhedsfortolkning af vores kulturs etik. [531976]

125
 

Albæk, Arik, Christoffer Green-Pedersen & Lars Thorup Larsen Moralpolitik i Danmark. Forlag: Syddansk Universitetsforlag Udgivet: 2014. Antal sider: 145 Indbinding: Heftet med orig. omslag [550894]

85
 

Anders, Günther og Eatherly, Clause Samvittighed forbudt! Udgivet: 1961 Gyldendals Uglebøger. 1961. Forord: Robert Jungk. 156 s. [17010]

50
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Andersen, Casper John m. fl. (red.) Slagmark. Tidsskrift for idéhistorie, nr. 50. Tema: Dansk Idéhistorie. Forlag: Slagmark Udgivet: 2007. Antal sider: 190 Indbinding: Heftet med orig. omslag [553829]

90
 

Andersen, Svend Sprog og skabelse. Fænomenologisk sprogopfattelse i lyset af analytisk filosofi med henblik på det religiøse sprog Forlag: Gyldendal Udgivet: 1989. Antal sider: 726 Indbinding: Heftet med orig. omslag Disputats. [52865]

150
 

Andersen, Vilh Tider og Typer af dansk Aands Historie - Erasmus 1 - 2. Goethe 1 -2 Forlag: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag - Kjøbenhavn Udgivet: 1907 + 1915 Antal sider: 235 + 282 + 280 + 370 Indbinding: Halvfablea. Erasmus, Første Bog Humanisme - Tiden indtil Holberg. Med en Indledning om at skrive den danske Aands Historie. Indhold: Erasmus - Saxo Grammaticus - Petrus Parvus - Erasmus Lætus - Venusin - Resen - Ole Borch - Anden Bog: Det attende Aarhundrede. Indhold: 1720, Falster og Holberg - 1770, Sneedorf, Fra Sneedorf til Rahbeck, Rahbek. Goethe - Første Række: Humanisme - Andel Del: Goethe. Første Bog: Det nittende Aarhundredes første Halvdel. - Indhold: Faust -1820, Thoprvalsen og Oehlenschlæger, Brøndsted og Poul Møller - 1845, J.L. Heiberg 1845, Fra Heiberg til Kierkegaard, Søren Kierkegaard, Hans Christian Ørsted - 1870, Julius Lange, Georg Brandes, Efter 1870. [556224]

250
 

Anward, Jan Och Olofsson, Gunnar (red.) Claude Lévi-Strauss och strukturalismen. Texter sammanställda av Jan Anward och Gunnar Olofsson Forlag: Zenit/Bo Cavefors Bokförlag Udgivet: 1969. Antal sider: 106 Indbinding: Paperback. [539634]

65
 

Arias, Juan & Savater, Fernando Kunsten at leve - samtale ved årtusindskiftet Forlag: Bogklubben Samtid Udgivet: 1998. Antal sider: 195 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: La ragione appassionata - på dansk ved Annette Rosenlund - Indhold: Bange anelser ved årtusindskiftet ; Byen, et rum skabt af symboler ; Der findes forældre, hvis eneste arv til børnene er livslede ; At adskille sex og reproduktion er lige så forkasteligt som at hævde, at reproduktion er det eneste formål med sex ; Ved overgangen til det nye årtusind er mandens identitetskrise større end kvindens ; Denne planet er ikke universets navle og kunne godt forsvinde ; Kan vi afskaffe krig? ; Glæden er livets store mysterium ; Kultur er en erstatning for udødelighed ; Etik betyder blot kunsten at leve ; Døden findes, fordi kønnet findes ; Vi har brug for nye metaforer ; Europa i dag ; Min profession er at læse. Navn på smudstitelblad. [556179]

50
 

Aristoteles Aristoteles' Forelæsning over Fysik I - IV Forlag: Gyldendal Udgivet: 1999 Antal sider: 211 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på smudstitelblad [548085]

140
 

Aristoteles. - Christensen, Johnny Aristoteles Udgivet: 1963 Munksgaard. 1963. Søndagsuniversitetet. Hæftet m.smudsbd. 70 s. [2749]

60
 

Aristoteles. - Hartnack & Sløk (red.) Aristoteles Forlag: Berlingske Filosofi Bibliotek Udgivet: 1964. Antal sider: 236 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag .De store tænkere. [9190]

90
 

Aristoteles. - Stigen, Anfinn De store tænkere - Aristoteles. Forlag: Berlingske Forlag Udgivet: 1964. Antal sider: 236 Indbinding: Paperback [29213]

75
 

Aristotle On Man In the Universe. Metaphysics.Parts of Animals.Ethics.Politics.Poetics Udgivet: 1971 Gramercy Books.New York.1971.Kartonindb.m.smudsbd.XLIII+444s. Edited with an Introduction by Louise Ropes Loomis. [1326]

225
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Aristotle - Ackrill, J.L. A new Aristotle Reader Udgivet: 1987 Oxford University Press 1987. 580 p.Softcover [52231]

125
 

Aspelin, Gunnar Tankens veje 1-2 Forlag: Rosenkilde og Bagger Udgivet: 1962 Antal sider: 255+347s Indbinding: Heftet med smudsomslag [524816]

175
 

Augustinus, Aurelius. - Pedersen, Jørgen (ved) Augustin Forlag: Rosinante Udgivet: 2000 Antal sider: 240 Indbinding: Paperback Med indledning, oversættelse og noter af Jørgen Pedersen. Redaktion af Justus Hartnack og Johannes Sløk. . I serien De Store Tænkere. [17393]

75
 

Bahm, Archie J.: Epistemology. Theory of Knowlewdge. Udgivet: 1995 World Books. 1995. Hæftet. 262 s. [10565]

100
 

Bahro, Rudolf Alternativet. Til kritikken af den faktisk eksisterende socialisme Forlag: Suenson Udgivet: 1979. Antal sider: 414 Indbinding: Heftet med orig. omslag En kritisk analyse af socialismen, som den blev praktiseret i DDR og andre østbloklande. Forfatteren definerer sig selv som kommunist og var mangeårigt medlem af SED. Ikke desto mindre fik han otte års fængsel for at skrive og publicere denne bog. Oversat fra tysk efter "Die Alternative". [554964]

100
 

Bandak, Henrik Filosofiens univers - klassiske og aktuelle spørgsmål. Forlag: C.A. Reitzel Udgivet: 1991. Antal sider: 262 Indbinding: Heftet med orig. omslag. ¶Indhold: Filosofiens indfaldsvinkel ; Erkendelsesteoretiske & logiske grundspørgsmål ; Findes der kvindelige egenskaber? ; Jungs begrebsverrden i filosofisk belysning ; Erkendelse, sprog og virkelighed ; Analoge fejlslutninger og oplevemåder ; En studie i symboldannelsens væsen ; Eksistensens bevidsthed ; De psykiske grundbegrebers filosofi ; Etik ; Det ondes problem ; Kants erkendelsesteori og den moderne fysik. [549078]

100
 

Bang, Gustav Den materialistiske Historieopfattelse. Forlag: Fremad Udgivet: 1928. Antal sider: 62 Indbinding: Trådhæftet med originale omslag [551756]

125
 

Bang, Karin Elsk mig! - en studie i Leopold von Sacher-Masochs masochisme Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1998 Antal sider: 303 Indbinding: Forlagsbind Illustreret - Gennem analyser af den østrigske Leopold von Sacher-Masochs (1836-1895) liv og litterære værker afdækkes de psykiske konflikter, der ligger til grund for hans masochisme samt hvordan denne masochisme påvirkede ham økonomisk og socialt [555886]

90
 

Barthes, Roland IMAGE-MUSIC-TEXT. ESSAYS SELECTED AND TRANSLATED BY STEPHEN HEATH. Forlag: Fontana/Collins Udgivet: 1977. Antal sider: 220 Indbinding: Paperback. Navn på smudstitelblad. [551257]

125
 

Baudrillard , Jean - Ove Christensen (red) Krystallens hævn. Af og om Jean Baudrillard Forlag: Slagmark Udgivet: 1992 Antal sider: 158 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Slagmarks skyttegravsserie. Navn på smudstitelblad. Enkelte margenstreger - Indhold: Erik van der Heeg: Fra supermarkedet til den nye verden / Erik van der Heeg & Sven-Olov Wallenstein. Jean Baudrillard: Den anden af ham selv. Finn Frandsen: Med Baudrillard på hovedet - om Jean Baudrillard og massemedierne. Christian Jantzen: Kærlighedens transparans. Ove Christensen: Signs-fiction - kulturanalytiske overvejelser [556266]

125
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Baunsbak-Jensen, Asger I venskabets spejl. Forlag: Jensen & Dalgaard Udgivet: 2013. Antal sider: 90 Indbinding: Heftet med orig. omslag Temaet i de 40 tekster er venskab, og det udfoldes i dets mangfoldige former fra det ægte, dybtfølte ubrydelige venskab, der rækker udover døden til fx pligtvenskabet og det forfængelige venskab, der mere handler om de rette praktiske eller påførte relationer end det egentlige venskab [543862]

110
 

Bay, Morten Velkommen til Computopia. Forlag: Gyldendal Business Udgivet: 2014. Antal sider: 266 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Om de nyeste teknologiske fremskridt, deres muligheder og udvikling, samt de politiske, etiske, filosofiske og samfundsmæssige spørgsmål de rejser [551677]

120
 

Bentzon - Ehlers, Thomas Den guddommelige vision. Forlag: Mellemgaard Udgivet: 2016. Antal sider: 183 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [550735]

110
 

Bergson, Henri Bergson .Red. Justus Hartnack og Johannes Sløk. Indledning, oversættelse og noter af Peter Kemp Forlag: Munksgaard Udgivet: 1991 Antal sider: 234 Indbinding: Paperback De Store Tænkere. . [7268]

75
 

Bergson, Henri. - John Landquist: Henri Bergson. En populär framställning av hans filosofi. Forlag: Albert Bonniers Förlag Stockholm Udgivet: 1928. Antal sider: 105 Indbinding: Heftet med smudsomslag [547431]

90
 

Bergstein, T. Kvantefysik og dagligsprog. Om komplementariteten i atomfysikken og dens betydning for erkendelsesteorien Forlag: Munksgaard Udgivet: 1966. Antal sider: 85 Indbinding: Heftet med orig. omslag [526631]

50
 

Berkeley, George & Berkeley, George (Woolhouse, Roger ed.) Principles of human knowledge and Three dialogues between Hylas and Philonous Forlag: Penguin Udgivet: 1988. Antal sider: 217 Indbinding: Paperback Penguin classics [534390]

65
 

Bernal, J. D. Den dialektiske materialisme. Forlag: Forlaget Tiden. København Udgivet: 1947 Antal sider: 76 Indbinding: Heftet med orig. omslag Skrevet til Det Kommunistiske Manifests 100-aars Dag. [539649]

90
 

Bernal, J. D. Videnskabens historie. Bind 1: Videnskaben opstår Forlag: Pax Forlag Oslo og Modtryk Danmark Udgivet: 1978 Antal sider: 363 Indbinding: Paperback. Norsk. [558688]

60
 

Bernal, J. D. Videnskabens historie. Bind 2: De videnskabelige og industrielle revolutioner Forlag: Pax Forlag Oslo og Modtryk Danmark Udgivet: 1978 Antal sider: 369 - 693 Indbinding: Paperback. Norsk. [558689]

60
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Bernsen, Niels Ole Viden - en afhandling om vor erkendelsessituation Forlag: Odense Universitetsforlag Udgivet: 1976. Antal sider: 639 Indbinding: Heftet med orig. omslag Disputats.Navn på smudstitelblad [537837]

200
 

Bernsen, Niels Ole Knowledge. A Treatise on Our Cognitive Situation. Forlag: Odense University Press Udgivet: 1978 Antal sider: 686 Indbinding: Heftet med orig. omslag Page 9 - 40 with highkightning. [558676]

100
 

Bernsen, Niels Ole & Ulbæk, Ib Naturlig og kunstig intelligens - introduktion til kognitionsforskningen. Forlag: Nyt nordisk forlag Udgivet: 1993. Antal sider: 299 Indbinding: Heftet med orig. omslag Tegninger: Sanne Solander . [535770]

90
 

Bertung, Birgit et al (red) Kierkegaard spejlinger - en antologi. Forlag: C.A. Reitzel Udgivet: 1989. Antal sider: 98 Indbinding: Heftet med orig. omslag. ¶ Søren Kierkegaard Selskabets populære skrifter 19.- Indhold: Johannes Møllehave: Himmelspejlet og de falske spejle. Joakim Garff: Den subjektive tænkers stiil. Arne Grøn: Subjektivitetens tænker. Per Højholt: Den store filur. Johannes Sløk: Kierkegaard som politisk tænker. Birgit Bertung: Kierkegaards kirkekamp og dagspresseen. F.J. Billeskov Jansen: Kierkegaard og fransk eksistentialisme. Paul Müller: Kommunikationens etik i Søren Kierkegaards tænkning. H.C. Wind: Kierkegaard som korrektiv. Grethe Kjær: Skæbne eller forsyn?. Julia Watkin: Synet på døden som livssyn. [547638]

70
 

Bhaskar, Roy Plato, Etc.: Problems of Philosophy and their Resolution Forlag: Verso Udgivet: 1994 Antal sider: 267 Indbinding: Paperback. [558592]

75
 

Biddiss, Michael D. Massernes tidsalder. Samfund og ideer i Europa 1870-1970 Udgivet: 1979 NNN Arnold Busck. 1979. 276 s. Hft. N.p.t. [1117]

70
 

Bird, Alexander Philosophy of science Forlag: UCL Press Udgivet: 1998 Antal sider: x, 313 Indbinding: Softcover With some underlinings [558649]

90
 

Birkholm, Klavs Efter mennesket. På vej mod Homo Artefakt. Forlag: Samfundslitteratur Udgivet: 2015 Antal sider: 207 Indbinding: Heftet med orig. omslag Forfatteren giver et sammenfattende overblik over nye teknologier inden for genetisk, medicinsk og kybernetisk optimering af mennesker, og diskuterer i forlængelse heraf bl.a. hvordan vi som samfund håndterer de etiske udfordringer denne teknologiske udvikling sætter på dagsordenen [558865]

110
 

Birkler, Jacob Videnskabsteori. En grundbog. Forlag: Munksgaard Danmark Udgivet: 2009. Antal sider: 151 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Med eksempler fra sundhedsvæsenet gennemgås de centrale videnskabsteoretiske retninger, herunder positivisme, hermeneutik og fænomenologi, og af de væsentligste videnskabsteoretiske nøgleord, f.eks. sandhed, begrundelse, objektivitet og forståelse [552831]

120
 

Bjerg, Svend Fortælling og etik. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1986. Antal sider: 202 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Uopskåret. Som ny. [22601]

125
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Bjerre, Poul Opbrud - utopisk humanisme Forlag: Gyldendal Udgivet: 1988. Antal sider: 268 Indbinding: Heftet med orig. omslag Med lille dedikation fra forfatteren. [548834]

125
 

Blake, William - Geir Uthaug Den kosmiske smedje - William Blake - liv, digtning, verdensbillede Forlag: Batzer & Co. Udgivet: 2000 Antal sider: 596 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag. Norsk tekst. Billedredaktion: Britta Tønseth og forfatteren - illustreret - Om digteren og maleren William Blake (1757-1827) og hans samtid med vægten på forfatterskabet: fra Blakes mytologiske digtning "Uskyldens og erfaringens sange" til de store visionære og apokalyptiske værker "Milton" og "Jerusalem" [556763]

300
 

Bloch, Ernst Subjekt - Objekt. Erläuterungen zu Hegel. Forlag: Suhrkamp Udgivet: 1972 Antal sider: 525 Indbinding: Paperback. [558601]

100
 

Blok, Morten Ekstasen, angsten: Et essay om Intet Udgivet: 1990 Rævens Sorte Bibliotek. Politisk Revy. 1990. Hæftet. Foto: Claes Benthien. 192 s. [1866]

100
 

Bobbio, Norberto Højre og venstre - årsager til og betydning af en politisk skelnen. Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1995 Antal sider: 135 Indbinding: Heftet med orig. omslag [522466]

90
 

Boden, Margaret A. (ed) The philosophy of artificial life Forlag: Oxford University Press Udgivet: 1996 Antal sider: viii, 405 Indbinding: Paperback. [558574]

100
 

Bohr, Niels Atomfysik og menneskelig erkendelse Forlag: Schultz Forlag Udgivet: 1958. Antal sider: 124 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på smudstitelblad [30214]

70
 

Bojesen, Lars Bo Den tredje tilstand. Religionspsykologi Udgivet: 1990 Gyldendal. 1990. Hæftet. 294 s. Forlagsstempel på friblad. [21414]

95
 

Boll-Johansen, Hans & Flemming Lundgreen-Nielsen (red) Kaos og kosmos. Studier i europæisk romantik. Forlag: Museum Tusculanum forlag Udgivet: 1989. Antal sider: 254 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [550234]

125
 

Bolt, Edwin C. Vort indre univers Udgivet: 1981 Ryhls Forlag. 1981. Hæftet. 254 s. [10505]

90
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Brandt, Per Aage Sky og krystal - træk af en postmoderne erkendelse Forlag: Politisk revy Udgivet: 1986. Antal sider: 180 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret - Rævens sorte bibliotek - Teoretiske overvejelser og analyser af fænomener inden for vor kultur med udgangspunkt i semiotikken og sigte på humaniora i bred forstand [529310]

90
 

Brandt, Richard B. Morality, utilitarianism and rights Forlag: Cambridge University Press Udgivet: 1992 Antal sider: VIII, 393 Indbinding: Paperback. [558582]

100
 

Bredsdorff, Thomas & Kjældgaard, Lasse Horne Tolerance - eller hvordan man lærer at leve med dem, man hader Forlag: Gyldendal Udgivet: 2008. Antal sider: 255 Indbinding: Heftet med orig. omslag IForlagsstempel på titelblad . ndhold: Optakt (Historie, historier og tolerance ; Tolerance netop nu) ; Om tolerancens tilblivelse (Forhistorien - fra Thomas Aquinas til Thomas More ; Opfindelsen af tolerance - om Locke og Bayle ; Tolerance i funktion - om Voltaire og Calas-affæren ; Menneskeret - om menneskerettigheder og tolerance ; Offensiv tolerance - om Stuart Mill og liberalismens tolerance) ; Om at definere tolerance (Hvad vi taler om, når vi taler om tolerance) ; Fortællinger om tolerance (Lignelser og tolerance - m Holbergs Niels Klim og Lessings Nathan ; Fiktion, tolerance, fremskridt - om brugen af den moralske forestillingsevne ; Tolerancens teater - om E.M. Forster og Alec Guinness ; Den store diktator og den lille barber - om Chaplins Hynkel og Hitlers Hitler ; I hadets tidsalder - om Orwells 1984 ; Ved tolerancens yderste grænse - om Coetzees vanære) ; Om tolerance og intolerance (Grundtvig, tolerance og frisind - om en helt særlig dansk tradition ; De sataniske vers og de satans tegninger - om Rushdie og Rose ; Den nødvendige intolerance - om sammenhængen mellem modsætninger) [536359]

75
 

Bredsdorff, Thomas m.fl Til glæden. Om humanisme og humaniora Udgivet: 1979 Gyldendal. 1979. 166 s. Hft. [1124]

65
 

Bringsværd, Tor Åge Jesus elsker ikke grise - (kulturkritiske samtaler med Grislingen). Forlag: Introite! publishers Udgivet: 2005. Antal sider: 159 Indbinding: Forlagsbind Originaltitel: Jesus elsker ikke griser - oversat af Susanne Vebel - illustreret - I en række samtaler med grisen som centrum udveksler forfatteren og Grislingen fra Peter Plys betragtninger om menneskers og dyrs vilkår, om samliv og sameksistens, tro og vantro, religion, folklore, antropologi og udviklingslære og meget mere - Indhold: Dyr som måske ; Til orientering ; Jesus elsker ikke grise ; Hvad er det med den gris? ; Fra vildsvin til tamgris ; Grisegud og gudernes gris ; Djævelens dyr - og jødesvin ; St. Antonius og andre grisevenner ; Vi der er så ens ; Til eftertanke. [532234]

100
 

Broch, Hermann Massepsykologi Udgivet: 1970 Gyldendals Uglebøger. 1970. 216 s. [11886]

70
 

Brown, Stuart & Fauvel, John & Finnegan, Ruth Conceptions of inquiry - a reader. Forlag: Routledge Udgivet: 1989. Antal sider: xv, 334 Indbinding: Softcover. Illustreret - Open university set book. [537834]

90
 

Brun, Georg C. Begrebers dannelse og styring. Forlag: Akademisk Forlag Udgivet: 1982. Antal sider: 108 Indbinding: Heftet med orig. omslag [541748]

75
 

Brunton, Paul Livets indre virkelighed. Forlag: Strubes Forlag Udgivet: 1955 Antal sider: 254 Indbinding: Heftet med orig. omslag [16911]

110
 

Brunton, Paul Budskabet fra Himalaja. Forlag: Strubes Forlag Udgivet: 1956 Antal sider: 226 Indbinding: Heftet med orig. omslag [16910]

110
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Brøchner, Hans Hans Brøchners breve til Julie Thomsen Forlag: Museum Tusculanum Udgivet: 2012 Antal sider: 163 Indbinding: Heftet med orig. omslag Filosoffen Hans Brøchners (1820-1875) breve til sin og Søren Kierkegaards fælles kusine Julie Thomsen fra sine dannelsesrejser til Berlin, Rom og Paris [558150]

60
 

Buddha. - Percheron, Maurice Buddha og Buddhismen Udgivet: 1962 Thanning & Appels Forlag. 1962. 176 s. Hft. Thaning og Appels illustrerede biografier. [1126]

60
 

Bukdahl, Else Marie & Juhl, Carsten(red) Kunstens og filosofiens værker efter emancipationen. Forlag: Det Kongelige Danske Kunstakademi Udgivet: 1988 Antal sider: 149 Indbinding: Heftet med orig. omslag Sylviane Agacinski et al. - ill. (nogle i farver) - Indhold: Else Marie Bukdahl: "Den franske model" på Kunstakademiet i København. Jean Baudrillard: Transpolitik - transseksuel - transæstetik. Carsten Juhl: Værk og rationalitet. Sylviane Agacinski: Værkets rum. Hans-Jørgen Schanz: Pragmatik og tendenser i det 20. århundrede. Jean-François Lyotard: Efter det sublime, æstetikkens tilstand. Per Aage Brandt: Betydning og tid - eller det moderne set udefra. Jean-Louis Déotte: Det monadologiske museum [543663]

75
 

Bukdahl, Jørgen Spejling og realitet. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1962. Antal sider: 240 Indbinding: Heftet med lidt slidt smudsomslag. [1123]

100
 

Bukdahl, Jørgen Folkelighed og eksistens. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1971. Antal sider: 223 Indbinding: Heftet med smudsomslag. Indhold: Romersk optakt ; Strukturen og dens modsætninger ; Vækkelserne og modsigelsens grundsætning ; Eros og agape ; Den danske højskole ; Bjørnson og Danmark ; Lyset fra Vonheim ; Norden og universaliteten ; Olavssynet og Norden. [548835]

150
 

Bukdahl, Jørgen K. - Nils Gunder Hansen, Nils Tanker af en anden verden. Jørgen K. Bukdahl. Hans liv, værk og aktualitet. Forlag: Gyldendal Udgivet: 2019 Antal sider: 256 Indbinding: Heftet med orig. omslag Portrætbog om teologen og filosoffen Jørgen K. Bukdahl (1936-1979). Om Bukdahls tænkning, interesser og teoretiske position samt refleksioner over betydningen af hans tanker i vores egen tid [557700]

165
 

Burg, Bob & Mann, John David The go-giver - en inspirerende fortælling om at få, når man giver Forlag: Børsen Udgivet: 2009. Antal sider: 134 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Originaltitel: The go-giver - oversat af James Bulman-May - illustreret - Fortælling om at skabe sig succes i arbejdslivet ved at give mere, end man tager. [544783]

65
 

Burke, Kenneth A grammar of motives Forlag: University of California Press Udgivet: 1969 Antal sider: xxiii, 530 Indbinding: Softcover [561696]

120
 

Camus, Albert Hverken ofre eller bødler Forlag: Gyldendals Uglebøger Udgivet: 1970 Antal sider: 124 Indbinding: Heftet med orig. omslag Dødsstraf [561535]

100
 

Camus, Albert Sisyfos-Myten Forlag: Gyldendal Udgivet: 1960 Antal sider: 166 Indbinding: Heftet Navn på smudstitelblad [5685]

150
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Camus, Albert Sisyfos-myten Forlag: Gyldendals Uglebøger Udgivet: 1967. Antal sider: 134 Indbinding: Heftet med orig. omslag Om menneskelivets meningsløshed og om oprøret mod det absurde. [554973]

125
 

Camus, Albert Vrang og ret Forlag: Gyldendals Uglebøger Udgivet: 1971. Antal sider: 82 Indbinding: Paperback Originaltitel: L'envers et l'endroit - oversat fra fransk af Else Mammen - Gyldendals uglebøger - Indhold: Ironi ; Mellem ja og nej ; Med døden i sjælen ; Kærlighed til livet ; Vrang og ret. [533242]

75
 

Camus, Albert - David Zane Mairowitz & Alain Korkos Camus for beginners Forlag: Icon Books Udgivet: 1998 Antal sider: 176 Indbinding: Softcover [556739]

75
 

Carl, Wolfgang Frege's theory of sense and reference - its origins and scope. Forlag: Cambridge University Press Udgivet: 1994. Antal sider: viii, 220 s. Indbinding: Softcover Modern European philosophy [540730]

125
 

Carlyle, Thomas. - Kure, Jens: Tro og Arbejde. Carlyle´s Religion og Ethik. Udgivet: 1916 Gyldendalske Boghandel. 1916. Privat halvlæderbd. Ryg falmet og omslag med smidmærker. Skjold på de sidste sider. Navn på titelblad. 494 s. [9341]

125
 

Carlyle, Thomas. - Kure, Jens: Tro og arbejde. Carlyle`s religion og ethik. Udgivet: 1916 Gyldendalske Boghandel. 1916. Helshirting. Ryg falmet og med brugsspor. Navn på friblad. 496 s. [16063]

120
 

Carrel, Alexis Mennesket det ukendte Udgivet: 1936 Gyldendalske Boghandel. 1936. Halvlæder. 270 s. [2194]

100
 

Cassen, Bernard Den liberale virus - Attac i Zénith Forlag: Introite! publishers Udgivet: 2002 Antal sider: 77 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: Attac au Zenith de Attac - oversat af Ann-Jette Jepsen - Indlæg fra ATTAC-bevægelsens arrangement i Paris 19. januar 2002 samt ATTACs manifest 2002 om en retfærdig, solidarisk og bæredygtig verden [554777]

65
 

Cassirer, Ernst Et essay om mennesket. Forlag: Hans Reitzels Forlag Udgivet: 1999 Antal sider: 273 Indbinding: Forlagsbind . På dansk ved Tom Bøgeskov. [52132]

110
 

Cassirer, Ernst Et essay om mennesket Udgivet: 1965 Munksgaard 1965. 254 s. Paperback. Norsk tekst. [52131]

75
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Chalmers, A.F. Hvad er videnskab?. En indføring i moderne videnskabsteori Forlag: Gyldendal Udgivet: 1995. Antal sider: 271 Indbinding: Heftet med orig. omslag [54210]

150
 

Chesterton, G.K. Fritænkeri og rettroenhed Udgivet: 1957 Frimodts Forlag. 1957. Hæftet. Store navne i aandens verden III. "Orthodoxy". Fordansket af Henning Kehler. 232 s. [16059]

75
 

Chisholm, Roderick M. A realistic theory of categories - an essay on ontology. Forlag: Cambridge University Press Udgivet: 1996. Antal sider: ix, 146 Indbinding: Softcover [536055]

90
 

Christensen, Erik Nye værdier i politik og samfund. Forlag: Hovedland Udgivet: 1990. Antal sider: 277 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Navn på smudstitelblad. [551469]

90
 

Christensen, Niels Egmont Sjæl og legeme Forlag: Munksgaards Forlag Udgivet: 1963 Antal sider: 82 Indbinding: Heftet med orig. omslag Søndagsuniversitetet - bind 46. [12615]

50
 

Christensen, Peter Holdt Motivation i videnarbejde. Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2007. Antal sider: 159 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Videnarbejdet er i sig motiverende for videnarbejderen og dyrkes også gerne udenfor arbejdstiden. Ledelsens rolle er at motivere til koordinering og samspil. Enkelte indstregninger. [551207]

85
 

Christiansen, Lars Naturfilosofi - et essay om de tavse humaniora Forlag: Gad Udgivet: 1980. Antal sider: 119 Indbinding: Heftet med orig. omslag Gads filosofi-serie. Navn på smudstitelblad. [539202]

70
 

Churton, Tobias Gnostic philosophy. From Ancient Persia to Modern Times. Forlag: Inner Traditions Udgivet: 2005 Antal sider: xvi, 463 Indbinding: Softcover [555345]

150
 

Clark, Kenneth: Dyr og Mennesker. Forbindelsen mellem dem som den afspejles i Vestens kunst fra de ældste tider til vore dage. Udgivet: 1978 Samlerens Forlag. 1978. Shirting u. smudsbd. Farve- og s/h-ill. 240 s. [11075]

150
 

Clausen, Sven De danske statsteorier. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1953. Antal sider: 256 Indbinding: Heftet med orig. omslag [17007]

70
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Cleverley, John & D.C. Phillips Visions of childhood. Influential Models from Locke to Spock. Forlag: Teachers College Press Udgivet: 1986 Antal sider: ix, 166 Indbinding: Softcover [555949]

100
 

Cohen-Solal, Annie Sartre 1905-1980. Bd. 1-2 Forlag: Gyldendals Bogklubber Udgivet: 1986 Antal sider: 639 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Ryg på bind 1. bleget. Bind 1 1905 - 1945. Bind 2. 1945 - 1980. Illustreret sort/hvid.. På dansk ved Frederik Tygstrup.Navn på smudstitelblad. [526555]

150
 

Cohn-Bendit, Daniel og Gabriel Venstreradikalismen. Kur mod kommunismens aldomssvækkelse. Studenteroprørets baggrund og strategi Udgivet: 1968 Bibliotek Rhodos. 1968. Hæftet. 316 s. [16060]

75
 

Collier, Jane Kunsten at være en opfindsom plage Forlag: Information Udgivet: 2012. Antal sider: 175 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: An essay on the art of ingeniously tormenting - Håndbog fra 1753 for alle hverdagstyranner og andre, der vil have indsigt i, hvordan man bedst generer alt og alle omkring sig. Forlagsstempel på friblad. [542436]

70
 

Collingwood, W.G. Kunst, Arbejde, Opdragelse. Tre Foredrag om Ruskin. Forlag: Det Schubotheske Forlag Udgivet: 1906. Antal sider: 64. Indbinding: Heftet med orig. omslag. Uopskåret. Paa dansk ved cand. theol A. Mollerup. Med et forord af Prof. Otto Jespersen. [545359]

60
 

Copleston, Frederick A history of philosophy. Vol. 5. Part I. - modern philosophy. The British Philosophers from Hobbes to Paley Forlag: Image/Doubleday Udgivet: 1964. Antal sider: 236 Indbinding: Paperback [523083]

60
 

Copleston, Frederick A history of philosophy. Volume VI: Modern Philosophy. From the French Enlightment to Kant. Forlag: Image Books Udgivet: 1994. Antal sider: 509 Indbinding: Paperback. (med plastomslag) [548395]

110
 

Copleston, Frederick A history of philosohy. The Rationalists. Descartes to Leibnitz. Forlag: Continuum Udgivet: 2006. Antal sider: xi, 370 Indbinding: Softcover. [549595]

85
 

Copleston, Frederick A history of philosophy Volume 8. Modern Philosophy. Bentham to Russell Part I Forlag: Image Books Udgivet: 1966. Antal sider: 319 Indbinding: Paperback. A few Notes. [558625]

60
 

Copleston, Frederick A History of Philosophy, vol. I - Greece and Rome, Part II Forlag: Image Books Udgivet: 1962 Antal sider: 280 Indbinding: Paperback New Revised Edition. [558628]

80
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Cornelius Nepos Cornelius Nepos. With an English Translation by John C. Rolfe. Forlag: Harvard University Press Udgivet: 1984. Antal sider: 348 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Loeb 467. [546199]

125
 

Dahl, Henrik Den kronologiske uskyld Udgivet: 1998 Gyldendal 1998. 156 s.Heftet [6118]

75
 

Dancy, Jonathan An introduction to contemporary epistemology Forlag: Blackwell Udgivet: 1993 Antal sider: 259 Indbinding: Paperback. [558581]

90
 

De Bono, Edward Hvordan du finder en ny måde at gøre tingene på, når de gamle metoder ikke længere slår til - om brugen af lateral tænkning Forlag: Borgen Udgivet: 1987. Antal sider: 158 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: The use of lateral thinking - illustreret - Vejledning i omstilling fra traditionel til lateral tænkning med ideer til en anderledes og mere kreativ måde at bruge intellektet på. [532864]

100
 

Dennett, Daniel C. Content and consciousness Forlag: Routledge & Kegan Paul Udgivet: 1986 Antal sider: xvi, 198 Indbinding: Paperback. With Highlightning [558606]

75
 

Dennett, Daniel C. Kinds of minds -Toward an Understanding of Consciousness. Forlag: Basic Books Udgivet: 2001. Antal sider: 184 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag With highligting. [558607]

100
 

Dennett, Daniel Clement Sweet dreams - philosophical obstacles to a science of consciousness Forlag: MIT Press Udgivet: 2005. Antal sider: xiii, 199 Indbinding: Helshirting med smudsomslag. Illustreret - The Jean Nicod lectures. Navn på smudstitelblad. [539398]

100
 

Derrida, Jacques - Michel Lisse Jacques Derrida Forlag: Adpf, Paris Udgivet: 2005 Antal sider: 68 Indbinding: Softcover French [544095]

85
 

Descartes, René Om metoden Forlag: Gyldendals Uglebøger Udgivet: 1962. Antal sider: 88 Indbinding: Trådhæftet med originalt omslag Originaltitel: Discours de la méthode - på dansk ved Viggo Brøndal og Valdemar Hansen [548304]

65
 

Descartes, René - Dalsgård-Hansen, Poul ( Indledning, oversættelse og noter) Descartes Forlag: Rosinante Udgivet: 1998. Antal sider: 236 Indbinding: Paperback. "De store tænkere" [555480]

65
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Dessau, Frederik Ved nærmere eftertanke. Udgivet: 2001 Gyldendal. 2001. Hæftet. 144 s. [9767]

85
 

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab The Royal Danish Academy of Sciences and Letters Forlag: Munksgaard Udgivet: 1981 Antal sider: 84 Indbinding: Helshirting [558052]

70
 

Diderot - Nedergaard, Leif Diderot. Encyklopædiens redaktør. Oplysningsfilosoffens liv og værker, Forlag: C.A. Reitzel Udgivet: 1994 Antal sider: 463 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Noter med blyant. [549044]

100
 

Diderot. - Nedergaard Diderot. Breve til Sophie Volland. Udgivet: 1992 Reitzel. 1992. Hæftet. 256 s. [17002]

140
 

Die materialistische Geschichtsauffassung und andere schriften. Korsch, Karl Forlag: Europäische Verlagsanstalt Udgivet: 1971 Antal sider: 181 Enkelte indtregninger med blyant. [522324]

100
 

Dijnes, Torben Existensproblemet i moderne tænkning og digtning Forlag: Munksgaard Udgivet: 1963 Antal sider: 80 Indbinding: Heftet med smudsomslag Navn på smudstitelblad. [523924]

50
 

Dower, Nigel World ethics - the new agenda. Forlag: Edinburgh University Press Udgivet: 1998. Antal sider: ix, 214 Indbinding: Softcover Edinburgh studies in world ethics [537840]

70
 

Dreier, Frederik Samfundets reform. Politiske skrifter i udvalg. Forlag: Tiden Udgivet: 1953. Antal sider: 288 Indbinding: Helfablea. [549293]

100
 

Dreier, Frederik Dreiers skrifter. I. Folkenes fremtid. Fremtidens folkeopdragelse. Åndetroen og den frie tænkning Forlag: Mondes Forlag Udgivet: 1930. Antal sider: 160 Indbinding: Heftet med smudsomslag. Navn på omslag og smudstitelblad. [550452]

100
 

Dreier, Frederik Folkenes fremtid - tekster om ideologikritik og arbejderorganisation Forlag: Gyldendal Udgivet: 1973 Antal sider: 254 Indbinding: Paperback. Sammenstillet af Finn Hauberg Mortensen og Johs. Nymark - Gyldendals uglebøger [555459]

60
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Droit, Roger-Pol At se ned på stjernerne og 100 andre filosofiske øvelser i hverdagen Forlag: Gyldendals Bogklubber Udgivet: 2002 Antal sider: 223 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: 101 expériences de philosophie quotidienne - oversat af Jesper Tang [524370]

65
 

Drummond, Henry Naturens lov i aandens verden Forlag: Alb. Cammermeyer.Kristiania Udgivet: 1886 Antal sider: 253 Indbinding: Helpluviusin. (lidt slidt) Navn på friblad [1610]

90
 

Dubrovsky, David The Problem of the Ideal, The Nature of Mind and Its Relationship to the Brain and Social Medium Forlag: Progress Publishers Moscow Udgivet: 1983. Antal sider: 292 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Som highlinghtning [558617]

125
 

Durant, Will Store tænkere Forlag: Jespersen og Pios forlag Udgivet: 1961 Antal sider: 388 Indbinding: Halvshirting med smudsomslag i kasette Jespersen og Pios Forlag. 1961. Hæftet. 388 s. [16463]

150
 

Eco, Umberto & Thomas A. Sebeok (eds.) The Sign of Three. Dupin, Holmes, Peirce Forlag: Indiana University Press Udgivet: 1988 Antal sider: 236 Indbinding: Softcover. Advances in Semiotics. [558590]

150
 

Edmonds, David & Warburton, Nigel Philosophy bites. 25 Philosophers on 25 intriguing Subjects. Forlag: Oxford University Press Udgivet: 2010. Antal sider: 244 Indbinding: Helshirting med smudsomslag. Tilskrift på smudstitelblad. [539458]

80
 

Egebak, Niels Der findes flere slags utopier Forlag: After Hand Udgivet: 1980 Antal sider: 111 Indbinding: Heftet med orig. omslag [556726]

90
 

Einstein, Albert Perspektiver og udsyn Forlag: Hasselbalch Forlag Udgivet: 1967 Antal sider: 248 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på smudstitelblad [554987]

100
 

Einstein, Albert og Leopold Infeld Det moderne verdensbillede Udgivet: 1963 Gyldendals Uglebøger. 1963. 226 s.Navn på smudstitelblad [22979]

80
 

Empson, William Seven Types of Ambiguity Forlag: Penguin Books Udgivet: 1961. Antal sider: 256 Indbinding: Paperback. [558579]

75
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Engelbreth Larsen, Rune & Lohmann, Jens & Slavensky, Klaus (red) Hate speech - fra hadetale til hadesyn. Forlag: Information Udgivet: 2013. Antal sider: 255 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Indhold: Klaus Slavensky: Har vi ret til at hade? Thomas Brudholm: Om had og hadetale. Ursula Owen: Dræbende tale. Cecilie Banke: "Jødespørgsmålet" i 1930ernes Danmark - fra undren til bekymring. Rune Engelbreth Larsen: Paralleller mellem antisemitisk og antimuslimsk retorik. Billeder: Hadefuld eller harmløs billedtale? Mikael Rothstein: Et par høviske ord om religion. Ole Reitov: Hadets sange. Jens Lohmann: Hvornår er litteratur hadefuld- og hvem bestemmer det? Rikke Frank Jørgensen: Hadetale og ytringsfrihed i en internettid. Niels Bjerre Poulsen: Det amerikanske paradoks. Birte Weiss: Hadetalens smitteveje. Malene Fenger Grøndahl: Europas "sorte jøder" er stadig lagt for had. Lynda Gilfillan: Ytringsfrihed og hadetale i Sydafrika. Göran Rosenberg: Ytringsfrihedens betingelser og begrænsninger. PENs Charter. [541508]

120
 

Engels, Friedrich Socialismens udvikling fra utopi til videnskab. Forlag: Fremad Udgivet: 1919. Antal sider: 60 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [551536]

60
 

Engels, Friedrich Socialismens udvikling fra utopi til videnskab. Forlag: Forlaget Tiden Udgivet: 1973 Antal sider: 60 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [555871]

60
 

Engels, Friedrich Familiens, Privatejendommens og Statens Oprindelse Forlag: Tiden Udgivet: 1948 Antal sider: 245 Indbinding: Heftet med orig. lidt slidt omslag I tilslutning til Lewis H. Morgans undersøgelser. Oversat af Dorothea Nielsen [559801]

100
 

Eriksen, Trond Berg Tidens historie Forlag: Tiderne Skifter Udgivet: 2004 Antal sider: 296 Indbinding: Forlagsbind Navn/Forlagsstempel på friblad [561301]

90
 

Fabricius, Johannes Vestens undergang. Spengler og Toynbee Forlag: NNF/Arnold Busck. Udgivet: 1967 Antal sider: 104 Indbinding: Heftet med orig. omslag [2580]

100
 

Fabricius, Johannes Oldtidens Idéhistorie. Forlag: Gyldendals Uglebøger Udgivet: 1965. Antal sider: 212 Indbinding: Paperback. Illustreret i sort/hvid. [527403]

75
 

Fages, J.B. Hva er strukturalisme? Forlag: Gyldendal Norsk Forlag Oslo Udgivet: 1969 Antal sider: 130 Indbinding: Paperback. En Fakkel-bok [558624]

50
 

Falkenberg, Andreas W. og Tore Nordenstam: Etikk i næringslivet. Praksis og teori. Udgivet: 1998 Cappelen Akademiske Forlag. 1998. Kartonbind. 242 s. [10595]

125
 

Fauconnier, Gilles Mappings in thought and language. Forlag: Cambridge University Press Udgivet: 1999. Antal sider: ix, 205 Indbinding: Softcover Illustreret [535952]

150
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Favrholdt, David Filosofi og samfund. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1968. Antal sider: 147 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [523059]

50
 

Favrholdt, David Erkendelsesteori - problemer - argumenter - løsninger Forlag: Syddansk Universitetsforlag Udgivet: 1995 Antal sider: 173 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Vandskade (bølget) øverst på bogen [558585]

85
 

Favrholdt, David Kinesisk filosofi. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1971 Antal sider: 118 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på smudstitelblad [559127]

80
 

Faye, Jan Athenes kammer - en filosofisk indføring i videnskabernes enhed Forlag: Samfundslitteratur Udgivet: 2006. Antal sider: 218 Indbinding: Heftet med orig. omslag Indhold: Enhedsvidenskab ; Reduktionisme, emergentisme og holisme ; Forklaring ; Fortolkning ; Kendsgerninger ; Metoder ; Love og regler ; Teorier og modeller ; Realisme og antirealisme ; Bag videnskaberne. [540908]

150
 

Faye, Jan Et naturfilosofisk essay om tid og kausalitet Forlag: I Kommission hos Jørgens Paludans Forlag Udgivet: 1981. Antal sider: 185 Indbinding: Heftet med orig. omslag Disputats.Indstreget med blyant. Med hilsen fra forfatteren. [540909]

200
 

Fernández-Armesto, Felipe: Sandhed. En historisk guide for den rådvilde. Udgivet: 1999 Gyldendal. 1999. Forlagsindb. Forlagsstempel. 298 s. [4311]

150
 

Ferry, Luc: Menneskeguden eller meningen med livet. Udgivet: 1997 Munksgaard/Rosinante. 1997. Hæftet. 212 s. [26528]

125
 

Fink, Asta Teori - Praksis. Positivistisk, hermeneutisk, kritisk videnskabsteori Forlag: GMT Udgivet: 1973 Antal sider: 64 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på smudstitelblad [17013]

65
 

Fink, Hans Moralbegrundelse og logik. Et indlæg i diskussionen om den naturalistiske fejlslutning Forlag: Gyldendal Udgivet: 1970 Antal sider: 119 Indbinding: Heftet med orig. omslag [558576]

75
 

Fjord Jensen, Johan Babel og tomrum. De systemiske videnskaber og humaniora. Et essay. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1996. Antal sider: 162 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [549122]

90
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Flanagan, Owen Consciousness reconsidered. Forlag: MIT Press Udgivet: 1994 Antal sider: xiv, 234 Indbinding: Paperback. With Highlighting. [558612]

75
 

Flor, Jan Riis Erkendelsesteori - en indføring. Forlag: Folkeuniversitetet Udgivet: 1993. Antal sider: 143 Indbinding: Heftet med orig. omslag Introduktion til filosofi. Navn på smudstitelblad. [535790]

70
 

Fløistad, Guttorm Filosofi og vitenskap fra renessansen til vår egen tid. Forlag: Universitetsforlaget Udgivet: 1983. Antal sider: 477 Indbinding: Heftet med orig. omslag Tegninger: Finn Graff. Forlagsstempel på titelblad. Indstreget med blyant. [537833]

80
 

Fløistad, Guttorm: Kritiske forståelsesformer.Et essay om filosofi og samfunn. Udgivet: 1969 Elingaard Forlag.Oslo.1969.140 s.Utgift i Studieselskapet Samfunn og Næringslivs vitenskapelige serie. [17014]

50
 

Fodor, Jerry A A Theory of Content and Other Essays (Representation and Mind series) Forlag: MIT Press Udgivet: 1992. Antal sider: 270 Indbinding: Paperback. A few underlinings with pencil [558609]

100
 

Foltmann, Bent Det ufattelige liv . Tanker om biologi og erkendelse. Forlag: Gyldendal Udgivet: 2000. Antal sider: 384 Indbinding: Heftet med orig. omslag Et forsøg på at se molekylærbiologi, evolutionsteori, menneskets afstamning, bevidsthedsproblemet samt sprog og kultur under en samlet synsvinkel. Med et bud på hvad de biologiske opdagelser burde betyde for vores mentalitet.Navn på smudstitelblad [553843]

110
 

Foss, Sonja K. Rhetorical criticism. Exploration and Practice. Forlag: Waveland Press Udgivet: 2009 Antal sider: xii, 444 Indbinding: Softcover [561707]

150
 

Foucault, Michel History of sexuality. vol. 2. The use of pleasure Forlag: Penguin Udgivet: 1987 Antal sider: 293 Indbinding: Paperback. Navn på smudstitelblad [554974]

80
 

Foucault, Michel Seksualitetens historie. Bind 1 Forlag: Rhodos Udgivet: 1978 Antal sider: 188 Indbinding: Heftet med orig. omslag Indstreget [561159]

50
 

Foucault, Michel & (Faubion, James D. & Rabinow, Paul ed.) Aesthetics, method and epistemology Forlag: The New Press Udgivet: 1998. Antal sider: XLIII, 486 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Translated by Robert Hurley and others - The essential works of Michel Foucault 1954-1984. Volume 2. [538481]

250
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Foucault, Michel - Lars-Henrik Schmidt & Jens Erik Kristensen (red) Foucault's blik - om det moderne menneskes fødsel Forlag: Modtryk Udgivet: 1985 Antal sider: 104 Indbinding: Heftet med orig. omslag.Omslag med slid. Plet i snittet. En introduktion til den del af Foucaults værker, der ikke er oversat til skandinaviske sprog samt en gennemgang af Foucaults produktion i et videnspolitisk perspektiv, der fremhæver forholdet mellem viden og magt [561043]

150
 

Foucault, Michel - Prado, C. G. Starting with Foucault - an introduction to genealogy. Forlag: Westview Press Udgivet: 1995. Antal sider: 181 Indbinding: Softcover Indstreget. [538499]

100
 

Fourier, Charles Stammefællesskabet Forlag: Rhodos Udgivet: 1972. Antal sider: 199 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Omslag nusset. udvalgt og oversat af Michael Helm - Bibliotek Rhodos - Tekster fra begyndelsen af 1800-tallet - Indhold: Kritik af filosofien ; Kvindens undertrykkelse ; Stammefællesskabet ; Lystbetonet arbejde ; Børnene ; Kærligheden [526647]

100
 

Freud, Sigmund. - Waelder, Robert (red) Sigmund Freud`s udødelige tanker Udgivet: 1949 Martins Forlag. 1949. 173 s. Udødelige Tanker. [1101]

65
 

Frisch, Hartvig - Anders Holm Rasmussen Ideologi og virkelighed hos Hartvig Frisch. Forlag: Museum Tusculanum Udgivet: 1993. Antal sider: 96 Indbinding: Heftet med orig. omslag Med udgangspunkt i filologen Hartvig Frischs (1893-1950) tolkninger af Thukydid, Pseudo-Xenofon og Platon beskrives baggrunden for hans historiesyn og politiske holdning [554126]

65
 

Gadegård, Niels H.: De fremmede religioner. Udgivet: 1967 Clausens Forlag. 1967. 2. oplag. Paperback. Illustreret. 112 s. [17358]

50
 

Gall Jørgensen, Keld Semiotik - en introduktion. Forlag: Samlerens Bogklub Udgivet: 1999. Antal sider: 188 Indbinding: Heftet med orig. omslag [530061]

80
 

Gasset, Jose Ortega y Massernes oprør Udgivet: 1964 Gyldendals Uglebøger. 1964. 196 s. [11400]

120
 

Gelsted, Otto: Den græske tanke. En introduktion til den græske livsfilosofi. Udgivet: 1967 Forlaget Trajan. 1967. Billigbog. 172 s. [2750]

60
 

Gibran, Kahlil Sand og bølgers skum. Forlag: Strube Udgivet: 1982. Antal sider: 75 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: Sand and foam - [oversættelse: Per Thorell - Samling af aforismer og sentenser fra de sidste syv år af forfatterens liv [537584]

125
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Gibran, Kahlil Profeten Forlag: Jespersen & Pio Udgivet: 1971. Antal sider: 93 Indbinding: Paperback [549100]

65
 

Gibran, Kahlil Profeten Forlag: Gyldendals Bogklubber Udgivet: 2003 Antal sider: 102 Indbinding: Forlagsbind Illustrationer: Lise Rønnebæk [559369]

90
 

Glamann, Kristof Time-out. Et essay. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1998. Antal sider: 128 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på smudstitelblad. [17022]

60
 

Glebe-Møller, Jens Om moralen - dens betydning, grundlag, anvendelse. Forlag: Gad Udgivet: 1982. Antal sider: 184 Indbinding: Heftet med orig. omslag [533057]

75
 

Glover, Jonathan Utilitarianism and its critics. Forlag: Macmillan Pub. Co. Udgivet: 1990. Antal sider: vii, 255 Indbinding: Softcover Philosophical topics [537841]

150
 

Glover, Jonathan (ed) The philosophy of mind Forlag: Oxford University Press Udgivet: 1991 Antal sider: 170 Indbinding: Paperback. [558575]

65
 

Glucksmann, André Svimmelhedens styrke Udgivet: 1984 Centrum 1984. 327 s. Heftet, Navn på smudstitelblad [50983]

90
 

Goethe. - Roos, Carl Johann Wolfgang Goethe Forlag: G.E.C. Gads forlag Udgivet: 1962. Antal sider: 115 Indbinding: Heftet med smudsomslag Gads biografiserie. [2760]

65
 

Goldmann, Lucien Lukacs and Heidegger: Towards a New Philosophy. Forlag: Routledge and Kegan Paul Ltd, London Udgivet: 1977. Antal sider: 112 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag [543512]

125
 

Goldmann, Lucien Human Sciences and Philosophy (Cape Editions) Forlag: Jonathan Cape London Udgivet: 1969. Antal sider: 158 Indbinding: Heftet med smudsomslag Navn på smudstitelblad [558616]

75
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Gore, Al Earth in the balance - ecology and the human spirit. Forlag: Plume Udgivet: 1993. Antal sider: 407 Indbinding: Paperback. Illustreret. [532235]

50
 

Gorz, André Paradisets veje - kapitalens dødskamp. Forlag: Politisk Revy Udgivet: 1984. Antal sider: 179 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Navn på smudstitelblad. [53834]

70
 

Gorz, André Farvel til proletariatet - hinsides socialismen. Forlag: Politisk revy Udgivet: 1981 Antal sider: 220 Indbinding: Heftet med orig. omslag [556006]

85
 

Graff, Carsten & Meng, Henrik Rejsen til nu'et - om nærvær, begejstring og om at tage fat på livet, mens det er der . Forlag: Elkjaeroghansen Udgivet: 2002 Antal sider: 174 Indbinding: Heftet med orig. omslag [527220]

110
 

Gramsci, Antonio Arbejderkontrol, arbejderråd, arbejderstyre Forlag: Rhodos Udgivet: 1973 Antal sider: 293 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på smudstitelblad [555887]

150
 

Greene, Richard (ed) The Undead and Philosophy: Chicken Soup for the Soulless. Forlag: Open Court Udgivet: 2006. Antal sider: 261 Indbinding: Paperback. [544438]

85
 

Gress, David Demokrati eller ? Forlag: Samleren Udgivet: 1978. Antal sider: 284 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Uopskåret. Med dedikation. [545361]

75
 

Grgas, Stipe & Larsen, Svend Erik The construction of nature - a discursive strategy in modern Europea.n thought Forlag: Odense University Press Udgivet: 1994. Antal sider: 250 Indbinding: Heftet med orig. omslag [536842]

150
 

Griffin, David Rayb et al Founders of constructive postmodern philosophy. Peirce, James, Bergson, Whitehead, and Hartshorne. Forlag: State University of New York Press Udgivet: 1993 Antal sider: 241 Indbinding: Softcover [558666]

300
 

Gross, Alan G. & Walzer, Arthur E. Rereading Aristotle's Rhetoric. Forlag: Southern Illinois University Press Udgivet: 2000. Antal sider: xi, 237 p. Indbinding: Helshirting med smudsomslag. [531072]

250
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Grossmann, Reinhardt Existence Of The World . An Introduction to Ontology. Forlag: Routledge Udgivet: 1994 Antal sider: 139 Indbinding: Paperback. Notes with pencil [558672]

90
 

Grün, Anselm Kunsten at blive ældre i ro og mag. Forlag: Hovedland Udgivet: 2012. Antal sider: 192 Indbinding: Heftet med orig. omslag [553880]

100
 

Grünbaum, Ole Bryd igennem. Det er vores verden. Forlag: Gyldendal Udgivet: 2018 Antal sider: 253 Indbinding: Heftet med orig. omslag Forlagsstempel på friblad [555744]

100
 

Grønbech, Kaare og Sander-Hansen, C.E. (red.) Mencius´ Samtaler og Sentenser. Orientalsk Visdom. I dansk Oversættelse med Indledning og Forklaringer ved Søren Egerod Udgivet: 1953 NNF/Arnold Busck. 1953. Kartonbind m. smudsomslag (med mindre skjold). 200 s. [7271]

50
 

Grønbech, Kaare og Sander-Hansen, C.E. (red.) Kinesiske Essays. Orientalsk Visdom. I dansk oversættelse med indledning og forklaring ved Elsa Glahn Forlag: NNF/Arnold Busck. Udgivet: 1956. Antal sider: 144 Indbinding: Heftet med smudsomslag [7269]

75
 

Gulddal, Jesper Friedrich Schlegel og hermeneutikken. Forlag: Museum Tusculanum Udgivet: 2003. Antal sider: 119 Indbinding: Forlagsbind En historisk rekonstruktion af Schlegels originale bud på en teori om forståelse, der var banebrydende ved at forene en filosofisk og filologisk fortolkningstradition. [548375]

135
 

Habermas, Jürgen Vitenskap som ideologi. Forlag: Gyldendal norsk forlag Udgivet: 1969 Antal sider: 109 Indbinding: Paperback. Enkelte indstregninger. Navn på smudstitelblad [558661]

65
 

Habermas, Jürgen & Høibraaten, Helge Borgerlig offentlighet - dens fremvekst og forfall Forlag: Gyldendal. Oslo Udgivet: 2002. Antal sider: LIX, 268 Indbinding: Paperback Originaltitel: Strukturwandel der Öffentligkeit - innledning ved Helge Høibraaten - Gyldendal studiefakler. [523103]

100
 

Habermas, Jürgen & Ratzinger, Joseph Fornuft og religion. Sekulariseringens dialektik Forlag: Hovedland Udgivet: 2006 Antal sider: 76 Indbinding: Forlagsbind. Spor efter prismærkat på bagside. Efterord ved Jan Lindhardt. [555049]

90
 

Habermas, Jürgen - Gorm Harste Habermas Forlag: Modtryk Udgivet: 2002 Antal sider: 63 Indbinding: Heftet med orig. omslag Introduktion til den tyske filosof Jürgen Habermas' (f. 1929) filosofi [555600]

90
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Hahn, Bent Hermeneutik og religionsfilosofi Forlag: Gad Udgivet: 1979 Antal sider: 142 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på smudstitelblad [561876]

100
 

Hallie, Philip P. Grusomhedens Paradoks Udgivet: 1974 Thanning & Appel. Hæftet. 1974. Ill. Atlantis-bøgerne. 176 s. [12054]

75
 

Hammond, Michael, Jane Howarth and Russell Keat Understanding phenomenology Forlag: Basil Blackwell Udgivet: 1991 Antal sider: 319 Indbinding: Softcover. Underlinings with pencil [558667]

100
 

Hansen, Gitte Duemose Øjet og tingene Udgivet: 1997 Tiderne Skifter. 1997. Hæftet. 162 s. [9320]

100
 

Hansen, Helmuth At argumentere rigtigt Forlag: Munksgaards Forlag Udgivet: 1961 Antal sider: 104 Indbinding: Heftet med orig. omslag [558687]

60
 

Hansen, Henrik Hohle Magnifik Myre Miro - en eventyrlig indføring i Søren Kierkegaards tanker Udgivet: 2001 Forum. 2001. Kartonbd. 8vo. Ill. 34 s.Forlagsstempel på friblad. [10274]

60
 

Hansen, Niels Buur Det guddommelige spejl. Fra N.F.S. Grundtvig til Gregory Bateson og Jacques Lacan. Et opgør med dualismens mareridt Udgivet: 1993 Rosinante/Munksgaard. 1993. Hæftet. 144 s. [9319]

80
 

Hansen, Nils Gunder: Etik i 90´erne. Udgivet: 1992 Gyldendal. 1992. Hæftet. 72 s. [9303]

50
 

Hansen, Oskar Borgman Kulturkamp. Artikler og essays fra 40 år. Forlag: C.A. Reitzel Udgivet: 2004. Antal sider: 304 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Filosofiske artikler og essays fra perioden 1965-2004 inden for filosofihistorien, samfundsfilosofi, menneskerettigheder, kulturhistorie og antroposofi. Med fortegnelse over første offentliggørelse af artiklerne.Navn på smudstitelblad. [550217]

200
 

Hansen, Vagn Thule Tegn og erkendelse. En introduktion til semiologi Udgivet: 1975 Stjernebøgernes Kulturbibliotek. Vintens Forlag. 1975. Hæftet. 74 s. [9304]

75
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Harbsmeier, Michael & Trolle Larsen, Mogens (ed) The humanities between art and science - intellectual developments 1880-1914. Forlag: Akademisk Forlag Udgivet: 1989. Antal sider: 240 Indbinding: Heftet med orig. omslag [533810]

150
 

Harnish, Robert M. Basic topics in the philosophy of language. Forlag: Harvester/Wheatsheaf Udgivet: 1994. Antal sider: xxix, 633 Indbinding: Softcover Illustreret. Indstreget. [537832]

100
 

Harrebye, Silas F. Sæt strøm til demokratiet - når koma kræver chokterapi Forlag: Gyldendal Udgivet: 2019 Antal sider: 164 Indbinding: Heftet med orig. omslag Som ny. [561485]

70
 

Hartnack, Julius og Johannes Sløk (Red.) Berkeley Berlingske Forlag København 1967. 258 sider. I serien De store tænkere. Berlingske Filosofi Bibliotek. [527825]

100
 

Hartnack, Justus Den ydre verdens eksistens Forlag: C.A. Reitzel Udgivet: 1997. Antal sider: 91 Indbinding: Heftet med orig. omslag Om naiv-realismen, der vil bevise den ydre verdens realitet ud fra menneskets sansning af den. [537721]

60
 

Hartnack, Justus Tænkning og virkelighed Udgivet: 1959 Berlingske Forlag. 1959. Hæftet. 136 s. Navn på smudstitelblad [17772]

50
 

Hartnack, Justus Mennesket og sproget Udgivet: 1971 Berlingske Leksikon Bibliotek. 1971. Paperback. 158 s. [20206]

100
 

Hartnack, Justus Grundtræk af politisk filosofi Udgivet: 1984 Centrum. 1984. Hæftet. 88 s. [5376]

65
 

Hartnack, Justus History of philosophy Forlag: Odense University Press Udgivet: 1973 Antal sider: 279 Indbinding: Paperback. [558619]

90
 

Hartnack, Justus & Sløk, Johannes (red) Stoikerne Forlag: Berlingske Forlag Udgivet: 1966. Antal sider: 198 Indbinding: Forlagsbind De Store Tænkere. [551915]

100
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Hartnack, Justus Og Johannes Sløk (red) Kant Forlag: Berlingske forlag Udgivet: 1966. Antal sider: 225 Indbinding: Helfablea med smudsomslag De store tænkere. [522726]

80
 

Hastrup, Kirsten (ed) Videnskab og værdier - den humanistiske udfordring Forlag: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Udgivet: 2002 Antal sider: 253 Indbinding: Originalt kartonbind Stort format. Historisk-filosofiske skrifter nr. 25 [558947]

90
 

Hastrup, Uffe Moderne borgerret - og integration Forlag: Frydenlund Udgivet: 2006 Antal sider: 160 Indbinding: Heftet med orig. omslag Præsenterer syv af de seneste 500 års mest kendte retsfilosoffers tanker. Deuden giver forfatteren sin egen anskuelse af emnet og udfra et eksempel (mordet på Theo van Gogh) debatterer han integration og demokrati [560489]

125
 

Hauge, Hans Liv og litteratur i risikosamfundet. Forlag: Modtryk Udgivet: 1998. Antal sider: 191 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Ud fra den tyske sociolog Ulrich Becks samfundsteorier om det såkaldte risikosamfund gives en diskussion af socialkonstruktivismen og forholdet mellem litteratur og samfund [548402]

150
 

Havemann, Robert Dialektik uden dogmer? Naturvidenskab og Filosofi Forlag: Gyldendals Uglebøger Udgivet: 1965. Antal sider: 190 Forord af Villy Sørensen [540001]

70
 

Haxthausen, Tørk: Arbeit macht Frei - om arbejde og frihed. Udgivet: 1999 Forlaget Klim. 1999. Hæftet. Sider med blyantindstregninger. 86 s. [26527]

75
 

Haystrup, Helge: Augustinske udviklingsstadier. Brud og sammenhæng. Augustinstudier VIII. Udgivet: 1996 Reitzels Forlag. 1996. Hæftet. 240 s. [23135]

100
 

Heath, Graham The illusory freedom - the intellectual origins and social consequence.s of the sexual "revolution". Forlag: William Heinemann Medical Books Udgivet: 1978. Antal sider: vi, 131 s. Indbinding: Softcover [537830]

80
 

Heath, Joseph & Potter, Andrew Rebel - modkultur som globalt brand Forlag: Husets Forlag Udgivet: 2006 Antal sider: 377 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: The rebel sell - oversat af Steen Fiil - Opgør med den moderne aktivisme mod mainstream-forbrugerisme. Ifølge forfatterne foreslår grupper som Attac og Adbusters blot en alternativ forbrugerisme, der fungerer på samme vilkår som den kapitalisme de hævder at bekæmpe [555891]

140
 

Hegel, G. W. Fr.: Recht. Staat. Geschichte. Eine Auswahl aus seinen Werken. Udgivet: 1970 Alfred Kröner Verlag. 1970. 7. Auflage. Lærredsbind med smudsomslag. Lille 8°. 520 s. [21377]

100
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich The Philosophy of History Forlag: Dover Publications, Inc New York Udgivet: 1956. Antal sider: 457 Indbinding: Softcover Introduction by C.J. Friedrich [558654]

100
 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich - Kurt Wickmann Hegel i urval. Forlag: Gidlund Udgivet: 1973 Antal sider: 309 Indbinding: Paperback. Omslag gulnet. [558657]

100
 

Heiberg, Johan Ludvig & (Stewart, Jon edited and translated) Heiberg's Contingency regarded from the point of view of logic. Forlag: Museum Tusculanum Udgivet: 2008. Antal sider: xvi, 457 Indbinding: Forlagsbind Texts from Golden Age Denmark - Oversættelse af "Der Zufall, aus dem Gesichtspunkte der Logik betrachtet", samt andre tekster. [542140]

185
 

Heidegger , Martin - Alan Milchman & Alan Rosenberg Martin Heidegger and the Holocaust Forlag: Prometheus Books, Udgivet: 1997 Antal sider: 271 Indbinding: Softcover [555946]

200
 

Heidegger - Charles Guignon (ed) The Cambridge Companion to Heidegger Forlag: Cambridge University Press Udgivet: 1993 Antal sider: 389 Indbinding: Softcover With underlinings. [558643]

100
 

Heidegger - Theodore Kisiel & John van Buren (ed) Reading Heideger From the Start: Essays in His Earliest Thought Forlag: State University of New York Press Udgivet: 1994 Antal sider: ix, 480 Indbinding: Softcover Page 1 - 34 with underlinings. [558645]

100
 

Heidegger - Tom Rockmore Heidegger and French Philosophy. Forlag: Routledge Udgivet: 1995 Antal sider: 250 Indbinding: Softcover Some underlinings. [558644]

100
 

Heilbroner, Robert L. The worldly philosophers - the lives, times and ideas of the great economic thinkers. Forlag: Simon & Schuster Udgivet: 1980. Antal sider: 347 Indbinding: Paperback. [533485]

70
 

Heitler, W. Mennesket og den naturvidenskabelige erkendelse Udgivet: 1963 Munksgaard. 1963. Hæftet. 146 s. [11586]

50
 

Hem, Lars Empiriproblemet - om empiri, teori og handling i samfundsvidenskab og psykologi I-II Forlag: Rhodos Udgivet: 1980 Antal sider: 247+290 Indbinding: Heftet med orig. omslag [558623]

80
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Hendricks, Vincent F. Forcing Epistemology. Forlag: Preprint. Vincent F. Hendricks, Roskilde University, Udgivet: 2003 Antal sider: 187 Indbinding: Heftet med orig. omslag Som ny. [559209]

150
 

Hendricks, Vincent Fella & Andur Pedersen, Stig Moderne elementær logik. Forlag: Høst Humaniora Udgivet: 2002. Antal sider: 386 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [540904]

200
 

Hielmcrone, Harald von Etisk argumentation. Forlag: Berlingske leksikon bibliotek Udgivet: 1975 Antal sider: 260 Indbinding: Heftet [526648]

75
 

Hobbes - Richard Peters Hobbes. Forlag: Penguin Books Udgivet: 1967. Antal sider: 254 Indbinding: Paperback. [552900]

60
 

Hobbes - Stybe, Svend Erik Hobbes Forlag: Berlingske Filosofi Bibliotek Udgivet: 1968. Antal sider: 208 Indbinding: Heftet med orig. omslag Med indledning, oversættelse og noter af Sven Erik Stybe. I serien "De store tænkere". [537338]

65
 

Hodges, Wilfrid Logic. An Introduction to Elementary Logic Udgivet: 1991 Penguin Books. 1991. Paperback. 332 s. [10566]

60
 

Hoff, Benjamin Tao enligt Puh. Forlag: Wahlström & Widstrand, Stockholm. Udgivet: 1984 Antal sider: 189 Indbinding: Helshirting. [561254]

65
 

Holberg, Ludvig Epistler og moralske tanker. I udvalg ved Sigurd Højby Udgivet: 1962 Gyldendals Uglebøger. 1962. 156 s. [21481]

45
 

Hollis, Martin The philosphy of social science - an introduction. Forlag: University Press Udgivet: 2000. Antal sider: 268 Indbinding: Softcover [537823]

90
 

Holm, Søren Om begrebet sjæl. En filosofisk skitse Forlag: Gyldendal Udgivet: 1938 Antal sider: 152 Indbinding: Heftet med orig. omslag Enkelte indstregninger. [50408]

50
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Holm, Søren Romantiken. Forlag: Nyt Nordisk Forlag Udgivet: 1972. Antal sider: 344 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Enkelte margennoter. [549261]

100
 

Holton, Gerald (ed) Science and Culture - A Study Of Cohesive and Disjunctive Forces Forlag: Beacon Press Udgivet: 1967. Antal sider: 348 Indbinding: Papbind med smudsomslag. (The Daedalus Library Vol 4) [558680]

75
 

Honderich, Ted The Oxford companion to philosophy. Forlag: Oxford University Press Udgivet: 1995 Antal sider: xviii, 1009 Indbinding: Publishers Cloth [548403]

225
 

Horsdal, Marianne Vilje og vilkår. Identitet, læring og demokrati Udgivet: 2000 Borgen. 2000. Hæftet. 212 s. [9788]

125
 

Hospers, John An introduction to philosophical analysis. Forlag: Routledge Udgivet: 2003. Antal sider: 282 Indbinding: Softcover A few underlings. [531217]

100
 

Houmann, Inge Drøm, vanvid, mystik - en bog om tankens grunde og afgrunde Forlag: C.A. Reitzel Udgivet: 1992 Antal sider: 154 Indbinding: Heftet med orig. omslag Gennem en filosofisk belysning af fænomenerne drøm og mystik klargøres, at psykosen og vanviddets symptomer ikke entydigt er et tegn på sygdom, men snarere en speciel måde at opleve verden på [542818]

70
 

Hume, David. - Christensen, Niels Egmont De store tænkere - Hume. Udgivet: 1996 Munksgaard. 1996. 2. udgave. Hæftet. 234 s. [29209]

75
 

Husserl, Edmund - Zahavi, Dan Intentionalität und Konstitution. Eine Einfürung in Husserls Logische Untersuchungen. Forlag: Museum Tusculanum Udgivet: 1992. Antal sider: 158 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Med understregninger [548972]

110
 

Huxley, Aldous Hvad har de tænkt at gøre ved det? Forlag: Aschehoug Dansk Forlag, København Udgivet: 1937. Antal sider: 48 Indbinding: Heftet med orig. omslag Et indlæg om den konstruktive fred. [545354]

50
 

Huxley, Aldous Himmel og helvede Forlag: Aschehoug Udgivet: 1957. Antal sider: 80. Indbinding: Heftet med orig. omslag [559122]

100
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Huxley, Aldous Videnskaben, friheden og freden Forlag: Aschehoug Udgivet: 1947 Antal sider: 74 Indbinding: Heftet med orig. omslag Gulplettet. [559123]

50
 

Høeg, Carsten: Stat og Individ. Udgivet: 1942 Munksgaard. 1942. Hæftet. Få mm mangler af ryg øverst og nederst. 52 s. [9317]

40
 

Høfding, Harald Den store humor Forlag: Gyldendals uglebøger Udgivet: 1967 Antal sider: 190 Navn på smudstitelblad [526193]

60
 

Høffding, Harald Etik. En fremstilling af de etiske principer og deres anvendelse paa de vigtigste livsforhold Forlag: Philipsens Forlag. Udgivet: 1887. Antal sider: 418 Samtidigt halvlæder med let plettet gulligt papir. Navn på smudstitelblad. [17052]

90
 

Høilund, Peter Socialretsfilosofi - retslære for socialt arbejde Forlag: Gyldendal Uddannelse Udgivet: 2002. Antal sider: 226 Indbinding: Heftet med orig. omslag Socialpædagogisk bibliotek - Indhold: Ret og socialret ; Tilblivelsen af socialretlige normer ; Dømmekraftens vilkår i samfundets institutioner ; Socialrådgiveren som retsanvender ; Ret som fortælling - en narrativ model for det sociale arbejde. [543513]

110
 

Højgaard, Lis & Dorte Marie Søndergaard (red) Akademisk tilblivelse. Akademia og dens kønnede befolkning. Forlag: Akademisk Forlag Udgivet: 2003. Antal sider: 238 Indbinding: Heftet med orig. omslag Om universitets- og forskningsverdenen og dens kultur i Danmark og om barriererne for en ligelig kønsprofil blandt de ansatte. Forlagsstempel på friblad. [554842]

125
 

Innis, Robert E. Consciousness and the play of signs Forlag: Indiana University Press Udgivet: 1994 Antal sider: ix, 177 Indbinding: Helshirting med smudsomslag. Page 1 - 12 with highlightning. [558662]

150
 

Innis, Robert E. (Edited with Introductions) Semiotics. An Introductory Anthology. Forlag: Indiana University Udgivet: 1985 Antal sider: 331 Indbinding: Paperback. [558611]

100
 

Inwagen, Peter van Metaphysics Forlag: Oxford University Press Udgivet: 1993 Antal sider: 222 Indbinding: Softcover [558656]

75
 

Inwood, Brad & Gerson, L. P. Hellenistic philosophy - introductory readings. Forlag: Hackett Publishing Udgivet: 1988 Antal sider: xiv, 266 s. Indbinding: Softcover [537821]

90
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Ipsen, I.I. Dagen efter revolutionen. Forlag: Woel`s Forlag ( Cai M. Woel ) Udgivet: 1930 Antal sider: 96 Indbinding: Lille rift i omslag [558442]

200
 

Jacobsen, Bo, Karsten Schnack & Bjarne Wahlgren Videnskabsteori. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1978. Antal sider: 151 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [551658]

65
 

Janning, Finn Modstand Forlag: Klim Udgivet: 2009 Antal sider: 169 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Som ny. Om hvordan man finder ind til en mere rummelig og kærlig verden - gennem modstand forstået som konstruktiv modstand mod konventionelle og forudfattede opfattelser hos omgivelserne [561155]

100
 

Jansen, Billeskov F.J. og N.H. Søe Hvordan skal vi studere Søren Kierkegaard + Subjektiviteten er sandheden Forlag: Munksgaard Udgivet: 1952 Antal sider: 65 Indbinding: Kartonbind 2 bind i 1. Søren Kierkegaard selskabets populære skrifter 1-2. [524812]

60
 

Jefferson, Thomas Om Demokrati Forlag: Gyldendal Uglebøger Udgivet: 1964 Antal sider: 215 [529639]

50
 

Jensen, Anders Fogh & Rasmus Svarre Hansen, Magtens kartografi. Foucault og Bourdieu Forlag: Forlaget UP Udgivet: 2006 Antal sider: 136 Indbinding: Kartonbind. [561469]

150
 

Jensen, Brian Møller Myter. Myte og realitet. Forlag: Systime Udgivet: 1988. Antal sider: 107 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Tekstsamling indeholdende myteteoretiske tekster og en præsentation af religiøse myter, litterære myter og trivial- og dagligdagsmyter [554892]

85
 

Jensen, Henrik Det ordentlige menneske Forlag: Kristeligt Dagblad Udgivet: 2012. Antal sider: 253 Indbinding: Forlagsbind Navn på smudstitelblad . Debatbog der gør op med, at vi er mere optagede af vores rettigheder end vores pligter, mere optagede af os selv end af fællesskabet. Argumenter for genindførelse af tidligere tiders normer og dyder som gode manerer, høflighed, autoritet og dannelse. [541796]

100
 

Jensen, Johan Fjord Homo Manipulatus. Essays omkring radikalismen Udgivet: 1966 Gyldendal. 1966. 1.oplag. Hæftet m. smudsomslag. 236 s. [9463]

75
 

Jensen, Johan Fjord Efter guldalderkonstruktionens sammenbrud. Bind I-III. Udgivet: 1981 Forlaget Modtryk. 1981. Hæftet. 180+252+206 s. Bind I: Nykritik, bind II: Mytekritik, bind III: Kritik af det tredje standpunkt. [21017]

225
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Jensen, Per René & Steen Andersen Mesteren sagde ... Kinesisk lære om menneske, samfund og kosmos Forlag: Systime. Udgivet: 1990. Antal sider: 176 Indbinding: Heftet med orig. omslag [554902]

125
 

Jensen, Rasmus Ø. og Henrik Lübker (red.) Elite og samfund - en antologi. Forlag: GPO forlag. Udgivet: 2006. Antal sider: 158 Indbinding: Heftet med orig. omslag [26007]

100
 

Jensen, Uffe Juul Videnskabsteori 1-2. Berlingske Leksikon Bibliotek. 1973. Hæftet. 456 s. Navn på smudstitelblad. [9324]

100
 

Jensen, Uffe Juul Selvbedrag og selverkendelse. Udgivet: 1988 Reitzels Forlag. 1988. Hæftet. 202 s. [10388]

75
 

Jensen, Uffe Juul Moralsk ansvar og menneskesyn - om holdninger i social- og sundhedssektoren Forlag: Munksgaard Danmark Udgivet: 1998. Antal sider: 191 Indbinding: Heftet med orig. omslag [542775]

90
 

Johansen, Christoffer & Niels Christian Hvidt (red) Kan bjerge flytte troen? Udgivet: 2008 Gyldendal, København 2008. 334 s. Heftet med orig. omslag. Stempel på smudstitelblad [53969]

190
 

Johansson, Ingvar & Kalleberg, Ragnvald & Liedman, Sven-Eric Positivisme, marxisme, kritisk teori - retninger inden for moderne videnskabsfilosofi Forlag: Gyldendal Udgivet: 1986. Antal sider: 167 Indbinding: Heftet med orig. omslag Indhold: Ingvar Johansson: Angelsaksisk videnskabsfilosofi. Sven-Eric Liedman: Marxisme og videnskabsteori. Ragnvald Kalleberg: Kritisk teori [538346]

60
 

Johnson, Samuel Prins Rasselas af Abessinien Forlag: Wøldikes Forlag Udgivet: 1970 Antal sider: 128 Indbinding: Heftet med orig. omslag [1476]

50
 

Jorn, Asger Ting og polis. Komplementariteten mellem sandhedskrav og retskrav i vesteuropæisk kultur Udgivet: 1964 Borgens Forlag. Uden år. 2. oplag. Fotografisk genoptryk af 1964-udgaven. Hæftet. Illustreret. 208 s. Udsendt som meddelelse nr. 4 fra Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme. [26339]

150
 

Jorn, Asger Held og hasard. Dolk og guitar Udgivet: 1963 Borgens Forlag. Uden år. 3. oplag. Fotografisk genoptryk af 1963-udgaven. Hæftet. Illustreret. 176 s. Udsendt som meddelelse nr. 3 fra Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme. [26340]

225
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Jorn, Asger Alfa og omega. Second to none Udgivet: 1980 Borgens Forlag. 1980. Hæftet. Illustreret. 176 s. Skrevet som meddelelse nr. 5 fra Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme. [26341]

85
 

Julia, Didier Larousse filosofi leksikon. Forlag: Skandinavisk Bogforlag Udgivet: 1965. Antal sider: 272 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på smudstitelblad . [1328]

80
 

Juul Jensen, Uffe Sjæl og legeme - et moderne forsvar for materialismen Forlag: Gyldendal Udgivet: 1970. Antal sider: 163 Indbinding: Heftet med orig. omslag [536836]

100
 

Juul, Trine Vendelboe Forstand og følelse - kulturkampen alvorligt talt. Forlag: Klim Udgivet: 2006. Antal sider: 239 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret - En række samtaler med meningsdannere indenfor kulturlivet om udviklingen af demokratiet og velfærdssamfundet danner grundlag for forfatterens perspektivering af de samfundsmæssige konsekvenser af den borgerlige kulturkamp. Forlagsstempel på friblad. [535716]

120
 

Jæger, Hans Anarkiets bibel. Etterord ved Helge Rønning. Forlag: J. W. Cappelens Forlag Udgivet: 1979 Antal sider: 505 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag [555196]

150
 

Jönsson, Bodil Ti tanker om tid. Til dig der har alt - undtagen tid Forlag: Gyldendals Bogklubber Udgivet: 2000. Antal sider: 145 Indbinding: Heftet med orig. omslag [22246]

50
 

Jönsson, Bodil Tankekraft Forlag: Rosinante Udgivet: 2001. Antal sider: 142 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: Tankekraft - oversat af Christina Bojlén [531551]

90
 

Jørgensen, Gitte Simple-living.dk - nye veje til et enkelt liv. Forlag: Schønberg Udgivet: 2004. Antal sider: 252 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret - Fem kvinder giver deres bud på en livsholdning, der handler om at forenkle tankerne, parforholdet, arbejdslivet, familielivet, boligen m.m. Formålet er at skabe en overensstemmelse mellem den indre og ydre verden - og mellem det enkelte menneske og den større helhed [544790]

110
 

Kant, Emmanuel - Patricia Kitcher Kant's transcendental psychology Forlag: Oxford University Press Udgivet: 1990 Antal sider: xiii,296 Indbinding: Softcover. Notes with pencil Overstreget navn på omslagets inderside. [558664]

100
 

Kant, Immanuel - Kirwan, James The Aesthetic in Kant : A Critique. Forlag: Continuum, London - New York Udgivet: 2006 Antal sider: 200 Indbinding: Softcover Navn på smudstitelblad [536218]

125
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Kant, Immanuel - Vagn Lyhne Læremesteren. Kant og Oplysningens pædagogik Forlag: Klim Udgivet: 2000 Antal sider: 126 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Som ny. Illustreret sort/hvid. [555880]

100
 

Kappel, Klemens & Lykkeskov, Anne (red) Etik i tiden - 20 år med Det Etiske Råd. Forlag: Det Etiske Råd Udgivet: 2007. Antal sider: 284 Indbinding: Forlagsbind [538345]

90
 

Kemp, Peter Marxismen i Frankrig - apropos de "nye filosoffer" og marxismens krise Forlag: Vinten Udgivet: 1978. Antal sider: 297 Indbinding: Paperback Stjernebøgernes kulturbibliotek [538899]

60
 

Kemp, Peter Træk af nutidens tænkning Udgivet: 1977 Gyldendal. 1977. Hæftet. 142 s. [16468]

75
 

Kemp, Peter Nye franske filosoffer 1940-1970 Forlag: Vinten Udgivet: 1971. Antal sider: 63 Indbinding: Paperback Stjernebøgernes kulturbibliotek - Foredrag fra Radioens Søndagsuniversitet om: Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Jean Nabert, Gaston Bachelard, Roger Garaudy, Louis Althusser, Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Jacques Derrida og Paul Ricæur [553194]

75
 

Kemp, Peter Engagementets poetik I. Med et resume af Engagementets patetik Forlag: Stjernebøgernes Kulturbibliotek Udgivet: 1974. Antal sider: 213 Indbinding: Paperback Navn på smudstitelblad [533112]

75
 

Kemp, Peter Verdensborgeren som pædagogisk ideal. Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2005 Antal sider: 308 Indbinding: Heftet med orig. omslag Verdensborgeren er et gammelt ideal for dannelse og uddannelse. I moderne forstand et menneske der kerer sig om sin samtid. Med begrebet som afsæt giver forfatteren et bud på en pædagogik, der gør sig fri af den nationale spændetrøje og åbner sig mod verden [559062]

120
 

Kemp, Peter (red) Temaer i nutidens tænkning - filosofiske, etiske og teologiske tekster i udvalg. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1975. Antal sider: 406 Indbinding: Heftet med orig. omslag Udgivet i samarbejde med Religionslærerforeningen for Gymnasieskolerne og HF - Tekster til livsanskuelser : Religion [536215]

120
 

Kenny, Anthony The metaphysics of mind Forlag: Oxford University Press Udgivet: 1989 Antal sider: ix, 164 Indbinding: Paperback. Brings together in a systematic way Anthony Kenny's work in the philosopy of mind. It is intended as a sustained attack on a false view of the mind, the Cartesian view, and a demonstration that clarity is impossible without good metaphysics [558587]

60
 

Kenny, Anthony (ed) The Oxford illustrated history of Western philosophy Forlag: Oxford University Press Udgivet: 1994 Antal sider: 407 Indbinding: Paperback. [558600]

125
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Kierkegaard, Poul. - Ostenfeld, Ib Poul Kierkegaard. En skæbne og andre studier over religion og ateisme Udgivet: 1957 NNF/Arnold Busck. 1957. Hæftet. 176 s. [16046]

100
 

Kierkegaard, Søren Enten - Eller. Et livsfragment 1-2. Udgivet af Victor Eremita Forlag: C.A. Reitzels forlag Udgivet: 1878. Antal sider: 458 + 368 Indbinding: Slidt halvlæder [540448]

600
 

Kierkegaard, Søren Samlede værker 1-20 Forlag: Gyldendal Udgivet: 1962-1964. Indbinding: Heftet med orig. omslag [525301]

900
 

Kierkegaard, Søren Øieblikket Nr. 1-10. Hvad Christus dømmer. Guds Uforanderlighed Udgivet: 1961 Hans Reitzels Serie. 1961. Hæftet. Indledning ved P.G. Lindhardt. 208 s. [16011]

65
 

Kierkegaard, Søren Til selvprøvelse, samtiden anbefalet og dømmer selv! Udgivet: 1965 Gyldendals Uglebøger. 1965. Teksten fra Samlede Værker, 3.udg.Bd.17. 200 s. [16015]

75
 

Kierkegaard, Søren Skrifter i udvalg Udgivet: 1986 Gyldendal, København 1986. 482 s. Udvalg og efterskrift ved Knud Hansen. Paperback. Navn på smudstitelblad [52137]

125
 

Kierkegaard, Søren Samlede Værker. Bind 1-19 i 10 bind. Forlag: Gyldendals Bogklubber Udgivet: 1994. Indbinding: Heftet med orig. omslag. [30201]

750
 

Kierkegaard, Søren Opbyggelige Taler i forskjellig Aand Forlag: Gyldendal. København Udgivet: 1991. Antal sider: 224 Indbinding: Paperback. Tekst fra 3. udgave af Samlede Værker, bd.11. [16008]

75
 

Kierkegaard, Søren Korte stykker af Søren Kierkegaard Udgivet: 1950 Hasselbalchs Kulturbibliotek nr.3. Papbind. 1950. 3.opl. 66 s. [6331]

50
 

Kierkegaard, Søren Christelige Taler Forlag: Gyldendal Udgivet: 1963. Antal sider: 292 Indbinding: Helshirting med smudsomslag. I kassette Bind 13 i Samlede Værker. [15967]

85
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Kierkegaard, Søren Begrebet Angest Gyldendals Uglebøger. 1960. 238 s. Navn på inderside af omslag [27211]

90
 

Kierkegaard, Søren Atten opbyggelige Taler Forlag: Gyldendal Udgivet: 1962. Antal sider: 368 Samlede Værker. Bind 4. [24004]

75
 

Kierkegaard, Søren Atten opbyggelige Taler Udgivet: 1862 Kjøbenhavn. C.A. Reitzels Forlag. 1862. Anden Udgave. Samtidigt halvlæderbind. Slidt. 380 s. [15805]

300
 

Kierkegaard, Søren Den bevæbnede Neutralitet. Forlag: Lohses Forlag Udgivet: 1965. Antal sider: 48 Indbinding: Heftet Navn på smudstitelblad. Med indledning og noter af G. Malanschuk. Enkelte indstregninger. [531831]

50
 

Kierkegaard, Søren Bladartikler 1854-55. Øjeblikket nr. 1-9 m. m Forlag: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag Udgivet: 1906. Antal sider: 368 Indbinding: Halvshirting. Ny udgave ved A.B. Drachmann. Navn på titelblad. [532826]

150
 

Kierkegaard, Søren Dømmer selv! Til selvprøvelse samtiden anbefalet. anden række (1851, 52) Forlag: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag Udgivet: 1906. Antal sider: 110 Indbinding: Papbind Anden udgave ved H.O. Lange. Himmelstrup 382. Navn på smudstitelblad. [532937]

300
 

Kierkegaard, Søren En opbyggelig tale To Taler ved Altergangen om Fredagen Til Selvprøvelse Samtiden anbefalet Dømmer selv! Forlag: Gyldendal Udgivet: 1964. Antal sider: 238 Indbinding: Helshirting med smudsomslag. I kassette. Samlede værker bind 17. Udgivet af A. B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Lange. Portrættet af Søren Kierkegaard på omslaget er tegnet af Wilhelm Marstrand. [535454]

100
 

Kierkegaard, Søren Himmelstrup, Jens: Terminologisk ordbog til Søren Kierkegaards samlede værker. Sammenlignende Register Forlag: Gyldendal Udgivet: 1964. Antal sider: 339 Samlede værker bind 20. [535456]

100
 

Kierkegaard, Søren Bladartikler, der staar i forhold til "Forfatterskabet", Om min Forfatter-Virksomhed, Synspunkter for min Forfatter-Virksomhed Forlag: Gyldendal Udgivet: 1964. Antal sider: 188 Indbinding: Heftet med orig. omslag Samlede værker Bind 18 . [535459]

70
 

Kierkegaard, Søren Bladartikler 1854-55 - Øieblikket 1 -10 - Hvad Christus dømmer om officiel Christendom - Guds Uforanderlighed Forlag: Gyldendal Udgivet: 1964. Antal sider: 348 Indbinding: Helshirting med smudsomslag. Samlede værker bind 19. Udgivet af A. B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Lange. Portrættet af Søren Kierkegaard på omslaget er tegnet af Wilhelm Marstrand. [535460]

100
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Kierkegaard, Søren Afsluttende uvidenskabelig efterskrift 1-2 Forlag: Gyldendal Udgivet: 1991 Antal sider: 271+305. Indbinding: Paperback. Samlede værker bind 9-10. [535461]

150
 

Kierkegaard, Søren Opbyggelige Taler i forskjellig Aand. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1967. Antal sider: 321 Indbinding: Heftet med smudsomslag [553687]

75
 

Kierkegaard, Søren Nutidens religieuse forvirring. Bogen om Adler Forlag: Reitzel Udgivet: 1984. Antal sider: 259. Indbinding: Heftet med orig. omslag.Lille rift på ryggen [560990]

70
 

Kierkegaard, Søren & Kingo, Anders At være samtidig med sig selv - Søren Kierkegaard-tekster på nudansk Forlag: Gyldendal Udgivet: 1997 Antal sider: 318 Indbinding: Kartonbind. Illustreret Redigeret af Anders Kingo - illustreret - Navn på smudstitelblad . Indhold: Valget (Det æstetiske valg (uddrag fra: Enter-Eller) ; Det etiske valg (uddrag fra: Enten-Eller) ; Ultimatum (uddrag fra: Enten-Eller)) ; Når betingelsen gives med (Tankeprojekt (uddrag fra: Philosophiske Smuler) ; Al god gave og al fuldkommen gave (uddrag fra: Atten opbyggelige Taler)) ; Et historisk øjeblik (Øjeblikket (uddrag fra: Begrebet Angest) ; Når slægtskabet med det evige afbrydes (uddrag fra: Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift) ; At nøjes med at være menneske (uddrag fra: Opbyggelige taler i forskjellig Aand)) ; Når ånden fordrer (Sygdommen til døden (uddrag) ; Helbredelsen i grunden (uddrag fra: Kjerlighedens Gjerninger)) ; Troen (Lovtale over Abraham (uddrag fra: Frygt og Bæven) ; Troens ridder (uddrag fra: Frygt og Bæven) ; Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet! (uddrag fra: Atten Opbyggelige Taler)) ; Skæbne og forsyn (Tragedie og lidelse (uddrag fra: Enten-Eller) ; Den rette bedende (uddrag fra: Atten opbyggelige Taler)) ; [561490]

175
 

Kierkegaard, Søren - Andersen, Jørn Begrebet inderlighed i Kierkegaards forfatterskab Forlag: Privatforlaget Udgivet: 2004. Antal sider: 206 Indbinding: Heftet med orig. omslag [548844]

100
 

Kierkegaard, Søren - Bukdahl, Jørgen K. Om Søren Kierkegaard - artikler i udvalg. Forlag: C.A. Reitzels Boghandel Udgivet: 1981. Antal sider: 215 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Ved Jan Lindhardt. [529546]

150
 

Kierkegaard, Søren - Cain, David An Evocation of Kierkegaard / En Fremkaldelse af Kierkegaard Forlag: C.A. Reitzel Udgivet: 1997. Antal sider: 131 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Tværformat Kalejdoskopisk billede af filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855), der vil afmystificere billedet af "den melankolske dansker" og gennem en lang række citater samt billeder af steder, bygninger og personer, som havde relation til ham, vise, at han også kunne more sig. [548684]

175
 

Kierkegaard, Søren - Cappelørn, N. J. & Garff, Joakim & Kondrup, Johnny Skriftbilleder - Søren Kierkegaards journaler, notesbøger, hæfter, ark, lapper og strimler Forlag: Gad Udgivet: 1996. Antal sider: 178 Indbinding: Forlagsbind Ill. (nogle i farver) - Om Søren Kierkegaards (1813-1855) efterladte papirer - Fra pultrum og piedestaler til bispegården i Aalborg ; Fra biskoppens konsolskabe til Det kongelige Bibliotek ; 70.000 favne papir ; Pen, papir og blæk. [534398]

90
 

Kierkegaard, Søren - Esther Jensen Den uopslidelige Søren Kierkegaard. Samtaler om hvad Søren Kierkegaard vil os i den øjeblikkelige politiske situation. Forlag: Folkevirke, Nyt nordisk forlag, Arnold Busck, Udgivet: 1957 Antal sider: 367 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Delvis uopskåret. Illustreret sort/hvid. [556026]

90
 

Kierkegaard, Søren - Garff, Joakim SAK - Søren Aabye Kierkegaard Forlag: Gad Udgivet: 2003. Antal sider: xvi, 738 Indbinding: Forlagsbind Gads biografiserie - En kompleks biografi om filosoffen, forfatteren og privatpersonen Søren Kierkegaards (1813-1855) liv og forfatterskab med en sanset og indlevet skildring af hans samtid og tankeverden [542814]

120
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Kierkegaard, Søren - Grethe Kjær Søren Kierkegaards seks optegnelse om den Store Jordrystelse Udgivet: 1983 C.A.Reitzels Forlag 1983. 92 s. Heftet [50706]

85
 

Kierkegaard, Søren - Heiberg, P.A. Kierkegaard-studier III ( Et segment af Søren Kierkegaards religiøse udvikling 1835 1. juni til 1838 19.maj) Forlag: Gyldendalske Boghandel Udgivet: 1918 Antal sider: 253 Indbinding: Heftet med orig. omslag [527449]

150
 

Kierkegaard, Søren - Kock, Carl Søren Kierkegaard. Forlag: Det Schønbergske Forlag Udgivet: 1916. Antal sider: 184 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Gulplettet. [537908]

75
 

Kierkegaard, Søren - Nielsen, Svend Aage Kierkegaard og regensen Udgivet: 1965 Graabrødre Torv's Forlag 1965. 154 s. Heftet.Illustr. [50848]

90
 

Kierkegaard, Søren - Peter Thielst Livet forstås baglæns - men må leves forlæns. Historien om Søren Kierkegaard Forlag: Gyldendal Udgivet: 1995. Antal sider: 308 Indbinding: Forlagsbind Illustreret. Navn på smudstitelblad [50522]

70
 

Kierkegaard, Søren. - Brandt, Frithiof Søren Kierkegaard.Bd. 1-2. Forlag: Martins Forlag Udgivet: 1943. Antal sider: 224+224 Indbinding: Helshirting. "Udødelige tanker" [1682]

120
 

Kierkegaard, Søren. - Christensen, Villads (ved.) Søren Kierkegaards røst Forlag: G.E.C. Gads forlag Udgivet: 1949 Antal sider: 369 Indbinding: Helpluviusin med smudsomslag [16022]

125
 

Kierkegaard, Søren. - Christensen, Villads (ved.): Kierkegaard-Dramaet. Udgivet: 1967 NNF/Arnold Busck. 1967. Hæftet. 116 s. [16030]

75
 

Kierkegaard, Søren. - Grimsley, Ronald Søren Kierkegaard: A Biographical Introduction Udgivet: 1973 London. 1973. Kartonbind med smudsomslag. 128 s. [12781]

75
 

Kierkegaard, Søren. - Hohlenberg, Johannes Søren Kierkegaard Udgivet: 1963 Aschehoug. Minerva-Bøgerne. 1963. Billigbog. . 362 s. [6489]

75
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Kierkegaard, Søren. - Hohlenberg, Johannes Den Ensommes Vej. Vor litteraturs mest indgående fremstilling af den psykologiske baggrund for Søren Kierkegaards filosofi, hans holdning og livsværk Udgivet: 1968 Aschehougs Minervabøger. 1968. Hæftet. 350 s. Navn på smudstitelblad [16014]

60
 

Kierkegaard, Søren. - Hohlenberg, Johannes Søren Kierkegaard Forlag: H. Hagerup Udgivet: 1940 Antal sider: 378 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Uopskåret. [527073]

150
 

Kierkegaard, Søren. - Jansen, F.J. Billeskov Studier i Søren Kierkegaards litterære kunst Forlag: C. A. Reitzel Udgivet: 1987. Antal sider: 83 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på smudstitelblad [26482]

60
 

Kierkegaard, Søren. - Jørgensen, Carl Søren Kierkegaard.En biografi.Bd.I-V. Forlag: NNF/Arnold Busck Udgivet: 1964 Antal sider: 152+176+136+168+176 Indbinding: Hæftet.Ryg falmet. [16029]

200
 

Kierkegaard, Søren. - Ljungdal, Arnold Problemet Søren Kierkegaard Udgivet: 1965 Stig Vendelkærs Forlag. 1965. Forord af Peter P. Rohde. 120 s. [16013]

50
 

Kierkegaard, Søren. - Petersen, Erik Schmidt: Midt i en Kierkegaard tid. En orientering. Udgivet: 1950 Nertman & Brandts Forlag. 1950. Hæftet. De små Kierkegaard udgaver. 54 s. [16043]

40
 

Kierkegaard, Søren. - Petersen, Teddy: Kierkegaards polemiske debut. Artikler 1834-36 i historisk sammenhæng. Udgivet: 1977 Odense Universitetsforlag. 1977. Hæftet. 184 s. [16045]

100
 

Kierkegaard, Søren. - Rohde, Peter P. (Udvalg ved) Søren Kierkegaards dagbøger. I udvalg. Udgivet: 1953 Gyldendal. 1953. Hæftet. 178 s. [16028]

100
 

Kierkegaard, Søren. - Scopetea, Sophia: Kierkegaard og græciteten. En kamp med ironi. Udgivet: 1995 Reitzels Forlag. 1995. Hæftet. 480 s. [27022]

200
 

Kierkegaard, Søren. - Thulstrup, Niels: Kierkegaard og kirken i Danmark. Udgivet: 1985 Reitzels Forlag. 1985. Hæftet. 312 s. [22558]

125
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Kierkegaard, Søren. - Tryel, Ejgil: Søren Kierkegaards himmelfart. Udgivet: 1986 Wøldike. 1986. Hæftet. 52 s. [12784]

60
 

Kierkegaard, Søren: To Taler ved Altergangen om Fredagen. Udgivet: 1882 Reitzels Forlag. 1882. Tredie Udgave. Hæftet. Løs ryg. 32 s. [16051]

75
 

Kierkegaard, Søren: Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse. Rapport til Historien. Forlag: Wivels Forlag Udgivet: 1948 Antal sider: 134 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på smudstitelblad & titelblad. [7262]

60
 

Kierkegaard, Søren: Opbyggelige Taler i forskjellig Aand. Udgivet: 1862 Kjøbenhavn. C.A. Reitzels Forlag. 1862. Anden Udgave. Samtidigt halvlæderbind. Ydre fals bristet. Mindre rygpartier mangler. 364 s. [15803]

250
 

Kierkegaard, Søren: Forord. Morskabslæsning for enkelte Stænder efter Tid og Leilighed af Nicolaus Notabene. Udgivet: 1872 C.A. Reitzels Forlag. Kjøbenhavn. 1872. Andet Oplag. Samtidigt halvlæderbind. Slidt. Ryg lidt beskadiget. Siderne brunplettet. 70 s. [27729]

175
 

Kierkegaard, Søren: Efterladte Papirer. 1833-1855. Udgivet: 1869 Med indledende Notiser ved H.P. Barfod og H. Gottsched. Kjøbenhavn. C.A. Reitzels Forlag. 1869-1881. Indbundet i 7 samtidige halvlæderbind. Noget slidte ellers pænt sæt. [15506]

2500
 

Kierkegaard, Søren: Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler. Mimisk-pathetisk-dialektisk Sammenskrift, Existentielt Indlæg af Johannes Climacus. Udgivet: 1874 Kjøbenhavn. C.A. Reitzels Forlag. 1874. Andet Oplag. Samtidigt halvlæder. Ydre fals bristet. Ryg slidt. 590 s. [15802]

400
 

Kim, Jaegwon & Ernest Sosa (ed) A companion to metaphysics Forlag: Blackwell Udgivet: 1995 Antal sider: 540 Indbinding: Softcover [558633]

100
 

Kirkeby, Ole Fogh Verden, ord og tanke - sprogfilosofi og fænomenologi. Forlag: Handelshøjskolens Forlag Udgivet: 2002. Antal sider: 235 Indbinding: Forlagsbind. [540538]

140
 

Kirkeby, Ole Fogh Begivenhed og krops-tanke - en fænomenologisk-hermeneutisk analyse Forlag: Modtryk Udgivet: 1994. Antal sider: 606 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Indhold: Konteksten (Krops-tanken ; Begreberne situation, kontekst og begivenhed og deres synkrone og diakrone afgrænsning ; Begrebet kontekst ; Teksten ; Begivenhedens identitet og begrebet diafoni) ; Indteksten (Foreløbig bestemmelse af begrebet indtekst) ; Katamnesen (Virkelighed ; Teorien om de erfarings- og handlingskonstituerende billeder : Ferdinand Fellmanns symbolske pragmatisme) ; Metateoretisk afslutning (Kritikken af scientimatikkens projekt ; Omrids af en alternativ etik ; Filosofien som yderste meta-videnskab) Indstregt med blyant s. 11 - 20. [540531]

185
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Kirkeby, Ole Fogh Flere filosofiske fortællinger Forlag: Lindhart og Ringhof Udgivet: 2008. Antal sider: 223 Indbinding: Heftet med orig. omslag Noveller, hvor emnerne er filosofiske problemstillinger, af både eksistentialistisk, ledelsesmæssig, erkendelsesfilosofisk og religiøs karakter [528997]

90
 

Kiselberg, Steffen & Glebe-Møller, Jens Tidens problem - filosofisk, historisk, politisk. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1982. Antal sider: 159 Indbinding: Heftet med orig. omslag Tekster til livsanskuelser/religion. Side 37 - 41 indstreget med blyant. [527683]

100
 

Kisiel, Theodore J. The genesis of Heidegger's "Being and time" Forlag: University of California Press Udgivet: 1995 Antal sider: 608 Indbinding: Softcover Summary: This book, ten years in the making, is the first factual and conceptual history of Martin Heidegger's Being and Time (1927), a key twentieth-century text whose background until now has been conspicuously absent. Through painstaking investigation of European archives and private correspondence, Theodore Kisiel provides an unbroken account of the philosopher's early development and progress toward his masterwork. Beginning with Heidegger's 1915 dissertation, Kisiel explores the philosopher's religious conversion during the bleak war years, the hermeneutic breakthrough in the war-emergency semester of 1919, the evolution of attitudes toward his phenomenological mentor, Edmund Husserl, and the shifting orientations of the three drafts of Being and Time. Discussing Heidegger's little-known reading of Aristotle, as well as his last-minute turn to Kant and to existentialist terminology, Kisiel offers a wealth of narrative detail and documentary evidence that will be an invaluable factual resource for years to come. A major event for philosophers and Heidegger specialists, the publication of Kisiel's book allows us to jettison the stale view of Being and Time as a great book "frozen in time" and instead to appreciate the erratic starts, finite high points, and tentative conclusions of what remains a challenging philosophical "path."--PUblisher [558626]

150
 

Kjørup, Søren Menneskevidenskaberne - problemer og traditioner i humanioras videnskabsteori Forlag: Roskilde Universitetsforlag Udgivet: 2000. Antal sider: 411 Indbinding: Heftet med orig. omslag Indhold: Humaniora (Humaniora og videnskabsteorien ; Humanioras historie ; Humaniora, humanismen og samfundet) ; Problemerne (Naturvidenskaben som forbillede ; Paradigmer og skoler ; Videnskabens køn ; Viden om fortiden ; Forklaring, forståelse, fortælling ; Kunst og forskning ; Den rigtige tekst) ; Traditionerne (Retorikken ; Semiotikken ; Hermeneutikken ; Positivismen ; Marxismen ; Strukturalismen ; Dekonstruktion) [528120]

100
 

Klaus, Georg Moderne Logik. Abriss der formalen Logik. Forlag: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin Udgivet: 1972. Antal sider: 501 Indbinding: Helshirting. Notes with pencil. [558608]

125
 

Klaus, Georg & Manfred Buhr (red.) Philosophisches Wörterbuch 1-2 Forlag: VEB Verlag Enzyklopädie. Leipzig Udgivet: 1972. Antal sider: 1218 Indbinding: Helshirting med smudsomslag. Navn på smudstitelblad [532875]

200
 

Klopstock, Friedrich Gottlieb - Cramer, C. F. Klopstock. Er; und über ihn. Bd. 1-3. Forlag: G. F. Schniebes Hamburg Udgivet: 1780 - 1782 Antal sider: 286 + 418 + 483 Indbinding: Lidt slidt halvlæder 3 Bind af 7. [540464]

1000
 

Knudsen, Jørgen Genveje til Paradis? Lille fritidslære. Forlag: Gyldendals Uglebøger Udgivet: 1976 Antal sider: 168 Indbinding: Heftet med orig. omslag "Denne bog søger den skjulte mening med danskerens adfærd i fritiden." Forlagsstempel/Navn på friblad [560562]

50
 

Koestler, Arthur The sleepwalkers - a history of man's changing vision of the Universe Forlag: Arkana Udgivet: 1989. Antal sider: 623 Indbinding: Paperback. [529020]

100
 

Kolakowski, Leszek The alienation of reason : a history of positivist thought Forlag: Doubleday Udgivet: 1969. Antal sider: 221 Indbinding: Paperback med slidt omslag. Navn på smudstitelblad [558596]

150
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Koplev, Kjeld Koplevs Krydsfelt - samtaler om etik og moral Forlag: Aschehoug Udgivet: 1999 Antal sider: 280 Indbinding: Heftet med orig. omslag Sammendrag af 19 samtaler om etik og moral mellem Kjeld Koplev og hans gæster i radioprogrammet ""Koplevs Krydsfelt"" [533681]

75
 

Kragh, Helge (red) Bidrag til videnskabshistoriens teori. Forlag: Akademisk Forlag Udgivet: 1982 Antal sider: 94 Indbinding: Heftet med orig. omslag [555534]

70
 

Krarup, Søren Demokratisme. En kritik Forlag: Gyldendal Udgivet: 1968 Antal sider: 124 Indbinding: Heftet med orig. omslag Gyldendal. 1968. Hæftet. Uopskåret. 124 s. Velholdt. [20502]

100
 

Køppe, Simo & Gregersen, Frans Idehistorie - ideer og strømninger i det 20. århundrede. Bind 1. Forlag: Amanda Udgivet: 1994 Antal sider: 334 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på inderside af omslag. Omslag lidt nusset. [527920]

150
 

Lafargue, Paul Retten til dovenskab Forlag: Bibliotek Rhodos. Udgivet: 1970 Antal sider: 96 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Omslag slidt. [26481]

50
 

Lakoff & Johnson Philosophy in the flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. Forlag: Basic Books Udgivet: 1999. Antal sider: xiv, 624 Indbinding: Softcover Om tankeprocesser og menneskelig viden. [549010]

165
 

Lakoff, George Thinking points. Communicating Our American Values and Vision. Forlag: Farrar, Straus and Giroux Udgivet: 2006 Antal sider: xiii, 156 Indbinding: Softcover [546923]

90
 

Lakoff, George & Turner, Mark More than cool reason - a field guide to poetic metaphor. Forlag: University of Chicago Press Udgivet: 1989. Antal sider: xii, 230 Indbinding: Softcover [540727]

90
 

Lange, C Bidrag til Nydelsernes Fysiologi som grundlag for en rationel Æstetik. Forlag: Gyldendalske Boghandels Forlag Udgivet: 1899. Antal sider: 225 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [549304]

150
 

Langer, Susanne K. Menneske og symbol. En studie i fornuftens, ritualets og kunstens symboler Udgivet: 1969 Gyldendals Uglebøger. 1969. 320 s. Navn på smudstitelblad. [28628]

120
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Langset, Lars Roar Konservatismen fra Hume til idag. Udgivet: 1965 Munksgaardsserien. 1965. Hæftet. 192 s. [9352]

100
 

Lanier, Jaron Ti argumenter for at slette dine profiler på de sociale medier nu Forlag: Gyldendal Udgivet: 2018 Antal sider: 173 Indbinding: Forlagsbind 10 argumenter for hvorfor man skal slette sine profiler på de sociale medier. Et par af argumenterne er f.eks., at man mister sin empati og bliver ulykkelig og usympatisk af at bruge sociale medier. Forlagsstempel på titelblad [556933]

100
 

Larsen, Asger Nørgaard og Su Mi Park Dahlgaard: Tradition og begær. En kulturhistorie om Østens og Vestens vej til år 2000. Udgivet: 1992 Forlaget Centrum. 1992. Kartonbind. Navn på titelblad - ellers velholdt. 230 s. [28132]

100
 

Larsen, Mihail Kritik af den kulturradikale pædagogik Forlag: Modtryk Udgivet: 1974 Antal sider: 268 Indbinding: Heftet med orig. omslag Ideologi og videnskab i det borgerlige samfund. mNavn på smudstitelblad [559888]

70
 

Larsen, Mihail og Ole Thyssen Den frie tanke. En grundbog i filosofi Udgivet: 1992 Gyldendal. 1992. Hæftet. 266 s. [29266]

100
 

Larsen, Mihail og Thyssen, Ole Den frie tanke - en grundbog i filosofi Udgivet: 1982 Gyldendals Bogklub. 1982. Hæftet. 264 s. [12244]

85
 

Larsen, Peter Tidens tegn Forlag: Gyldendals Bogklubber Udgivet: 1990 Antal sider: 148 Indbinding: Heftet med orig. omslag Stempel på smudstitelblad [560161]

50
 

Larsen, Rune Engelbreth Frihed og retfærdighed - arv og aktualitet. Forlag: Dana Udgivet: 2011. Antal sider: 208 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Centrale aspekter af frihedens idehistorie bliver eksemplificeret og en aktuel humanistisk frihedsforståelse søges indkredset. [552738]

125
 

Larsen, Øjvind The right to dissent - the critical principle in discourse ethics and deliberative democracy Forlag: Museum Tusculanum Udgivet: 2009. Antal sider: 380 Indbinding: Heftet med orig. omslag [541925]

120
 

Lasch, Christopher Det eneste sande paradis. Fremskridtet og dets kritikere. Udgivet: 1993 Hovedland. 1993. Hæftet. 558 s. Forlagsstempel på friblad [26518]

120
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Lecourt, Dominique: Lenin og den filosofiske kamp. Udgivet: 1975 Bibliotek Rhodos. 1975. Hæftet. 160 s. [22980]

75
 

Leibniz, Gottfried Wilhelm. - Pahuus, Mogens De store tænkere - Leibniz Udgivet: 1996 Munksgaard. 1996. 2. udgave. Hæftet. 232 s. [29207]

50
 

Leibniz. - Hartnack & Sløk (red) Leibniz Udgivet: 1967 Indbinding: Forlagsbind Berlingske Forlag. 1967. 230 s. De Store Tænkere. [1098]

60
 

Lenin, V. I. Udvalgte Værker Bind 12. Overgangen til fredeligt Arbejde paa at genrejse Folkehusholdningen Forlag: Forlaget Tiden. København Udgivet: 1949. Antal sider: 295 Indbinding: Heftet med orig. omslag [551807]

75
 

Lenin, V. I. Udvalgte Værker Bind 10. Den udenlandske militærinvention og Borgerkrigen Forlag: Forlaget Tiden. København Udgivet: 1948. Antal sider: 261 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Uopskåret. Dette bind omfatter Tiden Maj 1918 - Juni 1919. [551806]

75
 

Lenin, V. I. Udvalgte Værker Bind 8. Staten og Revolutionen Forlag: Forlaget Tiden. København Udgivet: 1948. Antal sider: 129 Indbinding: Heftet med orig. omslag Enkelte indstregninger [551804]

75
 

Lenin, V. I. Udvalgte Værker Bind 3. Et skridt frem, to skridt tilbage (Krisen i vort parti) Forlag: Forlaget Tiden. København Udgivet: 1949. Antal sider: 288 Indbinding: Heftet med orig. omslag RSDAP dannes, Bolsjevikernes og Mensjevikernes Fraktioner opstaar. [551799]

75
 

Lenin, V. I. Udvalgte Værker Bind 4. Den russisk-japanske krigs og den første russiske revolutions Periode Forlag: Forlaget Tiden. København Udgivet: 1950. Antal sider: 194 Indbinding: Heftet med orig. omslag [551800]

75
 

Lenin, V. I. Udvalgte Værker Bind 5.Stolypinreaktionens Periode. Bolsjevikerne konstituerer sig som selvstændigt marxistisk Parti / Arbejderbevægelsens opsving forud for den første imperialistiske krig Forlag: Forlaget Tiden. København Udgivet: 1950. Antal sider: 242 Indbinding: Heftet med orig. omslag [551801]

75
 

Lenin, V. I. Udvalgte Værker Bind 9. Forberedelsen og Gennemførelsen af den socialistiske Oktoberrevolution Forlag: Forlaget Tiden. København Udgivet: 1948. Antal sider: 185 Indbinding: Heftet med orig. omslag [551805]

75
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Levi, Primo De druknede og de frelste Forlag: Samlerens Bogklub Udgivet: 1993 Antal sider: 168 Indbinding: Heftet med orig. omslag [10547]

90
 

Levi, Primo De druknede og de frelste Forlag: Forum Udgivet: 1993 Antal sider: 167 Indbinding: Paperback. I essay-form beskriver den jødiske, italiensk-fødte forfatter, humanist og kemiker (1919-1987) facetter af kz-helvedet set i en større filosofisk sammenhæng og bl.a. byggende på hans selvbiografier "Hvis dette er et menneske" og "Tøbruddet" om opholdet i og hjemrejsen fra koncentrationslejren Auschwitz [559931]

60
 

Lévy, Bernard-Henri Det menneskelige barbari. Forlag: Centrum Udgivet: 1979. Antal sider: 251 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: La barbarie à visage humain - [oversat fra fransk ... af David Gress]. [553701]

85
 

Libak, Anna Forstå populismen! Forlag: Gyldendal Udgivet: 2018 Antal sider: 189 Indbinding: Heftet med orig. omslag Journalist og debattør Anna Libak beskriver hvordan nye såkaldt populistiske bevægelser og partier vinder frem i Vesten og argumenterer for at dem som i dag - nærmest som et skældsord - kaldes for populister, først og fremmest er antiglobalister som reagerer på den svækkelse af den vestlige verden, som globaliseringen kan føre til [561488]

120
 

Lieber, Justin An invitation to cognitive science Forlag: Basil Blackwell Udgivet: 1991 Antal sider: x, 167 Indbinding: Paperback. [558599]

75
 

Lilhav, Preben Den unge Platon og den sande Sokrates. Platon i hans udvikling 1.del. Forlag: InternetAkademiet Udgivet: 2016. Antal sider: 293 Indbinding: Heftet med orig. omslag. En fremstilling af Platons værker set i forhold til hans egen filosofi, samt mødet med Sokrates og hans livssyn. Forlagsstempel på friblad . [551571]

140
 

Liljensöe, Anders Det neo surrealistiske manifest 1989. Forlag: Forlaget Signal Udgivet: 1988 Antal sider: 29 Indbinding: Klammeheftet Illustreret - Om filosofien hos de neosurrealistiske malere, som det har udmøntet sig i deres manifest, skabt i opposition til de ortodokse surrealisters fortolkning af André Bretons tanker [543257]

85
 

Lindborg, Rolf Maskinen, människan och doktor La Mettrie Forlag: Doxa Udgivet: 1984 Antal sider: 179 Indbinding: Paperback. [558591]

90
 

Lindhardt, Jan Fra tale til tanke - hovedlinier i den europæiske idéhistorie Forlag: Aschehoug Udgivet: 1987. Antal sider: 160 Indbinding: Heftet med orig. omslag Billedredaktion: Carsten Bach-Nielsen - illustreret - Om de væsentlige ideer, tænkere og begrebsdannelser i europæisk kultur i deres historiske forløb fra antikken til vore dage, bl.a. om græsk filosofi, kristendommen, individets forhold til omverdenen og dets erkendelse. Navn på smudstitelblad. [530778]

70
 

Lindhardt, Jan Det politiske menneske. En udviklingslinie i middelalderens og renæssancens frihedsbegreb Forlag: G. E. C. Gads forlag Udgivet: 1970 Antal sider: 109 Indbinding: Heftet med orig. omslag [554890]

60
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Lindhardt, Jan Retorik Forlag: Munksgaard Udgivet: 1987 Antal sider: 175 Indbinding: Heftet med orig. omslag (Omslag lidt slidt) Navn på smudstitelblad [560563]

65
 

Ljungstrøm, Alexander Carnera Vandringens gåde. Fortællinger og essays Forlag: Samleren Udgivet: 1999 Antal sider: 136 Indbinding: Heftet med orig. omslag [4429]

140
 

Locke, John - Michael Ayers Locke. Epistemology & Ontology. Volume I - II in one. Forlag: Routledge Udgivet: 1993 Antal sider: xii,341 + 341 Indbinding: Softcover [558659]

150
 

Lorenz, Konrad Bagsiden af spejlet. Forlag: Schultz Udgivet: 1976. Antal sider: 222 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Navn på inderside af omslag. [551129]

90
 

Lucilius Remains of Old Latin, Volume III, The Law of the Twelfe Tables. Forlag: William Heinemann Ltd Udgivet: 1967. Antal sider: 549 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag. Loeb 329. [546200]

125
 

Lucius Annaeus Florus & Cornelius Nepos Epitome of Roman History. Forlag: William Heinemann Ltd. Udgivet: 1966. Antal sider: 743 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Loeb 231. Navn på smudstitelblad [546198]

125
 

Luhmann, Niklas - Klaus Danmann(Hg.) Wie halten Sie's mit Außerirdischen, Herr Luhmann?: Nicht unmerkwürdige Gespräche mit Niklas Luhmann Forlag: Kulturverlag Kadmos Berlin Udgivet: 2014. Antal sider: 192 Indbinding: Paperback. [558603]

85
 

Lund, Erik & Pihl, Mogens & Sløk, Johannes De europæiske ideers historie. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1979. Antal sider: 398 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret - Om de tanker og forestillinger, som mennesker i Europa har gjort sig siden Israel og Hellas om verden og dens beskaffenhed, om menneskets væsen og dets forhold til sig selv og til andre mennesker [530779]

100
 

Lund, Erik, Pihl, Mogens, Sløk, Johannes De europæiske ideers historie Forlag: Gyldendals Bogklubber Udgivet: 1994. Antal sider: 398 Indbinding: Forlagsbind Navn på smudstitelblad. [1330]

125
 

Lund, Søren F. Dansk folkekultur og ondskab. Forlag: Techne Udgivet: 2007. Antal sider: 207 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustreret. Med dedikation. [543554]

125
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Luxemburg, Rosa Politiske Skrifter. Et udvalg Forlag: Tiderne Skifter Udgivet: 1976 Antal sider: 320 Indbinding: Heftet med orig. omslag Oversat og kommenteret af Toni Liversage. Omslag slidt. Navn på smudstitelblad. [528326]

125
 

Luxemburg, Rosa Skrifter i utvalg 1. Forlag: Pax Forlag Udgivet: 1973. Antal sider: 185 Indbinding: Paperback. Oversættelse og indledning av Tom Rønnow - portr. - Sosialistiske klassikere [543511]

65
 

Lübcke, Poul (red) Politikens filosofi leksikon Forlag: Gyldendals Bogklubber Udgivet: 1998. Antal sider: 472 Indbinding: Forlagsbind Illustreret. [525509]

120
 

Lübcke, Poul (red.) Vor tids filosofi. Engagement og forståelse Forlag: Politikens forlag Udgivet: 1999. Antal sider: 432 Indbinding: Heftet med orig. omslag.Læsestriber på ryg Illustreret. Om filosofien i Tyskland og Frankrig i det 20. århundrede.Navn på smudstitelblad [17727]

90
 

Lübcke, Poul (red.) Politikens filosofi leksikon Forlag: Politikens Forlag Udgivet: 1988. Indbinding: Heftet med orig. omslag (Med plastomslag) 472 to-spaltede tekstsider.Navn på smudstitelblad . [10371]

125
 

Lyngsø, Niels En eksakt rapsodi - en Michel Serres' filosofi Forlag: Borgen Udgivet: 1994 Antal sider: 362 Indbinding: Heftet med orig. omslag Introduktion til den franske filosof Michel Serres' (f. 1930) tanker om videnskab, metafysik, etik og æstetik. Navn på smudstitelblad [544231]

400
 

Løgstrup, K. E. Kunst og etik Forlag: Gyldendal Udgivet: 1962. Antal sider: 280 Indbinding: Heftet med slidt smudsomslag Navn på smudstitelblad. [531602]

100
 

Løgstrup, K. E. Norm og spontaneitet - etik og politik mellem teknokrati og dilettantokrati Forlag: Gyldendal Udgivet: 1972. Antal sider: 279 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Omslag lidt slidt Indhold: Etiske problemer af principiel art ; Etiske begreber ; Etiske problemer af speciel art. Navn på smudstitelblad. [533109]

150
 

Løgstrup, K. E. System og symbol - essays Forlag: Gyldendal Udgivet: 1982. Antal sider: 245 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på inderside af omslag. [535951]

150
 

Løgstrup, K. E. Udfordringer. Forlag: Mimer Udgivet: 1988. Antal sider: 43 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [548729]

90
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Løgstrup, K. E. Martin Heidegger Forlag: Klim Udgivet: 2008 Antal sider: 130 Indbinding: Heftet med orig. omslag Om Martin Heideggers (1889-1976) skelsættende eksistensanalyse og ontologi. Forlagsstempel på friblad [556263]

150
 

Løgstrup, K. E. & Koch, Hal & (Nissen, Henrik S. udgivet af) Kære Hal - Kære Koste - breve 1940-43 mellem K.E. Løgstrup og Hal Koch Forlag: Gyldendal Udgivet: 1992 Antal sider: 171 Indbinding: Heftet med orig. omslag Udgivet af Henrik S. Nissen - Vennerne K.E. Løgstrups (1905-1981) og Hal Kochs (1904-1963) brevveksling om de første besættelsesårs problemer. [538727]

110
 

Løgstrup, K.E. Kants kritik af erkendelsen og refleksionen Forlag: Gyldendal Udgivet: 1970. Antal sider: 112 Indbinding: Heftet med orig. omslag (Bogen lidt bøjet) I serien "Filosofihistoriske monografier". [25301]

150
 

Løgstrup, K.E. - Niels Thomassen Filosofisk impressionisme. Temaer i K.E. Løgstrups filosofi. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1992. Antal sider: 275 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [555148]

90
 

Macann, Christopher Four phenomenological philosophers Forlag: Routledge Udgivet: 1993 Antal sider: 221 Indbinding: Paperback. Husserl - Heidegger - Sartre - Merleau-Ponty [558586]

135
 

Macfarlane, Alan Breve til Lily om hvordan verden fungerer. Udgivet: 2006 Bazar Forlag. 2006. 1. oplag. Kartonbind med smudsomslag. 376 s. Som ny. [29711]

100
 

Machiavelli, Niccolo. - Sforza, Grev Carlo Machiavelli Martins Forlag. Hæftet. 176 s. Udødelige Tanker. [12901]

60
 

Maier-Katkin, Daniel Stranger from Abroad: Hannah Arendt, Martin Heidegger, Friendship and Forgiveness Forlag: W.W. Norton Udgivet: 2010. Antal sider: 384 Indbinding: Hardback. [555947]

100
 

Malantschuk, G. & Søe, N. H. Søren Kierkegaards kamp mod kirken. Forlag: Ejnar Munksgaard Udgivet: 1956 Antal sider: 75 Indbinding: Kartonbind Søren Kierkegaard selskabets populære skrifter VI. [547639]

85
 

Malnes, Raino & Knut Midgaard Politisk tenkning fra antikken til vår tid Udgivet: 1998 Universitetsforlaget Oslo 1998. 4. opplag. 374 s. Heftet med orig. omslag. 13sider indstreget. [54474]

200
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Marc-Wogau, Konrad (Texter i urval av) Filosofin genom tiderna. Bind 1 - 4. Forlag: Bonniers Udgivet: 1965/1976 Antal sider: 462 + 421 + 347 + 399 Indbinding: Forlagsbind Bind 3, Side 291 - 316 (Edmund Husserl) Highlightning. [558621]

300
 

Marcus Aurelius - Mark Forstater Marcus Aurelius - tanker om livet og væren Forlag: Lindhardt og Ringhof Udgivet: 2001 Antal sider: 179 Indbinding: Heftet med orig. omslag.Som ny. Et udvalg af de betragtninger som den romerske kejser og filosof Marcus Aurelius (121-180) gjorde sig over emner som den rette livsførelse, ånden og legemet, døden, og menneskets plads i naturen. Fremstår som ledetråde for det moderne menneske i en urolig tid. Med forord der beretter om teksternes historie og aktualitet [560061]

250
 

Marcus, Aage Den blå drage. Livskunst og billedkunst i det gamle Kina Udgivet: 1961 Gyldendals Uglebøger. 1961. 150 s. [17101]

50
 

Marcus, Aage (red) Livsanskuelse gennem Tiderne 1-10. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1955. Indbinding: Halvpergament I. Hellas. II. Rom. III. Middelalder. IV. Renaissance I. V. Renaissance II. VI. 17. Århundrede. VII. 18. Århundrede. VIII. Romantikken. IX. 19. Århundrede. X. 20. Århundrede. [535879]

400
 

Marcuse, Herbert Politiske essays. Repressiv tolerance - Volden og den radikale opposotion - Utopiens død Forlag: Gyldendals Uglebøger Udgivet: 1972. Antal sider: 107 [523066]

70
 

Marcuse, Herbert Kontrarevolution og venstrefløj. Natur og revolution. Kunst og revolution Udgivet: 1974 Gyldendals Uglebøger. 1974. 158 s.Navn på smudstitelblad [2614]

75
 

Marcuse, Herbert:, Ronald D. Laing m.fl.:, Stokely Carmichael Frigørelsens dialektik Forlag: Rhodos Udgivet: 1969. Antal sider: 184 Indbinding: Heftet med orig. omslag [17631]

70
 

Marquardt, Ole Marxismens grundbegreber Forlag: Munksgaard Udgivet: 1985. Antal sider: 142 Indbinding: Heftet med orig. omslag [554888]

70
 

Marx, Karl Lønarbejde og kapital Udgivet: 1964 Forlaget Tiden. 1964. 3. oplag. Hæftet. Lille format. 120 s. [29339]

50
 

Marx, Karl Kritik af Gotha-programmet Forlag: Tiden Udgivet: 1977 Antal sider: 144 Indbinding: Heftet med orig. omslag [555870]

75
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Marx, Karl - N.H.Søe Karl Marx og Marxismen Forlag: Gads Udgivet: 1951 Antal sider: 128 Indbinding: Heftet med orig. omslag Uopskåret. [528137]

90
 

Marx, Karl - Witt-Hansen, Johannes Karl Marx - med indledning og noter af Johannes Witt-Hansen Forlag: Rosinante Udgivet: 2000 Antal sider: 287 Indbinding: Paperback Oversat fra tysk af Johannes Witt-Hansen - De store tænkere. [539378]

70
 

Marx, Karl / Friedrich Engels Udvalgte skrifter I - II. Forlag: Forlaget Tiden Udgivet: 1971. Antal sider: 684 + 541 Indbinding: Forlagsbind. [545020]

200
 

Marx, Karl. - Lenin, Vladimir Iljitj Karl Marx Udgivet: 1970 Forlaget Tiden. 1970. Hæftet. Lille format. 68 s. [29337]

60
 

Mattick, Paul Marx og Keynes. Blandingsøkonomiens grænser Udgivet: 1973 Forlaget Røde Hane. 1973. Hæftet. 304 s. [9830]

85
 

Mattick, Paul Kritik af neo-marxisterne. Udgivet: 1974 Rhodos Studie-Serie. 1974. Hæftet. 316 s. [17629]

100
 

McNaughton, David: Moral Vision. An Introduction to Ethics. Forlag: Blackwell Publishing Udgivet: 1992 Antal sider: 214 Indbinding: Paperback. [17955]

100
 

Melberg, Arne Mimesis - en repetition. Forlag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium Udgivet: 1992 Antal sider: 235 Indbinding: Forlagsbind Symposion bibliotek [539638]

90
 

Mencius - D.C. Lau (Translated an Introduction) Mencius Forlag: Penguin Udgivet: 1970 Antal sider: 280 Indbinding: Paperback. [558679]

50
 

Mencken, H.L. Fordomme. Udgivet: 1951 Hasselbalchs Kulturbibliotek nr.30. Papbind. 1951. 2.opl. 62 s. [6334]

50
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Methling, Finn In Extremis. Tanker og Bekendelser ved et nyt Verdensbillede Udgivet: 1946 Hagerup. 1946. Hæftet. Omslag lidt slidt. 166 s. [17701]

50
 

Michelsen, Knud & Harnow Klausen, Søren & Posselt, Gert (red) Filosofisk leksikon - den vestlige verdens erkendelsesteori, metafysik, etik, logik, videnskabsteori og samfundstænkning Forlag: Gyldendal Udgivet: 2008 Antal sider: 528 Indbinding: Forlagsbind [548075]

300
 

Mill, Stuart. - Blegvad, Mogens De store tænkere - Stuart Mill Udgivet: 1996 Munksgaard. 1996. 2. udgave. Hæftet. 264 s. [29214]

75
 

Miller, David Blackwell Encyclopaedia of Political Thought. Forlag: B. Blackwell Udgivet: 2000 Antal sider: 570 Indbinding: Softcover [537848]

150
 

Miller, Henry Sex og menneske Forlag: Brøndums Forlag Udgivet: 1991. Antal sider: 68 Indbinding: Paperback Omslag og titelvignet udført af Jens Birkemose. Udgivet i anledning af 100 året for Henry Millers fødsel. [10538]

50
 

Montaigne, Michel de. - Bredal, Bjørn Humanist til hest. En bog om Michel de Montaigne. Forlag: Samleren Udgivet: 1998. Antal sider: 170 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [17635]

90
 

Montesquieu Grandeur Et Decadence Des Romains et Lettres Persanes et Temple De Gnide Forlag: Librairie de Firmin Didot Freres, París Udgivet: 1846. Antal sider: 566 Indbinding: Halvlæder. Navn på smudstitelblad [545301]

350
 

Moore, Brooke Noel, Stewartn & Robert Michael Moral Philosophy: A Comprehensive Introduction. Forlag: Mayfield Pub Co. Udgivet: 1994. Antal sider: 660 Indbinding: Forlagsbind Navn på inderside af bind. [548399]

150
 

Moore, G. E. - Hartnack & Sløk (red) G.E. Moore Forlag: Berlingske Forlag Udgivet: 1969. Antal sider: 249 Indbinding: Heftet med orig. omslag De Store Tænkere. [1097]

90
 

More, Thomas Utopia Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1993. Antal sider: 139 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia - med forord af Villy Sørensen - Filosofibiblioteket - Forfatteren (1478-1535), der er ophavsmand til ordet utopia, har i form af en rejseberetning givet den første skitse til et socialistisk og humanistisk samfund. [539522]

110
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

More, Thomas Utopia Udgivet: 1969 Gyldendals Uglebøger. 1969. Indledning af Ernst Christiansen. 154 s. Forlagsstempel på friblad. [11100]

125
 

Morin, Edgar La Méthode 1 - 2. Forlag: Éditions du Seuil Udgivet: 1980 Antal sider: 399 + 470 Indbinding: Paperback. Vol 1: La Nature de la Nature, Vol 2. La Vie de la Vie. [558605]

100
 

Mortensen, John: Kritik af pragmatikken. 5 essays om filosofi og sprogvidenskab. Udgivet: 1978 Progressiv Bogklub. 1978. Hæftet. 372 s. [17702]

100
 

Mortensen, Per Volk De sorte støvler. Tekster til fascisme. Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1986. Antal sider: 109 Indbinding: Heftet med orig. omslag [554783]

70
 

Mortensen, Viggo & Sorensen, Robert C. (ed) Free will and determinism - papers from an interdisciplinary research conference, 1986. Forlag: Aarhus University Press Udgivet: 1987. Antal sider: 213 [529304]

125
 

Moscovici, Serge Versuch über die menschliche Geschichte der Natur. Forlag: Suhrkamp Verlag Udgivet: 1990. Antal sider: 572 Indbinding: Paperback. [558602]

75
 

Moskvitin, Jurij Den store undren Udgivet: 1992 Lindhardt og Ringhof. 1992. Helshirting m.smudsbd. 300 s. [6712]

100
 

Mouritsen, Per En plads i verden- Det moderne medborgerskab Forlag: Gyldendal Udgivet: 2015 Antal sider: 579 Indbinding: Heftet med orig. omslag Begrebet medborgerskab deles op i tre aspekter: Som den aktive deltagelse i fællesskabet, dvs. den lille og den store politik, som lighed gennem borgerrettigheder og som medlemskab af statsfælleskabet. Identitet og borgerånd, statsborgerskabsbegrebet, forskellige former for rettigheder, politisk deltagelse, integration og sammenhængskraft, dannelse og værdifælleskab m.m. gennemgås [554581]

225
 

Møllehave, Johannes Vor tids tid. Nutidige og utidige tids- og tankespring Forlag: Lindhardt og Ringhof. Udgivet: 1985 Antal sider: 144 Indbinding: Paperback. [559494]

50
 

Møllehave, Johannes: Vor tids tid. Nutidige og utidige tids- og tankespring. Udgivet: 1985 Lindhardt og Ringhof. 1985. Hæftet. 144 s. [13255]

75
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Møller, Hans Henrik & Møller Olesen, Merete Red Tidens tale - tekster om tid fra Augustin til Kaspar Kaum Bonnén Forlag: Dansklærerforeningen Udgivet: 2000. Antal sider: 216 Indbinding: Heftet med orig. omslag Ill. (nogle i farver) [533669]

90
 

Møller, Per Stig Magt og afmagt. Bemærkninger om magtens teori og praksis. Forlag: Samlerens Bogklub Udgivet: 1999. Antal sider: 207 Indbinding: Forlagsbind. [555150]

70
 

Møller, Poul Martin Filosofiske Essays og Strøtanker. Udvalg og indledning ved Børge Madsen Udgivet: 1965 Gyldendals Uglebøger. 1965. 236 s. [12302]

70
 

Nedergaard-Hansen, Leif Bayle's og Leibnitz' drøftelse af Theodicé-problemet. En idéhistorisk redegørelse. I-II Forlag: Munksgaards Forlag Udgivet: 1965. Antal sider: 482 + 263 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Uopskåret. Disputats. Bd. I: Bayle. Bd. II: Leibniz. Undertitel: Med nogle træk af denne debats avspejling i dansk filosoferen fra Holberg til Kierkegaard. / En idéhistorisk redegørelse for den af Pierre Bayle i Dictionairen (1696) indledte og især i Reponse videreførte påvisning af umuligheden af rationelt at fralægge guden ansvaret for det onde i tilværelsen, og en kritisk analyse af Leibniz' bestræbelser i Essais de Theodicée (1710) o. a. skrifter på at opstille et gudsforsvar, tilligemed en skildring af begge filosoffers levned og samtidige skribenters indlæg i sagen. Avec un résumé en français. [541050]

160
 

Negt, Oskar Det levende arbejde - den stjålne tid. De politiske og kulturelle sider af kampen for nedstat arbejdstid. Forlag: Socialistisk Bogklub Udgivet: 1985 Antal sider: 259 Indbinding: Heftet med orig. omslag [556007]

125
 

Neocleous, Mark Fascism (Concepts in the Social Sciences) Forlag: Open Univ Pr Udgivet: 1997. Antal sider: 120 Indbinding: Softcover [560602]

90
 

Nevers, Jeppe, Niklas Olsen & Casper Sylvest (red) Liberalisme. Danske og internationale perspektiver. Forlag: Syddansk Universitetsforlag Udgivet: 2013. Antal sider: 360 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Sætter liberalismen i historisk og internationalt perspektiv og analyserer særligt den danske liberalismes rødder, hovedpersoner og transformationer. [553239]

175
 

New Left Review Western Marxism: A Critical Reader Forlag: Verso Books Udgivet: 1983. Antal sider: 354 Indbinding: Paperback. [558686]

100
 

Nielsen, Arno V. & Pécseli, Benedicta & Rendtorff, Jacob Dahl & Kemp, Peter Revser og inspirator - til ære for Arno Victor Nielsen. Forlag: Filosofisk Forum Udgivet: 1996. Antal sider: 154 Indbinding: Heftet med orig. omslag Illustrationer: Torben Ebbesen - illustreret - Udgivet i forbindelse med Arno Victor Nielsens 50 års fødselsdag 11.1.1996. Navn på smudstitelblad . [548728]

90
 

Nielsen, Flemming Steen Alfred Sidgwicks argumentationsteori. Forlag: Museum Tusculanum Udgivet: 1997. Antal sider: 434 Indbinding: Forlagsbind Med dedikation. [535795]

135
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Nietzsche, Friedrich Kritik der Urteilskraft. Forlag: Reclam Udgivet: 1991. Antal sider: 543 Indbinding: Paperback. Reclams Universal-Bibliothek, Band 1026 [544437]

60
 

Nietzsche, Friedrich - Joachim Köhler Wer war Friedrich Nietzsche , Kurzer Versuch eine Jahrhundertfrage zu beantworten Forlag: Inter Nationes Bonn Udgivet: 2000 Antal sider: 79 Indbinding: Heftet med orig. omslag [555975]

90
 

Nietzsche, Friedrich. - Frenzel, Ivo Friedrich Nietzsche Udgivet: 1978 Rosenkilde og Bagers Forlag. 1978. Portrætserien. Kartonbind. Illustreret. 202 s. [15486]

100
 

Nietzsche, Friedrich. - Houmann, Inge Nietzsche. Værdiernes krise Forlag: Vintens Forlag Udgivet: 1972 Antal sider: 96 Indbinding: Paperback. Navn på smudstitelblad [15484]

75
 

Nietzsche, Friedrich. - Hultberg, Helge Nietzsche. Søndagsuniversitetet bind 29 Forlag: Munksgaard Udgivet: 1963. Antal sider: 80 Indbinding: Heftet med smudsomslag [16470]

60
 

Nisbet, Robert The Social Philosophers Forlag: Paladin, London Udgivet: 1976. Antal sider: 466 Indbinding: Paperback. [558620]

90
 

Nordau, Max Moderne samfundsløgne Forlag: E. Jespersens Forlag Udgivet: 1885. Antal sider: 305 Indbinding: Halvlæder [552763]

200
 

Northrop, F.S.C. The Logic of the Sciences and the Humanities. Forlag: The Macmillan Company, New York Udgivet: 1947. Antal sider: 402 Indbinding: Helshirting. Navn på smudstitelblad. [535971]

300
 

Næss, Arne Moderne filosoffer. Filosofiens nyeste historie. Indbinding: Paperback. Vintens Forlag. Stjernebøgernes Kulturbibliotek. 1965. 336 s. Om Carnap, Wittgenstein, Heidegger og Sartre. [15556]

85
 

Næss, Arne Hvad filosofi er.. Hvor troen hører op og videnskaben ikke giver svar Forlag: Stjernebøgernes Kulturbibliotek Udgivet: 1966. Antal sider: 101 Indbinding: Paperback. [552440]

65
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Næss, Arne Logikk og metodelære. En innføring. Forlag: Universitetsforlaget, Oslo Udgivet: 1971 Antal sider: 190 Indbinding: Forlagsbind [558614]

100
 

Næss, Arne med Per Ingvar Haukeland Livsfilosofi. Forlag: Natur och Kultur, Stockholm Udgivet: 2005 Antal sider: 224 Indbinding: Paperback. [558933]

65
 

Nørreklit, Lennart Concepts. Their Nature and Significance for Metaphysics and Epistemonologiy. Forlag: Odense Universitetsforlag Udgivet: 1973 Antal sider: 226 Indbinding: Heftet med orig. omslag Side 12 - 86 med understregninger. [558665]

75
 

Nørreklit, Lennart Natural theories of mind: Evolution, Development and Simulation of Everyday Mindreading Forlag: Blackwell Udgivet: 1991 Antal sider: xiv, 362 Indbinding: Softcover Notes with pencil. [558674]

150
 

Nørretranders, Tor Mærk verden. En beretning om bevidsthed. Udgivet: 1993 Gyldendals Bogklubber. 1993. Hæftet. 550 s. [11179]

85
 

Nørretranders, Tor Mærk Verden. En beretning om bevidsthed. Gyldendal. 1992. Kartonbind. Illustreret. 572 s [11206]

125
 

Nørretranders, Tor Grønt lys for en anden verden - filosofiske spørgsmål og svar fremprovokeret af klimakrisen Forlag: Verve Books Udgivet: 2008 Antal sider: 183 Indbinding: Forlagsbind Indhold: Hvem er jeg? : den permanente reinkarnation : personer er planeter i omløb om sig selv ; Hvor kommer jeg fra? : overlevelsens historie : hvordan kan det være at vi er her endnu? ; Hvor skal jeg hen? : en ny civilisation : alt hvad du gør kan mærkes af alle andre ; Og hvad får jeg for det? : den næste forretningsrevolution : red verden - og bliv rig ; Grønt lys : menneskets opgave på planeten : lev løs - opfind alting på ny [528179]

150
 

Nørretranders, Tor Samfundsglæde. Sammen kan vi selv. Forlag: People'sPress Udgivet: 2019 Antal sider: 123 Indbinding: Forlagsbind Forfatteren introducerer begrebet "samfundsglæde" som et udtryk for værdsættelsen af samfundet og mener at vi som samfundsborgere bør ændre vores mentale indstilling samt samfundssyn og blive opmærksomme på alt det værdifulde, der faktisk er og virker i vores samfund [561064]

120
 

Nørretranders, Tor Vær nær. Sammenhæng i samfundet. Forlag: Tor.dk Udgivet: 2013 Antal sider: 222 Indbinding: Heftet med orig. omslag Handler om hvordan vi skaber sammenhæng og sammenhold i samfundet igen. Under overskrifterne medfølelse, fairness og venlighed fortælles om værktøjer til at komme hinanden ved og kæmpe mod ulighed i samfundet [561699]

110
 

Oksbjerg, Erik: Naturbegrebet. Udgivet: 1977 Rhodos.1977. Hæftet m. smudsbd. Rhodos essay-samling. 368 s. [11091]

125
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Olsen, Anne-Marie Eggert Platons opfattelse af sproget - om dialogen Kratylos og forholdet til sofisterne. Forlag: Museum Tusculanum Udgivet: 1995. Antal sider: 226 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Platonselskabets skriftserie. Hilsen fra forfatteren på smudstitelblad. [540898]

150
 

Oppenheimer, J. Robert Narturvidenskab og livsforståelse. Forord af Niels Bohr Udgivet: 1961 Gyldendals Uglebøger. 1961. 128 s. [20630]

50
 

Ovid Metamorphosis II (2). Books IX-XV. With an english translation by Frank Justus Miller. Forlag: William Heinemann Ltd. Udgivet: 1946. Antal sider: 499 Indbinding: Forlagsbind [546196]

125
 

Page, Michael: The Power of Ch´i. An Introduction to Chinese Mysticism and Philosophy. Udgivet: 1988 The Aquarian Press. 1988. Hæftet. 128 s. [17003]

75
 

Pahuus, Mogens/Peter Boile Nielsen Filosofien om mennesket Forlag: Gjellerup & Gad Udgivet: 1989. Antal sider: 208 Indbinding: Heftet med orig. omslag Side 7 - 11 indstreget med blyant. [548980]

65
 

Papineau, David. Philosophical naturalism Forlag: Blackwell Udgivet: 1993 Antal sider: xii, 219 Indbinding: Paperback. Plettet i snittet. [558618]

250
 

Paracelsus Introductioner Forlag: C. A. Reitzels forlag Udgivet: 1932 Antal sider: 148 Indbinding: Heftet med orig. omslag [558647]

125
 

PASCAL - Bjørke, Jacob Blaise Pascal. Liv og Tanker. Forlag: Borgen Udgivet: 1957. Antal sider: 199 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [553659]

100
 

Pascal, Blaise Tanker om den kristne religions sandhed Udgivet: 1964 Hasselbalch 1964. 227 s. Paperback. [51585]

50
 

Patterson, Dennis (ed) A companion to philosophy of law and legal theory. Forlag: Blackwell Publishing Udgivet: 2000. Antal sider: xii, 602 Indbinding: Softcover (med plastomslag) [548400]

150
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Perelman, Chaïm Retorikkens rige - retorik og argumentation Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2005 Antal sider: 235 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på smudstitelblad . Originaltitel: L'empire rhétorique - på dansk ved Søren Porsborg og Hanne Roer - Indhold: Logik, dialektik, filosofi og retorik ; Argumentationen, taleren og hans publikum ; Argumentationens præmisser ; Valg, nærvær og præsentation ; Betydning og fortolkning af det givne ; De argumentative teknikker ; De kvasilogiske argumenter ; Argumenter baseret på det virkeliges struktur ; Argumentation ved eksempel, illustration og model ; Analogi og metafor ; Begrebernes dissociation ; Argumentationens omfang og argumenternes styrke ; Argumenternes rækkefølge i talen ; Retorikkens rige [561507]

150
 

Perregaard, Henrik Videnskabsteori for økonomer Forlag: Systime Udgivet: 1992 Antal sider: 120 Indbinding: Heftet med plastomslag. Navn på inderside af omslag [561700]

70
 

Philosophia - Tidsskrift for filosofi Årg. 27. 1-2/3-4: Moral og menneskesyn. 1+2. Forlag: Aarhus Universitet. Institut for Filosofi Udgivet: 1999. Antal sider: 190 + 210 Indbinding: Heftet med orig. omslag [549124]

150
 

Philosophia. Årgang 11. Nr. 3-4. 1983. Tidsskrift for filosofi. Århus. Hæftet. 190 s. Indeholder artikler om Videnskabsfilosofi og Politisk filosofi. [10579]

75
 

Philosophia. Årgang 15. Nr. 3-4. 1986. Tidsskrift for filosofi. Århus. Hæftet. Sidetallene 185-360. Temanummer: Nordisk Filosofikongres 1986. Relativisme og den humanistiske tradition. [10580]

75
 

Philosophia. Årgang 15. Nr. 3-4/1986. Relativisme og den humanistiske tradition. Institut for Nordisk Filosofi. Hæftet. [26484]

75
 

Philosophia. Årgang 16. Nr. 3-4. 1987. Tidsskrift for filosofi. Århus. Hæftet. 144 s. Temanummer: Det gode samfund. Samtidsdiagnose og konkret utopi. [10581]

75
 

Philosophia. Årgang 26. Nr. 1-2. 1999 Tidsskrift for filosofi. Temanummer: Kritisk teori og analysen af det moderne samfund. Forlag: Filosofisk forening i Aarhus Udgivet: 1999. Antal sider: 216 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [10590]

135
 

Piaget, Jean De humanistiske videnskaber. Problematik og placering. Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1975. Antal sider: 122 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Navn på smudstitelblad . [547652]

70
 

Piaget, Jean Strukturalismen Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1972 Antal sider: 125 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på inderside af omslag. [555893]

65
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Plato The Republic Forlag: Penguin Classics Udgivet: 1986 Antal sider: 467 Indbinding: Paperback [558640]

70
 

Plato. - Field, G.C.: The Philosophy of Plato. Udgivet: 1969 Oxford. 1969. Paperback. 172 s. [19912]

65
 

Platon Platons Skrifter. Bd. 7 Sofisten, Statsmanden, Filebos. Forlag: C. A. Reitzels Forlag Udgivet: 1955. Antal sider: 282 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Uopskåret. Udgivet ved Carsten Høeg og Hans Ræder. [536704]

200
 

Platon. - Sløk, Johannes Platon. Med indledning, oversættelse og noter af Johannes Sløk Forlag: Munkgaard Udgivet: 1996. Antal sider: 240 Indbinding: Paperback. I serien "De Store Tænkere". [22177]

60
 

Platon.- Johs. Sløk: Platon. Forlag: G. E. C. Gads Forlag, København Udgivet: 1965. Antal sider: 98 Indbinding: Heftet med smudsomslag Gads biografiserie. [552275]

90
 

Plautus Amphitryon. The Comedy of Asses. The Pot of Gold. The Two Bacchises. The Captives Forlag: William Heinemann Ltd Udgivet: 1966. Antal sider: 567 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Loeb 60. [546203]

125
 

Pliny Letters and Panegyricus II Forlag: Harvard University Press Udgivet: 1976. Antal sider: 586 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Loeb 59. [546209]

125
 

Pliny Letters and Panegyricus I Forlag: Harvard University Press Udgivet: 1972. Antal sider: 563 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Loeb 55. [546208]

125
 

Popper, Karl R. Objective knowledge. An Evolutionary Approach Forlag: Oxford University Press Udgivet: 1973 Antal sider: 380 Indbinding: Softcover. Navn på smudstitelblad [558637]

120
 

Poulantzas,Nicos Political Power and Social Classes Forlag: Verso Books Udgivet: 1973 Antal sider: 367 Indbinding: Publ.Cloth with dustwrapper Afew underlinings [561798]

100
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Propertius Propertius. With an English Translation by H E Butler. Forlag: Harvard University Press Udgivet: 1967. Antal sider: 362 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Loeb 18. [546195]

125
 

Putnam, Hilary Pragmatism. An Open Question. Forlag: Blackwell Udgivet: 1995 Antal sider: 106 Indbinding: Paperback. Underlings with pencil [558572]

75
 

Qvortrup, Lars Mellem kedsomhed og dannelse - variationer over et tema af Pico. Forlag: Odense Universitetsforlag Udgivet: 1996 Antal sider: 318 Indbinding: Heftet med orig. omslag Med udgangspunkt i renæssancefilosoffen Giovanni Pico della Mirandolas proklamation af menneskets frie vilje analyseres det moderne samfund som et samfund, der spænder fra kedsomhed til dannelse og næstekærlighed og hvis perspektiv er selviagttagelsen [546837]

200
 

Raab, Thomas Human. På sporet af det menneskelige Forlag: FADL Udgivet: 2018 Antal sider: 416 Indbinding: Forlagsbind Om hvad der gør et menneske til et menneske, og andre filosofiske spørgsmål om det menneskelige behandlet med inddragelse af teorier fra bl.a. evolution, sprog, sociologi og psykologi. Afsnit om moral, kulturelle traditioner, køns- og raceopfattelser og hvordan mennesket gennem historien har opfattet sin egen eksistens og hvordan vi vil opfatte den i fremtiden. Forlagsstempel på friblad [556929]

250
 

Rachels, James The Elements of Moral Philosophy. Forlag: Random House New York Udgivet: 1986. Antal sider: 167 Indbinding: Softcover [17949]

75
 

Rahbek, Birgitte (red) Når mennesket undrer sig - vestlige tanker gennem 2500 år Forlag: Bogklubbben Udgivet: 2000. Antal sider: 575 Indbinding: Forlagsbind ¶Indhold: Jørgen Mejer: Førsokratikerne. Johnny Christensen: Sokrates. Karsten Friis Johansen: Platon. Chr. Gorm Tortzen: Aristoteles. Simon Laursen: Hellenismen. Troels Engberg-Pedersen: Paulus og hellenismen. Niels Grønkjær: Senantikken. Sten Ebbesen: Middelalderen. Leif Grane: Renæssancehumanisme og reformation. Hans Siggaard Jensen: Det naturvidenskabelige gennembrud. Carl Henrik Koch: Descartes og Hobbes. Oscar Borgman Hansen: Spinoza og Leibniz. Finn Collin: Den engelske erfaringsfilosofi. Carsten Bengt-Pedersen: Kant. Mihail Larsen: Den franske oplysningsfilosofi : Montesquieu og Rousseau. Justus Hartnack: Hegel. Niels Thomassen: Søren Kierkegaard. [549460]

90
 

Ricoeur, Paul Lectures on ideology and utopia. Forlag: Columbia University Press Udgivet: 1986. Antal sider: 353 Indbinding: Softcover Ed. by George H. Taylor [536879]

300
 

Rifkin, Jeremy The empathic civilization Forlag: Polity Udgivet: 2009 Antal sider: 674 Indbinding: Paperback. [558583]

150
 

Rosenstand, Nina Mytebegrebet Forlag: Gad Udgivet: 1981. Antal sider: 108 Indbinding: Heftet med orig. omslag Signeret af forfatteren. [545300]

100
 

Rosiek, Jan Maintaining the Sublime. Heidegger and Adorno. Forlag: Peter Lang Udgivet: 2000. Antal sider: xxvii,529 Indbinding: Softcover [549011]

200
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Roubiczek, Paul Eksistentialismen. En kritisk vurdering af tidens førende filosofiske retning Udgivet: 1968 Munksgaard 1968. 194 s. Paperback . [50791]

70
 

Rousseau - Voltaire Drømmerier - Candide Forlag: Gyldendals Bibliotek Udgivet: 1966. Antal sider: 313 Indbinding: Helfablea. med smudsomslag Efterskrift af Hans Mølbjerg. [527494]

85
 

Rousseau, Jean-Jacques Bekendelser I-IV. Forlag: Westermanns Forlag Udgivet: 1948. Indbinding: Heftet med orig. omslag. Uopskåret [7065]

300
 

Ruben, Peter Dialektik und Arbeit in der Philosophie. Forlag: Pahl-Rugenstein Verlag Udgivet: 1978. Antal sider: 266 Indbinding: Paperback. Underlinings [558653]

100
 

Russel, Bertrand The ABC of Relativity. Forlag: George Allen & Unwin Ltd. Udgivet: 1958 Antal sider: 139 Indbinding: Cloth Edited by Felix Pirani. [527704]

200
 

Russell, Bertrand Fornuften eller døden. Videnskabens paavirkning af samfundet Forlag: Berlingske Forlag Udgivet: 1953 Antal sider: 94 Indbinding: Heftet [523323]

65
 

Russell, Bertrand Den vestlige verdens filosofi Forlag: Spektrum Antal sider: 320 Indbinding: Helshirting Illustreret sort/hvid og farver. [524526]

100
 

Russell, Bertrand Mysticism and Logic including A Free Man's Worship. Forlag: Routledge Udgivet: 1989. Antal sider: 223 Indbinding: Softcover With a new introduction by John G. Slater. [536050]

85
 

Russell, Bertrand Lykkens erobring Forlag: Martins Forlag. Udgivet: 1950. Antal sider: 238 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Med plastomslag. [557182]

75
 

Russell, Bertrand Samfundets magt og individets frihed Forlag: Schultz Udgivet: 1949. Antal sider: 105 Indbinding: Heftet med orig. omslag [559089]

50
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Sahtouris, Elisabet Livsplaneten - menneskets og jordens fælles rejse. Forlag: Munksgaard Udgivet: 1991. Antal sider: 271 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: Gaia - oversat af Kristian Hansen og Lone Stang - Prisme - Originaltitel: Gaia (amerikansk) - Den græsk-amerikanske miljøfilosofs vision om klodens fortid og fremtid viser, at det er muligt at tænke og handle i Jordens og menneskets fælles interesse. [536658]

75
 

Sander-Hansen, C.E. (ved) Ægyptiske leveregler. Udgivet: 1952 NNF/Arnold Busck. 1952. Hæftet med lidt slidt smudsomslag. 156 s. I serien Orientalsk Visdom. [26019]

75
 

Sandøe, Peter(red), Anita Alban, Daniel Andersen & H.B.Simonsen Livskvalitet og etisk prioritering. Udgivet: 1992 Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1992. 135 s. Heftet [51185]

100
 

Sartre Jean- Paul Om antisemitisme Forlag: Thaning & Appel Udgivet: 1948 Antal sider: 95 Indbinding: Heftet Navn klippet væk fra titel/smudstitelblad. [559136]

75
 

Sartre, Jean-Paul Situationer. Udvalgte essays Udgivet: 1964 Gyldendals Uglebøger. 1964. 202 s.Navn på smudstitelblad [9404]

60
 

Sartre, Jean-Paul Eksistentialisme er humanisme. En gennemgang af argumenter og forsvar for eksistentialfilosofien Forlag: Vinten Udgivet: 1984 Antal sider: 96 Indbinding: Paperback. [15089]

75
 

Sartre, Jean-Paul Politiske skrifter - utvalg og forord ved dag Østerberg Forlag: Pax Udgivet: 1967 Antal sider: 162 Indbinding: Paperback. [558604]

100
 

Sartre, Jean-Paul Forsvar for de intellektuelle Forlag: Rhodos Udgivet: 1979 Antal sider: 119 Indbinding: Heftet med orig. omslag.Som ny [561171]

125
 

Sartre, Jean-Paul. - Krause-Jensen, Esbern Den revolutionære Sartre. Omkring Jean-Paul Sartres venstresocialisme Udgivet: 1979 Bibliotek Rhodos. 1979. Hæftet. 280 s. [9346]

70
 

Savater, Fernando Den politiske brødrister. Udgivet: 1997 Forum 1997. 224 s. Paperback [53679]

50
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Savater, Fernando Den politiske brødrister - en bog om politik Forlag: Forum Udgivet: 2000 Antal sider: 223 Indbinding: Forlagsbind Originaltitel: Política para Amador - oversat af Annette Rosenlund - Bl.a. om det atheniensiske demokrati, romerretten, anarki, despoti og det borgerlige demokrati. Om vor egen tids demokratiske institutioner, bureaukrati, presse etc... [527052]

70
 

Savater, Fernando Mod til at opdrage Forlag: Forum Udgivet: 1999. Antal sider: 202 Indbinding: Heftet med orig. omslag Originaltitel: El valor de educar - på dansk ved Annette Rosenlund - Den spanske filosof giver et bud på en nutidig pædagogisk filosofi, der stiller krav om at man gennem opdragelse og uddannelse skal kunne formidle noget bevaringsværdigt, en tradition, men samtidig være opmærksom på forandringer - Indhold: Brev til lærerinden ; At blive menneske er en kunst ; Hvad er undervisningens formål? ; Familiens forsvinden ; Frihedens disciplin ; Humanitet eller humanisme? ; At uddanne er at opdrage til universalitet ; Brev til undervisningsministeren ; Berømte tænkeres synspunkter på opdragelse og uddannelse. [531979]

90
 

Schiller, Friedrich von. - Wychgram, J.: Schiller. Dem deutschen Volke dargestellt. Udgivet: 1898 Bielefeld/Leipzig. 1898. Dritte durchgesehene und vermehrte Auflage. Mit 50 Lichtdrucken und autotypischen Beilagen, sowie 213 Abbildungen. Komponeret lærredsbind med forgyldt læderryg. 542 s. [12807]

400
 

Schousboe, Karen I nærheden - om det værdifulde Forlag: Gyldendal Udgivet: 2003 Antal sider: 124 Indbinding: Heftet med orig. omslag Overvejelser omkring "det gode liv" og hvordan vi burde leve, dersom vi tog det alvorligt, at der faktisk findes noget som er bedre og mere sandt end andet. Med præsentation af fem eksemplariske liv: Mimonides, Alfonso el Sabio, Bernardino de Sahagun, Martin Luther og Leonora Christina [527735]

75
 

Schultz-Lorenzen, Nina & Ole Münster (red) Gén-brug. Når viden om generne anvendes. Forlag: Det Etiske Råd Udgivet: 1992. Antal sider: 192 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [551188]

90
 

Schultzer, Bent Relativitet i filosofisk belysning. Forlag: G.E.C. Gads forlag Udgivet: 1966. Antal sider: 570 Indbinding: Helshirting med smudsomslag. [538735]

90
 

Schultzer, Bent Direktiv Idealisme. Forlag: Munksgaard Udgivet: 1964. Antal sider: 256 Indbinding: Helshirting med smudsomslag Navn på friblad. [533235]

75
 

Schuster, Benny Grey (red.) Moral og etik. Artikelsamling. Udgivet: 1988 Forlaget Anis. 1988. Hæftet. 298 s. [22575]

150
 

Schøllhammer, Karl Erik & Erik Kr. Sloth (red) Dødens tårer - en antologi Forlag: Modtryk Udgivet: 1985 Antal sider: 143 Indbinding: Heftet med orig. omslag Om dødens skandalisering i vores kultur. Illustreret sort/hvid. [555693]

100
 

Searle, John Minds, Brains and Science. Forlag: Harvard University Press Udgivet: 1984. Antal sider: 107 Indbinding: Publishers cloth. (The 1984 Reith Lectures). [548409]

200
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Searle, John - Lepore, Ernest; van Gulick, Robert (ed) John Searle and his critics. Forlag: Blackwell Udgivet: 1991. Antal sider: xiv, 405 Indbinding: Softcover. [549085]

150
 

Searle, John: Minds, Brains and Science. The 1984 Reith Lectures. Penguin Books. 1984. Paperback. 102 s. [17945]

60
 

Sennett, Richard Det fleksible menneske eller arbejdets forvandling og personlighedens nedsmeltning Forlag: Hovedland Udgivet: 1999 Antal sider: 192 Indbinding: Heftet med orig. omslag [21572]

170
 

Sepper, Dennis L. Goethe contra Newton: Polemics and the Project for a New Science of Color . Forlag: Cambridge University Press Udgivet: 2002. Antal sider: 240 Indbinding: Softcover. Navn på titelblad. [550213]

150
 

Serres, Michel - Carsten Pallesen Djævelen og det dybe hav. Et teologisk essay om Michel Serres Forlag: Anis Udgivet: 1994 Antal sider: 163 Indbinding: Heftet med orig. omslag [559091]

100
 

Sherratt, Yvonne Hitler's Philosophers. Forlag: Yale University Press Udgivet: 2014. Antal sider: 302 Indbinding: Softcover. [552685]

75
 

Sibbern, F. C. Efterladte Breve af Gabrielis. Udgivet: 1968. Antal sider: 123 Indbinding: Paperback Gyldendal Trane-klassikere. [549750]

50
 

Sibbern, Frederik Christian (Samlet og udgivet af) Udaf Gabrielis's Breve til og fra hjemmet. Forlag: Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel Udgivet: 1852. Antal sider: 259 Indbinding: Samtidig bind. Navn på smudstitelblad. Lidt plettet. [552830]

150
 

Simonsen, Andreas Humanisme og Kristendom. Idéhistorisk rids i dialogform Udgivet: 1980 Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1980. 325 s. Heftet [51882]

80
 

Simonsen, Simon Sjørup Sundhedens Filosofi. Klinisk videnskabsteori med særligt fokus på sundhedsvidenskabens metodeproblematik Forlag: Klim Udgivet: 2000. Antal sider: 178 Indbinding: Heftet med orig. omslag [558032]

75
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Sindal, Ingolf Filosofi og Common Sense.Træk af G.E. Moore's filosofi. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1970. Antal sider: 214 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på smudstitelblad [541472]

80
 

Singer, Peter A Companion to ethics Forlag: Basil Blackwell Udgivet: 1994. Antal sider: xxii, 565 Indbinding: Softcover Blackwell companions to philosophy. 10 sider med understregninger. Navn på smudstitelblad. [530067]

125
 

Siusiukalov, B. I. & Iakovleva, L. A. (eds) A Handbook of philosophy Forlag: Progress Publishers Moscow Udgivet: 1988. Antal sider: 142 Indbinding: Paperback. Pletter på snittet Navn på smudstitelblad [558675]

150
 

Skirbekk, Gunnar & Nils Gilje Filosofi Historie. Bind 1 - 2. Forlag: Universiteteforlaget, Norge Udgivet: 1985-1987 Antal sider: 427+309 Indbinding: Heftet med orig. omslag . [555089]

125
 

Sklar, Lawrence Philosophy of physics Forlag: Oxford University Press Udgivet: 1992 Antal sider: 246 Indbinding: Softcover With underlinings [558650]

100
 

Slater, Phil Origin and significance of the Frankfurt School. A Marxist Perspective Forlag: Routledge & Kegan Paul Udgivet: 1977 Antal sider: xvi, 185, 14 Indbinding: Helshirting. [558597]

100
 

Sløk, Johannes Kritiske bemærkninger Udgivet: 1973 Berlingske Forlag 1973. Heftet 226 s. Uopskåret [51067]

90
 

Sløk, Johannes Europas sjæl. Forlag: Centrum Udgivet: 1994. Antal sider: 176 Indbinding: Heftet med orig. omslag Om det specifikt europæiske sådan som det fremtræder i kulturen fra Det Gamle Testamente og Homer og frem, om nationalstaternes dannelse og om de unionspolitiske konsekvenser af den europæiske kulturs sjæl. [7720]

80
 

Sløk, Johannes Det religiøse instinkt Forlag: Berlingske Leksikon Bibliotek Udgivet: 1963. Antal sider: 136 Indbinding: Heftet med orig. omslag Indstreget med kuglepen [1878]

60
 

Sløk, Johannes Religionsfilosofiske problemer. Forlag: Anis Udgivet: 1987. Antal sider: 177 Indbinding: Heftet med orig. omslag Samlet fremstilling af en række religionsfilosofiske spørgsmål på basis af et manuskript udarbejdet i forbindelse med Johannes Sløk's (f. 1916) undervisning i 1950'erne. Navn på smudstitelblad. [529572]

140
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Sløk, Johannes Da mennesket tog magten. Forlag: Centrum Udgivet: 1989. Antal sider: 160 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Forfatteren skildrer renæssancens usikkerhed og rådvildhed inden for bl.a. politik, økonomi, kunst, naturvidenskab og filosofi , og hævder, at nutidens afmagt og rådløshed udspringer af menneskets totale magtovertagelse den gang. [553379]

90
 

Sløk, Johannes Da Kierkegaard tav. Fra forfatterskab til kirkestorm Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1980 Antal sider: 138 Indbinding: Heftet med orig. omslag [559126]

80
 

Smith, Adam Nationernes Velstand. En undersøgelse af nationernes velstand, dens natur og årsager Forlag: Rhodos Udgivet: 1976 Antal sider: 287 Indbinding: Heftet med orig. omslag [556005]

200
 

Smith, Adam - Herbert W. Schneider (Edited and with an Introduction) Adam Smith's Moral and Political Philosophy Forlag: Harper & Row Udgivet: 1970. Antal sider: 484 Indbinding: Paperback. [558639]

150
 

Sober, Elliott Philosophy of biology Forlag: Oxford University Press Udgivet: 1993 Antal sider: 231 Indbinding: Paperback. [558580]

75
 

Spang-Hanssen, Ebbe Humanisme og hornmusik. Forlag: Fremad Udgivet: 1989. Antal sider: 85 Indbinding: Paperback. Danmark i 90'erne - Om den danske kulturs situation anno 1989 med en diskussion af kultur- og moralproblemerne samt en gennemarbejdning af begrebet humanisme set i forhold til aktuelle danske forhold. [531574]

50
 

Spichmann, David Frederik. - Helm, Michael (ved) Grundtræk til en fuldkommen lykkelig Stats Organisation i et nyt forhen ubeboet Land. Tilegnet de Landsmænd der agte at udvandre Udgivet: 1987 Gyldendals Kulturbibliotek. 1987. Kartonbind. 134 s. Redigeret af Villy Sørensen. [21824]

60
 

Spinoza - Stuart Hampshire Spinoza Forlag: Penguin Books Udgivet: 1965. Antal sider: 237 Indbinding: Paperback. A Pelican Original. [546180]

65
 

Spinoza, Baruch de &( Borgman Hansen, Oskar Indledning, oversættelse, noter) Spinoza Forlag: Rosinante Udgivet: 1996. Antal sider: 207 Indbinding: Paperback De store tænkere - Indhold: Om forstandens forbedring ; En afhandling om staten ; Breve ; Ethica (uddrag) ; Den teologisk-politiske afhandling (20. kapitel) [548574]

75
 

Spinoza, Benedictus de. - Hansen, Oskar Borgman De store tænkere - Spinoza Forlag: Berlingske Filosofi Bibliotek Udgivet: 1965. Antal sider: 208 Indbinding: Heftet med orig. omslag [29205]

75
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Stender, Poul Joachim Stop op. Fjumreår for voksne. Forlag: Bibelselskabet Udgivet: 2016. Antal sider: 184 Indbinding: Heftet med orig. omslag Debatskabende bog om, hvorfor og hvordan alle over 55 år skal tage sig et fjumreår. Der bruges eksempler fra Bibelen, forfattere og den aktuelle debat. [551458]

110
 

Stevenson, Leslie Syv teorier om den menneskelige natur Udgivet: 1994 Gyldendals Bogklubber 1994. Hæftet. 182 s.Navn på smudstitelblad [6210]

85
 

Strenger, Carlo Civiliseret foragt .En vejledning i at forsvare vores frihed Forlag: Gyldendal Udgivet: 2016 Antal sider: 112 Indbinding: Heftet med orig. omslag Et idealistisk forsvar for de europæiske oplysnings- og frihedsværdier i balancegangen mellem sameksistens og tolerance [561198]

70
 

Strøm, Jytte Menneske, værdier og samfund Forlag: Berlingske Udgivet: 1975 Antal sider: 229 Berlingske leksikonbibliotek [526652]

75
 

Strøm, Ole Til en diskursanalytisk grundmodel. 1. del. Om praktisk og narrativ handling - fortolkningens umulighed og metaforens dialogiske og æstetiske potentiale. Forlag: Books on Demand Udgivet: 2007. Antal sider: 583 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [551813]

200
 

Stubberud, Tore: Marx er død - men marxisterne lever. Om de nye filosoffer. Udgivet: 1979 Samlerens Forlag. 1979. Hæftet. Uopskåret. 216 s. [17632]

75
 

Stybe, Svend Erik Frederik Dreier. Hans liv, hans samtid og hans sociale tænkning Forlag: Munksgaard Udgivet: 1959. Antal sider: 318 Indbinding: Heftet med orig. omslag. With a summary english. Illustreret sort/hvid. Disputats.Navn på smudstitelblad. [551540]

120
 

Stybe, Svend Erik (Red.) Politiske ideologier. Fra Platon til Mao. Udgivet: 1972 Politikens Forlag. 1972. Kartonbind. Illustreret. 348 s. [13398]

100
 

Stybe, Svend Erik (Red.): Vor tids filosofi. Udgivet: 1961 DR/Fremad. 1961. 264 s. Orig.bd. Som ny [12061]

95
 

Suetonius The Lives of the Caesars, Vol. 1. Forlag: William Heinemann Ltd Udgivet: 1960. Antal sider: 497 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag. Loeb 31. [546212]

125
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Suetonius Vol II.The Lives of the the Caesars and The Lives of Illustrious Men Forlag: William Heinemann Ltd Udgivet: 1959. Antal sider: 555 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Loeb 38. [546211]

125
 

Suzuki, D.T. Zen-Buddhisme. En orientering Udgivet: 1962 Hans Reitzels Forlag. 1962. 160 s. Forord af C.G. Jung. [21501]

100
 

Swinburne, Richard (Ed) The justification of induction Forlag: Oxford University Press Udgivet: 1974 Antal sider: 179 Indbinding: Softcover Navn på inderside af omslag. [555476]

100
 

Sørensen, Villy Uden mål - og med. Moralske tanker Forlag: Gyldendal Udgivet: 1975. Antal sider: 276 Indbinding: Heftet med smudsomslag Navn på titelblad. [7446]

60
 

Sørensen, Villy Uden mål - og med. Moralske tanker Gyldendals Bogklub. 1974. Hæftet. 276 s. [7445]

60
 

Sørensen, Villy Jesus og Kristus Forlag: Gyldendal Udgivet: 1992 Antal sider: 252 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på smudstitelblad. [52554]

100
 

Sørensen, Villy Mellem fortid og fremtid - kronikker og kommentarer Forlag: Gyldendal Udgivet: 1970. Antal sider: 324 Gyldendals uglebøger. [526511]

70
 

Sørensen, Villy Tilløb - dagbog 1949-53 Forlag: Gyldendals Bogklub Udgivet: 1989. Antal sider: 234 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag [531963]

90
 

Sørensen, Villy Uden mål - og med. moralske tanker. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1973. Antal sider: 275 Indbinding: Heftet med smudsomslag. Uopskåret. Indhold: Natur og kultur ; Naturvidenskab og målsætning ; Formålstjenlighed uden formål ;"Man mærker hensigt-" ; Samfundsvidenskab og målsætning ; Politik og målsætning ; "Hensigten helliger midlet" ; Om formålene. [532067]

200
 

Sørensen, Villy - Støvring, Kasper Det etiske kunstværk - Villy Sørensens poetik og litterære kritik Forlag: Gyldendal Udgivet: 2006. Antal sider: 352 Indbinding: Heftet med orig. omslag Nye historier om dansk litteratur - Med udgangspunkt i Digtere og dæmoner analyseres Villy Sørensens filosofiske og essayistiske forfatterskab med særligt henblik på hans poetik og litterære kritik med det etiske kunstværk i centrum. Forlagsstempel på friblad. [535622]

130
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Sørlander, Kai Det uomgængelige. Filosofiske deduktioner. Med forord af Georg Henrik von Wright Udgivet: 1994 Munksgaard/Rosinante. 1994. Hæftet. 168 s. [11855]

80
 

Sørlander, Kai Forsvar for rationaliteten - religion og politik i filosofisk perspektiv Forlag: Informations Forlag Udgivet: 2008. Antal sider: 232 Indbinding: Heftet med orig. omslag Indhold: Religionsfrihed som universel fordring ; Er jeg snæversynet? - moralsk genovervejelse ; Et videre udsyn ; Tro og fornuft - en kritisk stillingtagen til pavens Regensburger-forelæsning ; Er islam en del af løsningen eller en del af problemet? - med udgangspunkt i mordet på Theo van Gogh ; Den rationelle forpligtelse. Forlagsstempel på friblad. [530059]

90
 

Tagore, Rabindranath: Farande fåglar / Vårspelet. Udgivet: 1920 Stockholm. 1920. 2.oplag./1922. 1.oplag. Helshirting. 54+114 s. [7284]

100
 

Taylor, Charles Philosophical arguments Forlag: Harvard University Press Udgivet: 1995 Antal sider: 318 Indbinding: Helshirting med smudsomslag. Page 1 - 19 with underlinings. [558648]

150
 

Thielst, Peter Kønnet, kroppen og selvet - idéhistorier om det europæiske menneske Forlag: Gyldendal Udgivet: 1990. Antal sider: 172 Indbinding: Heftet med orig. omslag Med dedikation. [536851]

150
 

Thielst, Peter Den bedste af alle verdener - de store utopier og de små visioner Forlag: Tidende Skifter Udgivet: 2001 Antal sider: 159 Indbinding: Heftet med orig. omslag En præsentation af de væsentligste filosofiske utopier gennem de sidste 2500 år, fra de klassiske utopier hos Platon, Thomas More, Tommaso Campanella, Francis Bacon og Charles Fourier med afstikkere til andre af de utopiske socialister, den religiøse tradition og oplysningstidens politiske tænkere. Forlagsstempel på friblad [556863]

100
 

Thielst, Peter Eksistentialisme. Tekstbog. Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1980 Antal sider: 117 Indbinding: Heftet med orig. omslag Ide og religion [561723]

90
 

Thielst, Peter: Krop og sjæl. Portræt af den europæiske spilttelse. Tekster og billeder om kroppen, kvinden, naturen og arbejdet. Udgivet: 1982 Hans Reitzels Forlag 1982. 162 s. Heftet [50719]

80
 

Thielst, Peter: Driftens fortolkninger. Udgivet: 1977 Berlingske Leksikon Bibliotek. 1977. Hæftet. 306 s. [14907]

75
 

Thierry, Michael Løvfaldstid. Skitser til en metafysik Forlag: Borgen Udgivet: 2001 Antal sider: 199 Indbinding: Heftet med orig. omslag Tekstmosaik med en kritik af velfærdsstaten og institutionerne, indblik i tilværelsen og historien samt ikke mindst en række kærlighedserklæringer til livet og kvinden [561814]

75
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Thierry, Werner Den fornuftige filosof og andre essays. Forlag: C.A. Reitzel Udgivet: 2000. Antal sider: 135 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [550202]

70
 

Thomassen, Niels Ulykke og lykke. Et livsfilosofisk udspil med stadigt hensyn til Søren Kierkegaard Udgivet: 2001 Gyldendal. 2001. Helshirting m. smudsomslag. 488 s.Med dedikation. Som ny. [7147]

300
 

Thomassen, Niels Etik. En introduktion. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1994. Antal sider: 182 Indbinding: Heftet med orig. omslag Indstreget med blyant. [5370]

75
 

Thomsen, Henrik Hvem tænkte hvad. Filosofiens Hvem-Hvad-Hvor Forlag: Politikens Forlag Udgivet: 1967. Antal sider: 416 Indbinding: Forlagsbind [50423]

85
 

Thurén, Torsten Videnskabsteori for begyndere Forlag: Rosinante Udgivet: 2003. Antal sider: 134 Indbinding: Heftet med orig. omslag . [28608]

70
 

Thurén, Torsten Tanke, sprog og virkelighed Udgivet: 1996 Munksgaard/Rosinante. 1996. Hæftet. 248 s. [28611]

125
 

Thyssen, Ole Nutiden. Det overfyldte rum Forlag: Gyldendal Udgivet: 1993 Antal sider: 330 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Som ny. [5807]

75
 

Thyssen, Ole Den anden natur. Udgivet: 1982 Vindrose 1982. 198 s. Heftet. Navn på smudstitelblad [50869]

85
 

Thyssen, Ole Verdenssamfundet. Et filosofisk essay. Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 2009 Antal sider: 246 Indbinding: Heftet med orig. omslag Analyse af opbygningen og udviklingen af vor tids globaliserede verden. Der sættes fokus på tre aspekter af verdenssamfundet: samfundets dynamik, individet i samfundet og nationalstatens rolle [546834]

150
 

Thyssen, Ole Blikskift - tre essays om filosofisk iagttagelse Forlag: Information Udgivet: 2013 Antal sider: 102 Indbinding: Heftet med orig. omslag Om hvad filosofisk iagttagelse er ; hvilke fordomme der er aktive, når vi iagttager verden og os selv og forskellen mellem det filosofiske og det religiøse blik - Indhold: Det filosofiske blik ; Det filosofiske og det religiøse blik ; Kærlighed og kynisme. Forlagsstempel på friblad. [542282]

90
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Thyssen, Ole En mærkelig lyst. Om iagttagelse af kunst. Forlag: Gyldendal Udgivet: 1998. Antal sider: 382 Indbinding: Heftet med orig. omslag [548736]

100
 

Thyssen, Ole Statslegender. Filosoffernes blik på staten - fra flodstat til velfærdsstat Forlag: Information Udgivet: 2014. Antal sider: 357 Indbinding: Forlagsbind Oversigtsværk der belyser hvordan filosoffer op gennem historien har iagttaget, beskrevet, hyldet, kritiseret og fremtænkt de mange forskellige statstyper, som den europæiske historie har budt på. [553892]

175
 

Thyssen, Ole Den tidlige socialisme - fra utopi til videnskab. Tekstbog Forlag: Hans Reitzel Udgivet: 1979. Antal sider: 151 Indbinding: Heftet med orig. omslag [554887]

75
 

Thyssen, Ole Hvad kommer efter velfærdssamfundet? Forlag: Gyldendal Udgivet: 1991 Antal sider: 73 Indbinding: Paperback. Dogmerne om vækst, fuld beskæftigelse og at rigdom består i forbrug må forsvinde, og løsningen på arbejdets og velfærdens problemer må søges uden for staten og den gængse markedsøkonomi [558124]

50
 

Thyssen, Ole & Dahl, Henrik Krigeren, borgeren og taberen Forlag: Gyldendal Udgivet: 2006 Antal sider: 243 Indbinding: Heftet med orig. omslag Forlagsstempel på friblad . Om menneskets forhold til det at kæmpe for at opnå noget. Tre forskellige menneskelige roller - kaldet krigeren, borgeren og taberen - belyses i et filosofisk, politisk, sociologisk og historisk aspekt. Navn på smudstitelblad [525885]

70
 

Tingsten, Herbert Nazismens og fascismens ideer Forlag: Gyldendals Uglebøger Udgivet: 1967. Antal sider: 226 Indbinding: Heftet med orig. omslag Navn på titelblad. [540395]

70
 

Tocqueville, Alexis de (Edited by J.P. Mayer) Journey to America. Forlag: Faber & Faber Ltd Udgivet: 1959. Antal sider: 394 Indbinding: Helshirting med smudsomslag. [554995]

300
 

Tocqueville, Alexis de. - Ehnmark, Anders: Slottet. Et essay om Alexis de Tocqueville. Udgivet: 1991 Samleren. 1991. Hæftet. 178 s. [13329]

100
 

Todd, Emmanuel: Den gale og proletaren. Udgivet: 1982 Samlerens Forlag. 1982. Hæftet. 302 s. [20532]

90
 

Tomassi, Paul Logic Forlag: Routledge Udgivet: 1999. Antal sider: 440 Indbinding: Softcover [540735]

125
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Tomlinson, John The culture of speed. The Coming of Immediacy. Forlag: SAGE Udgivet: 2007 Antal sider: 180 Indbinding: Softcover. Inclusive and richly illustrated, this account of speed and culture provides an original, essential guide to one of the central features of contemporary culture and personal life [555602]

150
 

Torfing, Jacob New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Zizek. Forlag: Blackwell Udgivet: 1999. Antal sider: x, 342 Indbinding: Softcover. [549649]

160
 

Toulmin, Stephen & June Goodfield The Architectur of Matter Forlag: Hutchinson of London Udgivet: 1966 Antal sider: 397 Indbinding: Helshirting. Navn på smudstitelblad [558577]

100
 

Toulmin, Stephen & June Goodfield The Fabric Of The Heavens. Forlag: Hutchinson of London Udgivet: 1961. Antal sider: 272 Indbinding: Helshirting. The first in a series on "Ancestry of Science" examining the historical development of scientific ideas [558652]

150
 

Tranøy, Knut Erik og Jon Hellesnes Filosofi i vor tid Udgivet: 1970 Vintens Forlag. Stjernebøgernes Kulturbibliotek. 1970. Hæftet. 144 s. [14909]

60
 

Tugendhat, Ernst & Ursula Wolf Logisch-semantische Propädeutik Forlag: Reclam Udgivet: 1993 Antal sider: 268 Indbinding: Paperback. Navn på inderside af omslag [52236]

60
 

Turner, Merle B. Philosophy and the Science of Behavior. Forlag: Appleton-Century-Crofts New York Udgivet: 1967. Antal sider: 539 Indbinding: Publ. cloth. [558578]

100
 

Tvede, Lars Det kreative samfund. Hvordan Vesten vinder fremtiden. Forlag: Gyldendal Business Udgivet: 2013 Antal sider: 548 Indbinding: Heftet med orig. omslag Om kreativitetens betydning for Vestens civilisationshistorie fra neandertalerne til det moderne, kreative samfund. Udgangspunktet er at man må forstå og udnytte hvordan kreativitet opstår, for at kunne blive ved med at skabe velstand [547227]

130
 

Tvede, Lars Gåsen med de gyldne æg. Forlag: Gyldendal Business Udgivet: 2016. Antal sider: 439 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Liberalt indlæg i debatten om fremtidens samfund set i lyset af historiske og filosofiske erfaringer. Forlagsstempel på friblad. [551675]

200
 

Varro On the Latin Language, Volume I, Books V - VII. Forlag: Harvard University Press Udgivet: 1977. Antal sider: 367 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag Loeb 333. [546205]

125
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Viallet, Francois-Albert: Einladung zum Zen. Udgivet: 1995 Econ Taschenbuch Verlag. 1995. 2. Auflage. 195 s. [31025]

75
 

Vico, Giambattista Den nye videnskab Forlag: Gyldendal Udgivet: 1998. Antal sider: 624 Indbinding: Heftet med orig. omslag I serien Klassiske Tænkere. Navn på smudstitelblad. [23915]

80
 

Walsh, David After Ideology: Recovering the Spiritual Foundations of Freedom Forlag: The Catholic University of America Press Udgivet: 1995. Antal sider: 296 Indbinding: Softcover. [555630]

125
 

Wamberg, Niels Birger (red) Toldfrie tanker fra Sokrates til Storm P. Forlag: Sesam Udgivet: 2000. Antal sider: 167 Indbinding: Forlagsbind. Illustr. af danske kunstnere. Navn på inderside af bind. [53512]

75
 

Warburton, Nigel Philosophy - the basics Forlag: Routledge Udgivet: 1999 Antal sider: 178 Indbinding: Paperback [529086]

90
 

Watson, Lyall Dark Nature. A Natural History of Evil HarperCollins. New York. Kartonbind med smudsomslag. 318 s. [21595]

150
 

Weber, Eugen Movements, Currents, Trends. Aspects of European Thought in the Nineteenth and Twentieth Centuries Udgivet: 1992 D.C. Heath. 1992. Hæftet. Enkelte sider med indstregninger. 620 s. [10561]

150
 

Weber, Eugen: Movements, Currents, Trends. Aspects of European Thought in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Udgivet: 1992 Lexington, Massachusetts/Toronto. 1992. Hæftet. Sidste del af bogen med mindre fugtplet. 620 s. [20433]

175
 

Wind, H.C. Filosofisk hermeneutik Forlag: Berlingske leksikonbibliotek Udgivet: 1976 Antal sider: 190 [527582]

100
 

Witgenstein - Malcolm Budd Wittgenstein's philosophy of psychology Forlag: Routledge Udgivet: 1989 Antal sider: xiv, 186 Indbinding: Paperback. Notes with pencil. [558673]

75
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Witt-Hansen, Johannes De marxistisk-leninistiske principper Forlag: Munksgaard. København Udgivet: 1969 Antal sider: 88 Indbinding: Heftet med orig. omslag . Tidligere udgivet som bind 19 i "Søndagsuniversitetet".Navn på smudstitelblad [16473]

50
 

Witt-Hansen, Johannes Filosofi Forlag: Gyldendal Udgivet: 1985 Antal sider: 363 Illustreret - Videnskabernes historie i det 20. århundrede [524188]

140
 

Wittgenstein - Brock og Schanz (red) Imod forstandens forhekselse - en bog om Wittgenstein. Forlag: Modtryk Udgivet: 1990. Antal sider: 125 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Indstreget med blyant. [549050]

75
 

Wittgenstein - Baker, G. P. & Hacker, P. M. S. An analytical commentary on Wittgenstein's Philosophical investigations Forlag: Blackwell Udgivet: 1983. Antal sider: 322 Indbinding: Softcover. Plet i snittet. [549135]

125
 

Wittgenstein, Ludwig Tractatus logico-philosophicus : Tagebücher 1914-1916 ; Philosophische Untersuchungen Forlag: Suhrkamp Udgivet: 1989 Antal sider: 620 Indbinding: Paperback. [558627]

85
 

Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein - filosofiske undersøkelser Forlag: Pax Forlag, Oslo Udgivet: 1993. Antal sider: 148 Indbinding: Heftet med orig. omslag Innledning, utvalg og oversettelse av Anfinn Stigen. [558641]

100
 

Wittgenstein, Ludwig - Svensson, Gunnar Wittgenstein om kunskap och visshet. Forlag: Bokförlaget Thales Udgivet: 1992. Antal sider: 208 Indbinding: Heftet med orig. omslag. [550201]

100
 

Wivel, Ole Sansning og symbol - om kunst og digtning i K.E. Løgstrups filosofi. Forlag: Centrum Udgivet: 1985. Antal sider: 91 Indbinding: Heftet med orig. omslag [540853]

90
 

Woolley, Benjamin: Virtual Worlds. A Journey in Hype and Hyperreality. Udgivet: 1993 Penguin Books. 1993. Paperback. 274 s. [10569]

65
 

Wright, Arthur F. (red.): Studies in Chinese Thought. Udgivet: 1953 The University of Chicago Press. 1953. Lærredsbind. 318 s. [28025]

200
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail
 

Wright, Georg Henrik von Logical Studies. Forlag: Routledge and Kegan Paul Ltd, London Udgivet: 1957. Antal sider: 195 Indbinding: Original cloth with dustwrapper Few notes with pencil. [540911]

200
 

Wurmbrand, Richard: Karl Marx og Satan. Udgivet: 1977 Martyrernes Røst. København. 1977. Hæftet. 56 s. [17630]

75
 

Zackariasson, Ulf Forces by which we live. Religion and Religious Experience from the Perspective of a Pragmatic Philosophical Anthropology. Forlag: Department of Theology, Uppsala University Udgivet: 2002. Antal sider: 254 Indbinding: Heftet med orig. omslag Dissertation. [548367]

500
 

Øhrstrøm, Daniel (red) Vild med dannelse - fra Goethe til Google Forlag: Hovedland Udgivet: 2008 Antal sider: 173 Indbinding: Heftet med orig. omslag Forlagsstempel på titelblad [561827]

125
 

Øhrstrøm, Peter Logisk set Forlag: Systime Udgivet: 1992 Antal sider: 104 Indbinding: Heftet med orig. omslag [558622]

90
 

Ølgaard, Bent Kommunikation og økomentale systemer ifølge Gregory Bateson Forlag: Ask Udgivet: 1986 Antal sider: 248 Indbinding: Heftet med orig. omslag. Plet på bagerste omslag Om Gregory Bateson (1904-1980) og hans tanker om kommunikationsteori, kybernetisk og systemteori anvendt som forsøg på forklaring af begrebet "det mentale" [558589]

100
 

Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail